Søkeord:  
Søk
Banner top 20.11.19

Kommunen ga fra seg 2,4 millioner kroner

Ålesund kommune slo av 2,4 millioner kroner på en regning til Helse Møre og Romsdal. I et møte lukket for offentligheten ga formannskapet myndighet til rådmann Liv Stette om å forhandle med Helse Møre og Romsdal. Stette er også styremedlem i Helse Midt-Norge som er ansvarlig for de økonomiske rammene til Helse Møre og Romsdal.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(25/09/2018)
Bildetekst:  I et lukket møte ga Ålesund kommune bort 2.4 millioner kroner til Helse Møre og Romsdal. Nytt i Uka får ikke innsyn i vedtaket i formannskapet, eller dokumentene som dannet grunnlaget for diskusjonen i forkant av vedtaket. Formannskapet lot styremedlem i Helse Midt-Norge, og rådmann i Ålesund, Liv Stette, forhandle med Helse Møre og Romsdal. Formannskapet mente at Stette ikke var innhabil i forhandlingene, selv om Helse Midt-Norge bestemmer de økonomiske rammene til Helse Møre og Romsdal.  
 
. . .
 
 
Ålesund kommune hadde et krav på 9.628 115 (9,6 mill.). Dette er penger som Ålesund kommune uriktig har innbetalt til helseforetaket i 2016 og 2017. 
Helseforetaket slapp unna med en regning på 7.221.086 kroner etter at formannskapet ga myndighet til rådmann og styremedlem i Helse Midt-Norge, Liv Stette, til å forhandle med direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme.
Reglene er slik at dersom en pasient blir liggende på sjukehus etter at han er klar for utskriving, blir hjemkommunen belastet med en dagmulkt.  En gjennomgang av alle saker i 2016 og 2017, viste at Helse Møre og Romsdal ikke hadde holdt sine forpliktelser i avtalen i mange saker. For at en pasient skal være klar for utskriving fra sjukehus, skal kommunen motta epikrise og journal slik at de kan forberede seg på å ta imot pasienten. Det hadde ikke Helse Møre og Romsdal gjort.
 
Kommunen nekter innsyn 
Det var i formannskapsmøtet den 6. mars at vedtaket ble gjort. Saken var påført sakslisten som unntatt offentlighet, og Liv Stette var saksbehandler, og den som forberedte saken for formannskapet.
Nytt i Uka har fått innsyn i avtalen som ble fremforhandlet med Helse Møre og Romsdal, men Ålesund kommune har gitt avslag på innsyn i grunnlagsmaterialet for vedtaket i formannskapet. I disse dokumentene skal premissene for forhandlingene med Helse Møre og Romsdal være lagt. Nytt i Uka har heller ikke mottatt selve vedtaksteksten etter formannskapsmøtet. 
– Jeg mener det med henvisning til § 23.1 i offentlighetsloven er hjemmel for å unnta det dokumentet vi lagde til formannskapet der vi drøfter vår rettslige posisjon, og gjør vurderinger om hvor enkelt eller vanskelig det ville bli å få penger tilbake fra Helse Møre og Romsdal. Kommunens alternativ til å klare å få et forlik, ville være å stevne helseforetaket med den usikkerheten og de kostnadene som ville være knyttet til en rettssak, skriver rådmann Live Stette i en epost til Nytt i Uka. 
Dokumentet som er unntatt etter § 23.1 i offentlighetsloven omhandler en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til kommunen. 
– Hvorfor ga dere Helse Møre og Romsdal denne «rabatten»?
– Dette er en sak om tolkning av samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og kommunene i Møre og Romsdal. Vi er visstnok det eneste foretaksområdet der samhandlingsavtalen inneholder en negativ økonomisk sanksjon for helseforetaket dersom de ikke oppfyller visse spesifiserte forpliktelser i forbindelse med utskriving av pasienter. 
 
Molde tok saken opp først
Det var ledelsen i Molde kommune som først krevde å få tilbake millioner av kroner som kommunen hadde betalt for såkalte ferdigbehandla pasienter. 
Helse Møre og Romsdal avviste kravet, og saken ble brakt inn til Nasjonal Tvisteløsningsnemnd. De slo fast at kommunene ikke har plikt til å betale, dersom helseforetakene ikke sender over elektronisk epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon ved utskriving. 
Dermed krevde en rekke kommuner i Møre og Romsdal å få tilbakebetalt penger fra Helse Møre og Romsdal.   
– Ålesund kommune hadde en grundig gjennomgang, og fant ut at vi hadde betalt cirka åtte millioner kroner som kunne relateres til denne problemstillingen. Videre påløp cirka to millioner kroner som vi holdt tilbake i siste del av 2017. Altså ble kravet på til sammen nærmere ti millioner kroner, skriver Stette.
– Vi drøftet i sak til formannskapet vår oppfatning av kommunens rettslige stilling i spørsmålet, og hva slags forhåpning vi kunne ha om å forhandle frem et resultat der vi fikk hele eller deler av beløpet tilbake. Til slutt ba vi om en forhandlingsfullmakt, det vil si en grense for hvor dårlig vi fikk lov til å gjøre det i en forhandling. På bakgrunn av denne fullmakten ble det forhandlet, og vi fikk til et forlik, skriver Stette. 
 
Vurderte egen habilitet
Du sitter selv i styret i Helse Midt-Norge. Vurderte du din egen habilitet i forhold til å forhandle med Helse Møre og Romsdal som får sine økonomiske rammer fra Helse Midt-Norge?
– Da jeg i desember ble klar over at jeg skulle være rådmann i 2019 og 2020, gjorde jeg det klart overfor både departement og Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal at det kunne komme flere saker enn tidligere der habiliteten min blir utfordret. I slike saker vil jeg konsekvent hevde meg habil i kommunen og inhabil i helseforetaket. Det vil si at jeg gjør jobben min på vegne av kommunen, men melder meg inhabil i alle saker i styresammenheng som omhandler forholdet til egen kommune. Jeg redegjorde for formannskapet om mitt syn på egen habilitet i forbindelse med behandlingen av saken, og der kom ingen forslag om at jeg skulle anses som inhabil, skriver Stette.
 
Støtter rådmannen
Gruppeleder for Arbeiderpartiet og formannskapsmedlem Svein-Rune Johannessen gir sin fulle støtte til Liv Stette.
– Stette fikk et mandat fra formannskapet, og hun har forholdt seg til mandatet.  Formannskapet gjorde dette vedtaket med åpne øyne. Vi satte en terskel på hva hun hadde anledning til å gjøre. Det har hun forholdt seg til. Det er min oppfatning at hun ikke er å kritisere. Vi var klar over hennes posisjon, sier Johannessen. 
Han understreker at formannskapet er opptatt av å ha et godt forhold til Helse Møre og Romsdal. 
 
Molde vil ikke gi «rabatt»
Kravet fra Molde kommune mot Helse Midt-Norge er på cirka fem millioner kroner.
Etter at Helse Møre og Romsdal fikk til en rabattavtale med Ålesund, har helseforetaket nå forsøkt å få til samme avtale med Molde kommune. 
Helse Møre og Romsdal mener at Molde kommune av rimelighetsgrunner bør redusere kravet med 25 prosent. 
Molde kommune har avvist kravet, og forlanger å få tilbakebetalt de fem millioner kronene som tvistenemda mente de hadde krav på.  
Molde kommune begrunner kravet med at Helse Møre og Romsdal fremdeles ikke har fått på plass tilfredsstillende rutiner for utskriving av ferdigbehandla pasienter, og at 25 prosent av de som sendes fra sjukehuset til den kommunale hjelpetjenesten fremdeles mangler nødvendig legedokumentasjon. 
Nytt i Uka er kjent med at det har utløst irritasjon i Molde at Ålesund har gitt rabatt til Helse Møre og Romsdal.
 
 
 
 
 15 SISTE
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag