Søkeord:  
Søk
Banner top

Sammen skaper vi det gode lokalsamfunn

-Hvordan gjør vi Sula til en bedre plass å bo? Det spør ei arbeidsgruppe i kommunen om, og inviterer innbyggerne til folkemøte i Solevågshallen torsdag kveld. Der håper de på engasjement og stort fremmøte!

Aktuelt
Tekst Lars Olausen   
Foto Lars Olausen   
(02/10/2018)
Bildetekst: Arbeidsgruppa som vil skape et lokalsamfunn i Sula og danne grunnlag for ei god folkehelse i kommunen. Fra venstre Jostein Håland (Frivillighetssentralen og Røde Kors), Renate Love (folkehelsekoordinator), Jarl Anders Moe (støttestaben i Sula kommune og sekretær i eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede) og Ingunn Krosby (kulturleder og sekretær i fagutvalget for kultur og folkehelse). AP-politiker Trygve Holm (som også er leder i flere av rådene som er med) var ikke til stede da bildet ble tatt.
 
 
. . .
 
 
I vårt moderne dataspråk går invitasjonen ut under navnet «#mittsula –saman skapar vi det gode lokalsamfunn».
– Grunnlaget for ei god folkehelse blir lagt ved at en sammen skaper et godt lokalsamfunn. Vi stiller oss spørsmål om hvordan vi bedre kan nytte de ressursene vi har og vil trekke enkeltindividet med i fellesskapet, sier de som står bak initiativet.
Det gjør blant annet fagutvalget for kultur og folkehelse, eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma. 
 
Få frem gode ideer
– I Solevågshallen inviterer vi alle innbyggerne i Sula til en dugnadskveld hvor det gjelder å få frem gode ideer som vi vil bruke videre til å få til et bedre lokalsamfunn. Samarbeid og samskapning er viktige stikkord videre i prosessen, sier Ingun Krosby, som er kulturleder og sekretær i fagutvalget for kultur og folkehelse i Sula kommune.
 
Kafédialog
– Temakvelden er som fortalt åpen for alle og blir organisert som en kafédialog der de fremmøtte får arbeide i grupper med ulike temaer. Målet er blant annet et lokalsamfunn som fremmer god folkehelse, sier Jarl Anders Moe, som er i kommunens støttestab og sekretær for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede, og folkehelsekoordinator Renate Love. 
 
Mange viktige aktiviteter
Blant de mange temaer innbyggerne kan få jobbe med kan vi nevne noen, som et inkluderende samfunn, innvandrere, funksjonshemmede, fysisk og kulturell aktivitet, trygg oppvekst uten mobbing, styrking av barn og ungdom sin mestring og livskvalitet, alderdom og frivillighet. 
 
Var en suksess
Temakvelden er en fortsettelse av en lignende temakveld i fjor, også i Solevågshallen, der temaet den gang var alderdom.
– Når vi nå gjentar suksessen, som vi mener det var, er det med håp om stort engasjement. Det er viktig å se hvilke muligheter det er til å få til fellesaktiviteter og hva vi kan bidra med til fellesskapet. Det er med å skape et godt lokalsamfunn, sier kulturleder Ingunn Krosby og folkehelsekoordinator Renate Love med solid støtte fra de andre i arbeidsgruppa.
I løpet av temakvelden blir det også et kulturelt innslag av Sula Danseklubb.
 15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
God sommer
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag