Søkeord:  
Søk
Banner top 13.11.19

– Må tenke fem til ti år frem i tid

Utbyggingen av handels- og industriområdet på Digerneset har gått over all forventning. Området er i ferd med å fylles opp, og utbyggerne ber nå om at 200 ekstra mål blir stilt til disposisjon.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(05/09/2018)
Bildetekst: – Utviklingen på Digerneset har gått over all forventning. Daglig leder i Digerneset Næringspark, Jan Petter Larsen, mener at  Dag Olav Tennfjord (t.h.) og Skodje kommunes proaktive holdning har bidratt til utviklingen.  
 
 
. . .
 
– Utbyggingen på Digerneset går mye raskere enn vi kunne forutsette.  Dersom region Ålesund skal ha areal til nytt næringsliv om fem til ti år, må de starte jobben nå. Det sier Jan Petter Larsen som er administrerende direktør i Wenaas Kapital, og daglig leder i Digerneset Næringspark. 
Digerneset næringspark disponerer i dag et areal på 400 mål. 
– I praksis er det regulerte arealet på Digerneset disponert. Det planlegges flere utbygginger i årene fremover med aktører som har reservert tomteareal, nå er det behov for å starte arbeidet med å regulere nye områder for aktiviteten som kommer om fem til ti år, sier Larsen.
 
Vil utvide nord-øst
I 2007 startet Skodje kommune arbeidet med å utvikle Digernes-området. Siden den tid er det bokstavelig talt flyttet fjell.  400 mål er planert ut og klart til å bygges på. Nå vil kommunen og utbyggerne i Digerneset Næringspark utvide med 200 mål. 
– På vestsiden av Digernes-skiftet er det regulert inn et større område for nytt regionfengsel. Her er det i kommunens arealplaner lagt opp til at en kan bygge ut en næringsstripe langs europavegen på ca. 40 mål. Nord-øst på Digerneset har vi mulighet til å fylle ut og etablere 155 mål til med sårt tiltrengt næringsareal, sier ordfører Dag Olav Tennfjord.
Det vil gi Digernes-området mulighet til å vokse ytterligere. Da må nye fjell sprenges bort, og 235.000 kubikk med masse må til for å planere ut det nye området.
Forslaget til utvidelse av næringsområdet har vært ute til høring. Fristen for å sende inn høringsnotat var 1. september. Nå skal fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens Vegvesen si sitt, og behandle og eventuelt godkjenne eller gi avslag på søknaden om utvidelse.
– Vi føler vi har hatt en veldig god dialog med etatene på Molde om dette. Vi inviterte Statens vegvesenet, fylket og fylkesmannen for å se området med egne øyne, og vise hvor raskt utviklingen går, sier Tennfjord.
Han understreker også at Digerneset har kvaliteter som næringsområde som Ålesund mangler i dag.
– Vi ser at Ålesund mangler en del av de kvalitetene som trengs i fremtiden i forhold til tomte-størrelse, tilgang til europavei og utviklingsmuligheter. Oversikten over ledige næringsarealer i Ålesund, viser at det er mange små tomter, gjerne uten infrastruktur og reguleringsplan. Det betyr at det mangler byggeklare arealer.  Derfor er det viktig at vi får fortsette utviklingen på Digerneset. I dag søker deler av næringslivet seg bort fra Moa-området, og inn på Digerneset nettopp for å få dekt sine arealbehov for fremtiden, sier Tennfjord.
 
Skryter av lokalpolitikerne
Jan Petter Larsen skryter av de fremoverlente holdningene som politikerne i Skodje har hatt.
– Samarbeidet har vært veldig bra. Vi sitter rundt samme bord, vi har tillit til hverandre og politikerne har sett og forstått våre rammebetingelser. De har evnet å se fem til ti år frem i tiden, sier Larsen.
Han håper at politikerne i den nye storkommunen Ålesund har en like offensiv holdning til regionutvikling som Skodje har hatt.
– Når kommunen nå slår seg sammen, er det viktig politikerne i nye Ålesund starter å tenke regional utbygging. Vi skal lytte til politikerne og så må politikerne lytte til de som faktisk skal gjennomføre planene og utbyggingene i fremtiden, sier Larsen.
– Når karta er tegnet og fargene på reguleringsområdene er lagt på, så starter jobben med å skape noe på området, sier Larsen. 
Flere av de virksomhetene som har etablert seg på Digerneset melder om rekordomsetning. Larsen hevder også at de utelukkende har fått positive tilbakemeldinger fra folk som bor rundt Digerneset.
 
Krever større tomter
En skulle kanskje tro at et næringsområde på 400 mål skulle få plass til det meste. Men bedriftene og aktørene som etablerer seg på Digerneset tenker langsiktig.
– Vi opplever at kravene til tomtestørrelse øker fra de som vil bygge ut. De fleste ønsker å få stordriftsfordeler og effektivitet. Derfor ligger behovene fra hver enkelt aktør på 10 til 40 mål, forteller Larsen. 
– Dere ber nå om en utvidelse av området på cirka 200 mål. Er det nok?
– Digerneset er i ferd med å fylles opp, og politikerne må allerede nå tenke på hvor regionen skal utvikle seg videre om fem til ti år etter at det er fullt på Digerneset, sier Larsen 
Allerede i dag passere 12.000 biler Digerneset i døgnet. Trafikken øker raskt. Gjennom Moa-området er trafikken rundt 22.000 biler i døgnet.
– Dersom vi politikere har ambisjoner om å styrke regionen vår, og trekke til oss ny arbeidskraft, må vi allerede nå tenke på hvor regionen vår skal vokse etter Digerneset. Denne utviklingen går raskere enn vi forutsatte. Vi må rigge oss nå, slik at det offentlige ikke bremser næringsutviklingen, sier Dag Olav Tennfjord. 
 
Håhjem neste vekstområde?
Kapasiteten på Digerneset er ikke mer enn 600 mål. Friområde, sjø og drikkevann setter naturlige begrensninger for utviklingen der. Men Larsen og Tennfjord har allerede startet tankevirksomheten på hvor regionen skal vokse etter Digerneset.
– Det er åpenbart at basisareal på Digerneset er brukt opp om fem år. Det er ikke sikkert alt er utbygd, men at hele tomtearealet er låst opp fra aktører som planlegger bygg i nær fremtid. Logisk sett er Valle- og Håhjem-området det mest aktuelle. 
Kanskje ble dette området lagt ut 20 år for tidlig. I dag er det cirka 20 aktører som har splittet området i 20 tomter, og det gjør området mindre anvendelig. Men jeg er sikkert på at når utvidelsen av Digerneset er ferdig, vil attraktiviteten til Håhjem-området skyte fart, sier Larsen.
Når byggene som er under oppføring i dag er ferdig, vil det arbeide 560 mennesker på Digerneset. Når området er ferdig utbygd vil over 1000 mennesker ha sitt daglige virke der. I 2017 omsatte butikkene på Digerneset for 1,4 milliarder kroner.
 15 SISTE
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
annonse   
Indremisjon
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag