Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

– Krigshistorien må få en større plass i Ålesund

De er blitt 98 og 99 år gamle. De to siste gjenlevende fra Kompani-Linge, Ragnar Ulstein og Joachim Rønneberg, engasjerer seg nå i debatten om å ta vare på krigshistorien i Ålesund. Begge er enige om at okkupasjonshistorien på Sunnmøre fortjener å bli tatt vare på på en bedre måte enn i dag.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(29/08/2018)


. . .
 
 
– Målet bør etter min mening først og fremst være å minne nye generasjoner om de lidelser og påkjenninger okkupasjonen påførte landet og befolkningen, og om behovet for å innrette seg slik i fred at man kan forsvare sin frihet når fare for ufred oppstår. Ordene tilhører krigshelt og Linge-veteran Joachim Rønneberg. 
Dagen før sin 99-årsdag, 30. august, tar Rønneberg, sammen med Linge-kollega Ragnar Ulstein, til orde for å ta bedre vare på krigshistorien på Sunnmøre. De siste ukene har Nytt i Uka skrevet om behovet for et eget krigshistorisk museum i Ålesund. 
 
Aalesunds museum bør ha hovedansvar
Ragnar Ulstein er i tillegg til å være krigsveteran, en av de viktigste norske krigshistorikerne. Han har skrevet et stort antall bøker om krigen, og gjennomført flere tusen intervjuer med norske krigsveteraner. Han mener et nytt krigsmuseum bør bli en del av Aalesunds museum.
– Det er liten tvil om at et krigsmuseum må bli en del av Aalesunds museum. Men kanskje skal det ligge i et eget bygg. Her kan en presentere både okkupasjonshistorien og motstandskampen. Sunnmøre har en ekstremt spennende krigshistorie å vise frem. Spesielt Englandsfarten. Det var stor utfart og store tap, forteller Ulstein.
Han deler bekymringen til krigshistoriker Jan Olav Flatmark som frykter viktig historie kan gå tapt.
– Ja, jeg deler virkelig bekymringen til Flatmark. Det er fort gjort å miste viktige deler av historien. Den sjansen må vi ikke ta.  Mine tanker er at noen må tar initiativet til å etablere en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med planer for et krigshistorisk museum, sier Ulstein.
 
Urealistisk med eget bygg på kort sikt
Joachim Rønneberg er av samme oppfatning. Men Rønneberg tror at det kan gå lang tid før en får et eget museum. Han har selv tatt initiativet og donert mange gjenstander til den utstillingen som i dag er å se på Aalesunds museum.
– Dagens lokaler for krigshistorisk avdeling er allerede for små til å få stilt ut det museet har tilgang på av gjenstander og utstillinger. Slik jeg ser det, vil det for de neste 5 – 10 årene være viktig å prøve å få større areal slik at man kan ta bedre vare på gjenstander, og få laget gode utstillinger. Et nytt bygg vil jo uansett ligge langt frem i tid, sier Rønneberg. 
– Bør en få et eget krigshistorisk museum i Ålesund?
– Hvorvidt det er mulig å få til et eget krigshistorisk museum, er jeg usikker på. Jeg mener det kanskje er mer realistisk på lang sikt å få en egen avdeling i et eventuelt nytt, sentrumsnært Aalesunds museum. Kanskje bør man ved ressursknapphet på kort sikt først og fremst prøve å få litt større lokaler for ivaretakelse av okkupasjonshistorien, sier Linge-veteranen. 
Det er knapt noen som kjenner den lokale krigshistorien slik som Ragnar Ulstein. Han og Joachim Rønneberg er to av de aller siste tidsvitnene fra de som deltok aktivt i krigen.
– Etablering av et krigsmuseum i Ålesund er interessant og veldig viktig. Uansett må de krigshistoriske utstillingene utvides, mener Ulstein. 
 
Enormt med materiale tilgjengelig
Han viser til at det i dag eksisterer et enormt stort materiale fra krigen både med bilder, dokumenter, gjenstander og film. Selv gjennomførte Ulstein flere tusen intervjuer med krigsveteraner på 60-, 70- og 80-tallet. 
Ulstein mener at et nytt museum eller en ny museumsavdeling i større grad må visualisere krigen på Sunnmøre ved å bruke de gamle filmene, bildene, lydopptaka og dokumentene i kombinasjon med ny teknologi, slik at dette både blir spennende og tilgjengelig for både turister og innbyggere.   
Ulstein oppfordrer nå både kommunen, Sunnmøre museum, Aalesunds museum og de lokale krigshistorikerne om å finne sammen.
– De bør sette ned en arbeidsgruppe som drøfter mulighetene for et krigsmuseum. Neste steg blir finansiering. Det er kjent at kommunen har svak økonomi, og både næringslivet og staten bør ta ansvar. Også hjemmefrontmuseet kan være en god støttespiller. De har erfaringene og kunnskapen til å etablere et krigsmuseum. Et slikt museum bør ligge i bysentrum, slår Ulstein fast. 
Ulstein understreker at det nå er viktigere en noen gang å minne fremtidige generasjoner om frihetskampen på 40-tallet, og at demokrati ikke er en selvfølge.
– Vi står i stor skyld til denne generasjonen. Krigsdeltakerne var en adel som frivillig gikk inn i krigen. Mange satte livet på spill, og mange mistet livene sine. De var villig til å betale en voldsom pris, og mange fikk skader som varte livet ut, sier Ulstein. 
Joachim Rønneberg mener at fremtidens ungdom må minnes på historien.
– Etter min mening er det viktig at et krigshistorisk museum også i fremtiden blir utformet med nordmenn som den viktigste målgruppen. «Lest we forget» - eller: «for at vi ikke skal glemme». Utformingen av utstillingene må derfor preges av det vi ikke skal glemme, sier Rønneberg.
 
 
Ragnar Leif Ulstein:
Født 19. april 1920. 
Var løytnant i Kompani Linge under krigen, og ledet oppbyggingen av 
Milorg i Sogn og Fjordane under krigen. Deltok i sabotasjeaksjon i Gulen. Etter krigen har Ragnar Ulstein markert seg som en av Norges viktigste krigshistorikere. Han har skrevet flere bøker om Englandsfarten, Svensketrafikken, etterretningstjenesten under krigen og Milorg. Bor på Emblem i Ålesund. 
 
Joachim Holmboe Rønneberg 
Født 30. augst 1919.  
Løytnant i Kompani Linge. Mest kjent for sabotasjeaksjonen «Gunnerside» på Rjukan, der Rønneberg ledet en gruppe sabotører som sprengte det tyske produksjonsanlegget for tungtvann. Ledet også sabotasjeaksjoner i krigens siste fase i Romsdalen. Etter krigen arbeidet Joachim Rønneberg i NRK fra 1948 til 1987.

 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag