Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

– Dette går ikke lenger

I løpet av seks til sju minutter passerte tretten store vogntog eller trailere over Hellebroa en tirsdag ettermiddag. Flere ble stående stille i lyskryssa i bysentrum, og spy ut eksos.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(16/10/2018)
Bildetekst: Odd Østen Hurlen mener at kommunen og Vegvesenet bør vurdere en avlastingsbro over Brosundet for å lette trafikkavviklinga i sentrum. I løpet av seks-sju minutter passerte 13 vogntog over Hellebroa, mellom to lyskryss. – Dette er dårlig for både miljøet, de som bor her og ikke minst næringslivet, sier Hurlen.
 . . .
 
– Dette er helt ekstremt, og kommunen og Vegvesenet er nødt til å finne midlertidige løsninger for å avhjelpe situasjonen. Det sier Odd Østen Hurlen, eier av transportselskapet Sunn-Trans i Ålesund.
– Trafikken står bom stille her i rushtiden. I tillegg er det en enorm trafikk her hele dagen. Dette går ikke lenger. Nå må alle gode krefter sette seg ned for å se på hvordan en kan løse trafikkproblemene i Ålesund sentrum på kort sikt, sier Hurlen.
Han mener at både Vegvesenet og Ålesund kommune må vurdere om en skal etablere en midlertidig bro fra rutebilstasjonen og over Brosundet, slik at trafikken over Hellebroa blir delvis enveiskjørt.  
– En midlertidig bro vil lette trafikkavviklingen. Det betyr at biler som kommer kjørende fra Ålesund sentrum mot Skarbøvik blir ledet over den midlertidige broen og videre ut i Nedre Strandgate. Da får en løst opp litt i flaskehalsen. Dersom en kombinerer dette med andre tiltak som enveiskjøringer, påbudt kjøreretning og annen lysregulering, så kan trafikken løse seg litt opp. Men jeg har ikke noen god løsning på dette, sier Hurlen.
– Jeg mener at de kommunale sjefene, havnevesenet og Statens vegvesen må sette seg ned for å se om disse forslagene er realistiske og mulig å få til. Er svaret ja, så får de ta saken videre. I dag er det uakseptable forhold i bysentrum, mener Hurlen.
 
Dårlig for næringsliv og miljø
Trafikutfordringene for næringslivet er store. I dag passerer 14.000 biler og vogntog over Hellebroa hver dag. Hessa er et av Ålesunds største utbyggingsområder, og Atlanterhavsparken og Tueneset har som ambisjon å øke besøkene sine. Det betyr enda mer trafikk over Hellebroa.
– Det er dårlig samfunnsøkonomi å stå i kø. Det koster næringslivet store summer. I tillegg blir miljøforurensingen i Ålesund sentrum høy når tusenvis av biler står i kø gjennom byens gater. Nå må byråkratene legge byråkratiske regler til side og tenke utenfor boksen. De bør få en midlertidig løsning inntil bypakken kan realiseres, sier Hurlen.
 
Bypakken vil løse problemet
Hurlen er klar over at veiutbyggingen som er planlagt i bypakken vil løse trafikkutfordringene. Men han frykter det kan gå mange år før denne realiseres.  Politikerne har vedtatt at de ønsker en Brosundtunnel i første del av bypakken. Ikke andre del som tidligere planlagt. 
Men ifølge Vegvesenet vil hele bypakken blir forsinket med opp til to år, dersom en skal bygge Brosundtunnelen samtidig. Prisen vil også øke med 600-800 millioner kroner.
– På sikt er det bare en ny veg langs Aspøya, og en tunnel som vil løse utfordringene. Men det haster å gjøre noe med trafikken. Jeg frykter at en Brosundtunnel kan være åtte år frem i tid. Så lenge har ikke byen råd til å vente. Da må midlertidige løsninger på plass, mener Hurlen.
 
 

Skeptisk til midlertidig bro 

Hans Jørund Remmen er leder for Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg. De har gjentatte ganger diskutert trafikkforholdene i bydelen på sine møter. 
– Selv bor jeg på Hessa, og arbeider i Breivika. På det meste har jeg brukt 55 minutter til jobb. På strekningen fra det gamle tinghuset i Skutvika til rutebilstasjonen i sentrum har jeg brukt 21 minutter. Strekningen tar under to minutt å kjøre uten kø, forteller Remmen. 
Han forstår at Hurlen og det lokale næringslivet er lei av trafikkproblemene, men han er usikker på om en midlertidig bro er løsningen.
– Det er veldig mange utfordringer ved en midlertidig bro. Vi er helt enige i at situasjonen er uholdbar, men jeg ser faktisk ingen gode midlertidige løsninger som vil fungere. Jeg tror det aller viktigste er å sørge for å realisere Brosundtunnelen så raskt som overhode mulig, sier Remmen.
– Det kan være at en bør se på noen enkel endringer i kjøremønsteret. Påbudt kjøreretning vestover i Langeberggata mellom Kirkegata og Nedre Strandagate kan være en løsning. Da kan vi få all trafikk i en kø. Det kan også være andre små tiltak, men det vil ikke løse problemene, sier Remmen. 
Han mener også at en bør se på kollektivtilbudet i området, og det er mulig å avlaste trafikken ved å organisere busstilbudet på en annen måte.
– Jeg er helt enig med Hurlens beskrivelse av forholdene. Situasjonen blir verre og verre, og stadig flere biler går gjennom bydelen. Tueneset, Sukkertoppen og økt utbygging har ført til stor trafikkvekst. Det er mye ekstern trafikk, og slik må det også være. Men det haster nå. De som bor i Nedre Strandgate har en uforholdsmessig stor trafikk- og miljøbelastning i sitt nærmiljø, sier Remmen.
 
Ikke vurdert midlertidig bro
Prosjektleder i Statens vegvesen, Ole Kristian Birkeland, mener også at det er meget store trafikkutforinger i bysentrum, og spesielt ved Hellebroa.
– Det er liten tvil om at Hellebroa er en flaskehals i trafikkbildet i Ålesund. Men vi har ikke vurdert om en bør etablere en midlertidig bro fra rutebilstasjonen over Brosundet. Det er i denne traseen den nye veien skal gå når bypakken blir realisert, sier Birkeland. 
Han har heller ikke tro på at det er vilje til å bruke penger på en midlertidig bro.
– Jeg vet ikke hvor realistisk dette er. En må i så fall skaffe penger til en midlertidig løsning. Både kommune og fylke må inn med penger. Alternativet er at en må slite med de rushtidproblemene en har til den nye veien er klar, sier Birkeland.
– Nå har politikerne i Ålesund ønsket seg Brosundtunnel i bypakke 1, og ikke bypakke 2 slik Vegvesenet har foreslått. Hvorfor ønsker ikke dere Brosundtunellen i bypakke 1? 
– Statens vegvesen mener at dette handler om økonomi. En tunnel vil fordyre bypakke 1 med 600-800 millioner. Dessuten er ikke tunnelen ferdig planlagt, og bypakken blir utsatt i minimum to år, dersom Brosundtunnelen skal inn, sier Birkeland.
Politikerne i Ålesund har vedtatt at tunnelen skal bygges i bypakke 1, men det er samferdselsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen. Om de aksepterer en kostnadsøkning på 800 millioner er usikkert.
– Men Vegvesenet ser gjerne på andre gode midlertidige løsninger. Det er mulig å bygge en midlertidig bro, men jeg tror beste løsning er å sette i gang med bypakke 1 så raskt som mulig med ny vei på sørsida av byen, sier Birkeland.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag