Søkeord:  
Søk
Banner top 22.01.19

– Brosundtunellen må komme først

Strategien som ordføreren har valgt overfor Samferdselsdepartementet er altfor feig, mener Arne Almås i Brosundtunnelens venner.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(15/08/2018)
Bildetekst: Arne Almås i Brosundtunnelens venner mener ordføreren må slutte å stå med lua i handa for Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet. – Kommunen må vise muskler og vise at vi står samla bak kravet om Brosundtunellen, krever han.
 
. . . 
 
– Ordføreren må holde seg for god til å gå på kne for departementet og be om tillatelse til å bygge tunell under Brosundet bare fordi strategisjefen til Statens vegvesen på Molde ikke ønsker utvikling i Ålesund. Ålesund må vise muskler! poengterer Arne Almås.
Han synes bystyret har gjort et godt vedtak om at Ålesund skal ha tunell under Brosundet. Det er lite penger å hente inn til prosjektet fra stat og fylke, og det er Ålesund kommune som er bestiller av tiltaket. Da mener han det er Statens vegvesens oppgave å utføre det. 
 
Ålesunderne betaler
– Det er Ålesund sine egne innbyggere som skal betale gildet. Maksimalt kan vi få 2,5 prosent tilskudd fra fylket, pluss 2,5 prosent i driftsfasen dersom den i framtida blir fylkesvei. 
Han frykter at dersom bygginga av Brosundtunellen blir utsatt til fase 2, kommer det aldri til å bli noe av.
–  Det kan ta 20 år før det blir aktuelt med noen fase 2, og alle vet at viss man først har fått et firefelts veisystem over Brosundet og rundt rådhuset, så får man aldri noen tunell. Skal vi noen gang få trafikken vekk fra bygatene og under bakken, må tunellen komme først – og den må komme nå. Tunellen kombinert med fjellparkering i Aspøya er det største miljøtiltaket man kan få i Ålesund sentrum, hevder Almås.
 
Vellykka i Oslo
Mens Nytt i Uka intervjuer Almås på telefon, sitter han på Aker Brygge i Oslo, forteller han. Der sitter han og observerer hvordan en stor del av biltrafikken gjennom hovedstadens travleste gater, har forsvunnet:
– Det er noe helt annet å sitte her og se utover Oslo-gatene nå enn det var for bare få år siden, da det var fullt av biler foran rådhuset. Nå er den trafikken flytta under bakken, og det samme må vi få gjort i Ålesund, mener tunellentusiasten.
 
– «Grunn» tunell er mulig
Arne Almås hevder at dersom man sperrer av og drenerer deler av Brosundet/Ålesundet i anleggsperioden – noe som skal ha blitt gjort tidligere – så er det mulig å bygge en såkalt «grunn» tunell. Da vil man også kunne bygge en rømnings-/sikkerhetstunell og en gangtunell parallelt med biltunellen, omtrent slik arkitektene Pettersen og Sandbakk foreslo for lenge siden, framholder han.
 

 
Ber departementet om Brosundtunell-avklaring

 
Ordføreren og varaordføreren i Ålesund har bedt Samferdselsdepartementet om et møte for å avklare om det er mulig å ta Brosundtunellen inn i bypakken, slik kommunestyret har vedtatt.

I slutten av juni sendte ordfører Eva Vinje Aurdal og varaordfører Tore Johan Øvstebø (som også er leder for styringsgruppa for bypakken) et brev til Samferdselsdepartementet der de ber om et møte for å få avklart om det er mulig å gå videre med en slik utvidelse av bypakken som bystyret har vedtatt. Bakgrunnen er at bystyrevedtaket er i strid med departementets konseptvalg, der Brosundtunellen som kjent ikke inngår.
– Vi trenger en avklaring for å kunne gå videre med vårt eget vedtak. Det er flere ulike varianter for å inkludere Brosundtunellen i bypakken, og vi har håp om at departementet vil gi tilslutning til en av variantene, sier Øvstebø.
 
– Almås forenkler
Vararordføren mener det blir en overforenkling av saka at Ålesund må «vise muskler». 
– Skal vi få gjennomført Brosundtunellen, er vi avhengig av å få med oss fylket og Stortinget. Skal vi bare «vise muskler», så er det oppskrifta på enda en utsetting, mener han.
Øvstebø kan likevel opplyse at alenegang fra kommunens side, er en variant som blir diskutert, men som vil bli vanskelig å gjennomføre.
– Dersom vi skal gjøre dette alene, må vi opprette et kommunalt eid, privat aksjeselskap og påta oss all risikoen selv. Da er det også vi som får alle drifts- og vedlikeholdskostnadene. I tillegg får vi de praktiske problemene med å håndtere to ulike bompengesystemer – ett for Brosundtunellen og et annet for bypakken, forklarer han.
 
Må ha rask avklaring
Ifølge varaordføreren må avklaringa fra Samferdselsdepartementet komme tidlig i høst dersom man skal ha håp om komme i gang med fase 1 av bypakken i første halvår av 2021, slik bystyret har lagt opp til. Før man kommer så langt, må først fylkestinget, så Stortinget godkjenne pakken. Det siste vil i beste fall kunne skje våren 2020, men mer sannsynlig er det at det ikke skjer før på høsten samme år, opplyser Øvstebø. 
– Med vedtaket om å ta inn Brosundtunellen, ble bypakken utsatt med ett år i forhold til den opprinnelige planen. Det er ingen som vil risikere en enda lengre utsettelse, påpeker han.
 
Håper på utvidelse
Varaordføreren håper nå Samferdsels-departementet gir klarsignal til å utvide de økonomiske rammene noe, slik at det blir mulig å ta inn Brosundtunellen i første fase av Bypakke Ålesund. 
 
 
 
 15 SISTE
  22. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag