Søkeord:  
Søk
Banner top 13.11.19

Klager på lukt fra Bingsa

Kommunen og fylket har mottatt klager på vond lukt fra miljøstasjonen Bingsa og spørsmål rundt håndteringen av kloakkslam på området. Kommunen har på sin side ingen løsning på luktproblemet og mener at driften er i henhold til kravene.

Aktuelt
Tekst Tina Kjensli Dyrseth   
Foto Tina Kjensli Dyrseth   
(13/11/2018)
Bildetekst: Flere av naboene til miljøstasjonen Bingsa forteller at de i perioder opplever mye lukt fra anlegget, både sent og tidlig, uavhengig av årstid.  
 
. . .
 
 
Da Tomas Slotsvik var innom miljøanlegget for å kaste hageavfall, oppdaget han at det lå salmavfall tilsynelatende åpent i terrenget inne på Bingsa. Han stiller spørsmålstegn til om avfallet håndteres på lovlig vis?
– Det kom til dels mye røyk som følge av prosessen i slamavfallet, og det luktet kraftig fra haugene som lå der, forklarer Slotsvik. 
Han bor i området, og forteller at de ofte opplever svært sjenerende lukt fra Bingsa. 
– Det lukter gjerne på bestemte plasser i nærmiljøet. Jeg har bodd flere år ved siden av mottaket for slam i Hellandshamn, og kjenner igjen lukta. Selv om man kanskje skulle tro at det er ille på sommeren, når det er varmt i været, så kan det lukte like ille nå på høsten. Vi kjenner det spesielt på kvelden og morgenen, forklarer han. 
Også andre naboer til miljøanlegget som Nytt i Uka har vært i kontakt med, forteller om de samme opplevelsene som Slotsvik. Den sjenerende lukta er spesielt plagsom fra kvelden, gjennom natta og ut på morgenkvisten. 
 
Ingenting å gjøre med lukta
– Det er ikke så mye å gjøre med lukta. Det kan variere litt med vær og vindretning. Vi kan heller ikke ringe rundt å beklage at det lukter enkelte dager fra anlegget, sier Bjarne Hundsnes, konstituert virksomhetsleder på Bingsa. 
Hundsnes og Per Oskar Slinning, teamleder ved Bingsa næring, forteller at de mottar svært få klager på lukt fra anlegget. 
– Vi får mellom ti og femten klager på lukt i året. I forhold til hvordan det var for to år siden, da vi komposterte slam, så er det betydelig mindre lukt nå. Det eneste vi komposterer nå er hageavfall, forklarer Slinning. 
Hvordan følger dere opp henvendelser som handler om lukt?
– Vi må først prøve å finne ut om det er her lukta kommer fra. Det er mange andre virksomheter som driver med avfall og gjenvinning på Bingsa. Oppdager vi at det er her årsaken ligger, setter vi inn tiltak med en gang, bedyrer Slinning. 
 
Godkjent ordning
Hundsnes forklarer at alt salmavfallet håndteres som det skal, og at det stemmer at det ligger på et åpent område inne på miljøstasjonen, slik Slotsvik har fått inntrykk av. Men hverken han eller Slinning mener at det ligger åpent i terrenget. 
– Det er ikke et lukket anlegg, nei. Det er det ingen krav om. Skal vi få anlegget lukket, så er det store investeringer som må til. Mottaksområdet ligger ikke i terrenget, men på en tett plate under åpen himmel. Alt sigevann føres inn i systemet for sigevann og videre inn gjennom to septiktanker. Det er ting vi har kontroll på. Slammet vi samler inn fra kommunens renseanlegg tippes her, deretter lesses det over i containere som kjøres videre til Tafjord fjernvarme og brennes. Det er en godkjent ordning, og en ordning vi har hatt i flere år, forklarer Hundsnes. 
– Det kan selvfølgelig lukte når man lesser avfallet opp i containeren, men dette gjøres i arbeidstida, ikke på kvelden eller natta, forklarer Slinning. 
Hundsnes innrømmer samtidig at det var litt fullt den dagen Slotsvik var innom anlegget.   
– To ganger i året er det pause hos Tafjord, og når vi ikke får sendt slammet videre i løpet av tre uker, så kan det bli bortimot fullt.
– Vi dekket over med flis for å fjerne lukta denne dagen, legger Slinning til. 
 
Skuffet over kommunen
Slotsvik er skuffet over kommunen sin håndtering av luktproblematikken på Bingsa. 
– Det er klart lukta varierer med vær og vind, og at det ikke kun er slammottaket som lukter. Kompostering av hageavfall kan også lukte. Samtidig mener jeg at når kommunen velger å regulere områdene rundt næringsområdet til bolig, må de ta ansvar. 
Slotsvik undrer seg over hvorfor slamavfallet ikke fylles direkte i containere, men mellomlagres under åpen himmel på Bingsa. Han er ikke overrasket over at kommunen og anlegget mottar få klager på lukt. 
– Det er nok dessverre sånn at mange snakker om denne lukta, men få som faktisk tar det skrittet med å sende inn spørsmål eller klage. 
 15 SISTE
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag