Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Fikk ja etter åtte forsøk

Indremisjonsforbundet får starte folkehøgskole for 16-åringer i den nedlagte internatskolen på Sjøholt i Ørskog kommune. Sju ganger før har indremisjonsforbundet søkt og fått nei.

Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(27/11/2018)
Ordfører Knut Harstad er svært glad for at det nå kan gå mot salg, og ny skoledrift i den gamle internatskolen på Sjøholt. 
 
. . .
 
 
-Dette er en stor dag for oss, og dette var både overraskende og gledelig. Da vi sendte den første søknaden i 2012, var det stor entusiasme. Vi la svært mye energi i søknaden.  Vi ble gledelig overrasket da vi i forrige uke fikk beskjeden om at det nå endelig blir satt av penger til prosjektet i statsbudsjettet, sier generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Erik Furnes. 

Jubler gjør de også i Ørskog kommune. Ordfører Knut Harstad sier at kommunen er godt forberedt til å ta mot elevene som kommer.

-Dette vil bety arbeidsplasser til kommunen, og en fin oppgradering av bygdas ansikt utad, smiler ordføreren.

Den gamle internatskolen på Sjøholt har de siste årene huset kokkelinja ved Ørskog videregående skole. Etter at kokkelinja flyttet til nye lokaler i Ålesund, har bygget stått tomt.  Indermisjonsforbundet har i flere år ønsket å starte et folkehøyskoletilbud for 16-åringer som faller ut av den videregående skolen, eller ungdom som sliter med å gjøre et valg i livet.

-Det har vært en utrolig tung prosess. Vi har arbeidet mot de politiske miljøene, men vi har ikke møtt særlig forståelse hverken fra den rødgrønne eller blåblå-regjeringen. Sakte men sikkert har motivasjonen sunket. Men jeg vil understreke at både Fylkeskommunen og Ørskog kommune har backet oss opp hele tiden. Det har ført til at vi har holdt motet oppe, sier Furnes.

 
Hadde gitt opp

Egentlig hadde Indermisjonsforbudet gikk opp å få starte folkehøgskole på Sjøholt. Men de ble oppfordret om å levere søknad innen fristen 1.april i år. Men da statsbudsjettet ble fremlagt, var det nok en gang negativt svar. Regjeringen valgte å gi pengene til oppstart av en ny folkehøgskole på Svalbard.  Det var sjuende gang Indremisjonen fikk nei.

Også Ørskog kommune hadde gitt opp. Kommunestyret gjorde et vedtak om at skolen skulle sendes på det åpne markedet i løpet høsten 2018, dersom Indremisjonen ikke fikk starte med skoledrift. Men så endret alt seg i løpet av få timer forrige uke.

-Jeg fikk en e-post fra parlamentarisk nestleder i KrFs stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan. Der informerte han om at det nå var satt av 750.000 kroner til startmidler, slik at vi kunne komme i gang med prosjektering og utredning av etablering av en ny folkehøyskole. Dette betyr at vi vil få pengeroverstatsbudsjettet neste år til videre planlegging og oppstart, sier Furnes.

Det var stortingsrepresentant Steinar Reiten som hadde tatt initiativ til endelig å få pengene på plass. Den siste tiden har det vært møteaktivitet mellom GJørvan, Knut Arild Hareide, Steinar Reiten og Erik Furnes. Krf ville at søknaden skulle fornyes en åttende gang. Da Krf gikk i forhandlinger med regjeringen, var ett av kravene penger til folkehøyskolen på Sjøholt.

-Det er bare helt fantastisk at de fikk dette til.  Når vi nå får planleggingsmidler, så er det et meget sterkt signal om at vi får lov til å starte opp med folkehøyskolen, sier Furnes.

 
Søknaden skal revideres

-Vi starter nå med en grundig revisjon av søknaden fra 2012.  En del har endret seg disse årene, og vi må se på linjevalgene en gang til. Men grunnvisjonen står fast. Dette skal bli et tilbud for 16-åringer som faller ut av videregående skole, eller som trenger hjelp til å ta valg i livet, sier Furnes.

Bygget på Sjøholt har tidligere vært brukt som internat. Indremisjonsforbundet planlegger å bygge et nytt hybelbygg i tilknytning til skolen.  De skal også gjennomgå den tekniske standarden på bygget.

-Vi er spent på hvordan skolen er nå. Det er flere år siden vi besiktiget den, sier Furnes.

 
Stor behov for skolen

I praksis er det 18-19 års grense ved alle folkehøgskolene i Norge.  Derfor mener Furnes at det er et stort behov for et slikt tilbud.

-Målet til skolen skal være å motivere elevene til videre skolegang, hjelpe de å finne mestring og en retning i livet. Vi skal hjelpe de med å videreutvikle grunnleggende ferdigheter som gjør de bedre rustet i den videregående skolen og hjelpe elvene til å gjøre rette valg, sier Furnes.

Da første søknad ble sendt i 2012 var planen å starte med følgende linjer: Ekstremlinje innen friluftsliv, ski og klatring, musikklinje, hestelinje, foto og design, idrett og ballspill, helse sosial.  

 

 

- Nå må vi gjøre fornuftige valg

Det er Ørskog kommune som eier både bygget og eiendommene rundt.  I dag er tomten svært stor, og strekker seg helt ned til europavegen og mot bebyggelsen bak skolen.  Kommunen mener at skolebygget og et begrenset område rundt, må skille ut som egen enhet. De ønsker også å beholde de store områdene med utmark mellom skolen og europavegen.

-Vi har hatt en årelang dialog med Indremisjonsforbundet. Også før jeg ble ordfører. I høst vedtok vi å selge bygget på det åpne markedet, om det ikke kom en løsning i løpet av svært kort tid, sier Harstad.

 Nå har situasjonen endret seg.

-Nå må vi ta fornuftige vurderinger på dette. I vedtaket står det at bygget skal selges høsten 2018. Men når vi nå ser at prosessen med skoleplanene går fremover, så må vi etter min mening avvente salg til vi har en full avklaring av saken.

Ordføreren bekrefter at flere private investorer har meldt sin interesse for bygget.  Bygge skulle egentlig selges til høystbydende, men nå vil kommunen gå i forhandlinger med Indremisjonsforbundet med tanke på et salg, sier Harstad.

Han understreker at det er uaktuelt for kommunen å beholde bygget selv, og leie det ut. Kommunen ønsker ikke å påta seg flere vedlikeholdsoppgaver knyttet til bygget.
15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag