Søkeord:  
Søk
Banner top 04.12.19

Levende formidling av stor kirkekunst

Kunstgruppa i Senioruniversitet i Ålesund er en aktiv gjeng som sist uke var i Ellingsøy kirke for å se på kirkebygg og utsmykninger. Levende formidlet av Britt Walle Ekroll.

Kultur
Tekst Lars Olausen   
Foto Lars Olausen   
(11/12/2018)
Svevende i kirkerommet fremfor alteret er kuben med de fire bildene: Nattverden, fotvaskinga, korsfestinga og nedtakinga fra korset. (Kjærlighet, svik, død og nedverdigelse). Undersida viser jordkloden, som forteller at dette er noe som gjelder hele verden. Legg mer til den noe spesielle døpefonten omtrent midt i bildet; Laget av en stein fra Alnes. 
 
. . .
 
 
Ellingsøy kirke er tegnet av arkitekten Oscar Norderval og den ble innviet i 1998. Kirken er bygget over et tilnærmet kvadratisk grunnplan, med et høyt pyramideformet tak. Kirka er ei av tre kirker i Ålesund med kirkekunst av fremragende norske samtidskunstnere. Bygget har likhetstrekk med kirka i Sykkylven som er tegnet av samme arkitekt.

 Men selv om arkitekturen har interesse var det kirkekunsten som skulle vises og formidles denne vinterdagen i desember. Og formidleren var Britt Walle Ekroll som også var konsulent den gang utsmykningskomitéen var i sving.

 

Svever fremfor alteret

Etter nøye vurderinger var det trønderkunstneren Håkon Gullvåg som fikk oppdraget. Den enkle og stramt innrammede utsmykningen hans fungerer godt i et moderne kirkerom med store, glatte flater. Utsmykningen har også en noe uvanlig utforming. Når vi kommer inn i kirken blir vi møtt av en diger boks – kuben - som svever framfor alteret. Det er malt på og sammensatt av fem lerreter. I tillegg er det plassert et stort sirkulært maleri på fondveggen (bakveggen). Her viser grunnformene til forholdet mellom det jordiske, symbolisert med firkanten, og det guddommelige, som betegnes av en sirkels fullkomne form – det som er uten begynnelse og ende.

Tyngdens relativitet
Det svevende rektangelet er illustrert med scener fra Jesu jordiske liv og det er påskebudskapet som her formidles: I fire sammensatte lerreter opplever vi at Jesus vasker disiplenes føtter, nattverden, korsfestelsen (hvor Jesus ansikt sees som en tornekrans, en tornekrans som soldatene plasserte på hans hode for å latterliggjøre han, og om Ekroll betegnet som «det grusomste bildet» i kuben) og nedtakelsen fra korset. Undersiden av kuben, det femte lerretet, viser jordkloden mot et gresk kors, med evangelistsymbolene svevende mellom korsarmene. Maleriet på fondveggen bak alteret skildrer "Den store fiskefangsten" (Joh. 21). Her ser vi Peter og to andre disipler med en gedigen fangst i Tiberiassjøen. I forgrunnen vender den oppstandne Jesus seg mot oss med en signingsgest.

Dramatisk og surrealistisk

Samtidig som motivene i Ellingsøy kirke er tradisjonelle, og tett knyttet opp mot liturgien, skiller de seg kraftig ut fra det vi er vant til å møte i en kirkekontekst. Håkon Gullvåg har utarbeidet dramatiske, nærmest surrealistiske komposisjoner med masse detaljer. Den stemning og frodighet Gullvåg her oppviser kan, etter manges mening, tangere middelalderkunsten på sitt beste.

 

Korsfestet og oppstanden

Utsmykningen får særlig funksjon under gudstjenester, støttet opp om nattverdliturgien: den korsfestede og oppstandne. Når en går til nattverd i Ellingsøy kirke, sitter man i en krans rundt kuben, og en kommer nær de hellige motivene. Vi ser rett på skildringen av nattverden, hvor bordenden som vender mot oss er ledig, og inviterer oss til å ta del i måltidet sammen med Jesus og disiplene. Utsmykningen er svært godt mottatt av menigheten.

Britt Walle Ekroll fant også tid til å vise arbeider og fortelle om kirketekstilene til tekstilkunstneren Astri Ræstad som jobbet på Fagerlia videregående skole i mange år.
15 SISTE
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag