Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

– Skal ikke være for pessimistiske

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer, Erik Dyb Liaaen, mener eldrebølgen kan være noe av årsaken til at man ser en økning i antall kolsdiagnoser.

Aktuelt
Tekst Tina Kjensli Dyrseth   
Foto Tina Kjensli Dyrseth   
(08/01/2019)
Bildetekst: - Med røykeslutt kan vi forebygge utviklingen av sykdommen, forklarer spesialist i indremedisin og lungesykdommer, Erik Dyb Liaaen.  
 
. . .
 
 
Samtidig mener han at det ikke er grunn til å være for pessimistiske med tanke på den videre utviklingen.  
– Man har muligens kommet over en kneik med de alvorligste tilfellene av kols. Det man ser nå er at vi har en aldrene befolkning og at vi står ovenfor en eldrebølge. Det vil si at flere folk som har kols vil leve lenger. Det betyr at det vil være mange som har diagnosen. 
 
Gode utsikter
Liaaen jobber ved Ålesund lungeklinikk som hvert år tar imot pasienter med henvisning fra fastlegen, og som enten har fått diagnosen eller der man mistenker kols. Han er ikke i tvil om at fokuset på røykeslutt de siste årene vil ha positiv virkning. 
– De siste ti til femten årene har vi sett en nedgang i røyking hos både kvinner og menn. Vi er nede i rekordlave tall når det kommer til dagligrøyking. Utsiktene fremover er gode i forhold til utviklinga av nye tilfeller. 
 
Fokus på røykeslutt
For det er og blir slik at kols i stor grad henger sammen med røyking. Det er en livsstilsykdom, og med det har det også fulgt et visst stigma med diagnosen.  
– De fleste tilfellene av kols er relatert til røyking, eller tidligere røyking. Som oftest er det en sammenheng mellom hvor mye du har røykt og hvor lenge. Men vi har også de som får diagnosen uten å ha tatt en eneste røyk. Vi ser at det fortsatt finnes et visst stigma rundt kols, og veldig mange er redde for å få diagnosen av den grunn, utdyper Liaaen. 
– Internasjonalt, så er en viktig årsak til kols tilbereding av mat over åpen ild innendørs, men det er ikke et stort problem her hos oss, smiler Liaaen og legger til at enkelte tilfeller av kols også kan knyttes opp mot det miljøet pasienten er blitt utsatt for, eksempelvis i forbindelse med arbeid. 
 
Vanskelig diagnose
I tillegg til symptomer som tungpust, hoste og slimdannelse, er en pusteprøve helt vesentlig for å stille den riktige diagnosen. På den andre siden er det også mange som kan gå med sykdommen uten å være klar over det. 
– De med få plager, og som er i et tidlig stadium av sykdommen, er vanskelig å oppdage. En pusteprøve hos de som har symptomer er det viktigste for å stille rett diagnose. Samtidig er det ikke alltid pusteprøven vil gi et entydig svar. Vi ser ofte at det kan være vanskelig å skille mellom kols og astma. 
Liaaen mener noe av forklaringen på antall kolsdiagnoser i kommunene delvis kan forklares av hvor ivrig man selv er til å oppsøke legen og hvor ivrig legen er til å ta en undersøkelse for kols. 
– Kols er en kronisk sykdom med ulike stadier. I de mest alvorlige har man gjerne behov for oksygen. Har du en mild grad av kols og en hverdag uten de store anstrengelsene, merker man heller ikke om man er tungpustet. Mange som røyker hoster, og så tenker de at det er det som er årsaken til hosten, forklarer Liaaen. 
 
Klar oppfordring
Ettersom røyk er den viktigste risikofaktoren, er Liaaens oppfordring klar:
– Har du fått kols, er røykeslutt det aller viktigste. I tillegg er det viktig å holde seg i form. Være fysisk aktiv, for å leve best mulig. Influensa er en tilstand som ofte kan forverre en kolstilstand, så influensavaksine er også viktig. Vi har medisiner som gjør at man kan leve godt med kols. 
 
  

 
Større andel med kols i Ørskog 

Stadig flere mennesker får kols, og statistikk fra Helsedirektoratet viser at om lag 50.000 personer har diagnosen i Norge. Andelen i Ørskog er nest størst i fylket. Ålesund kommer bedre ut. 
 
Helsedirektoratet (HDI) har tall som viser hvor stor andel av befolkningen i hver kommune som hadde diagnosen kols i løpet av 2018. Vi har sett nærmere på tallene både for Ålesund, hele vårt dekningsområde og hele fylket.
 
Mange fra Ørskog
For Ørskog sin del fremkommer det at hele 13,67 personer per tusen innbyggere hadde diagnosen i fjor. Dette er således betydelig mer enn det norske gjennomsnittet, som viser at 8,37 av tusen beboere i Norge lever med denne sykdommen. 
Og dette er bare de vi kjenner til, for det antas at mange lever med sykdommen uten å ha fått diagnosen. Astma- og allergiforbundet (AAF) mener at så mange som 150.000 nordmenn kan ha sykdommen nå.
 
Få fra Hareid
HDI publiserer tall på kommunenivå for at det skal være en del av forskningen på sykdommen, men det finnes foreløpig ingen forklaring på de relativt store geografiske forskjellene.
I vårt dekningsområde varierer tallene en hel del. Ørskog på toppen er nevnt, mens Sykkylven følger med 10,53 tilfeller per tusen innbyggere. Så går det ned til Hareid, som lander på «kun» 5,44 per tusen. Og Ålesund da, som også kommer bedre ut enn landsgjennomsnittet med 7,83 per tusen. 
 
Store geografiske ulikheter
Forekomsten er høyest i indre deler av Østlandet, indre deler av Sørlandet, samt i de tre nordligste fylkene. Vestlandet og deler av Trøndelag har minst andel.
På kommunelisten er det store nivåforskjeller fra topp til bunn. Den lille kommunen Røst, ytterst i Lofoten, er oppe i hele 31 tilfeller per tusen innbyggere. Deretter kommer Leka i Trøndelag med nær 26 per tusen. Minste forekomst har Fjaler i Sogn og Fjordane, med bare 2,5 tilfeller per tusen innbyggere.
Om vi plasserer Røst helt øverst på «verstinglisten», så finner vi Ørskog på 70. plass blant de 418 kommunene med opplysninger. Ålesund er da nummer 301, mens Hareid er best på 395. plass. 
 
Versting i Møre og Romsdal
–  Kols er den sykdommen som øker raskest i verden, og innen 2020 vil kols være den tredje viktigste dødsårsaken internasjonalt, forteller forbundet på sine nettsider.
I Møre og Romsdal er det Kristiansund kommune som kommer dårligst ut, med 17,12 tilfeller per tusen innbyggere. Mens Ørskog er nest verst. Eide kommune kommer tilsynelatende best ut, med «bare» 3,78 tilfeller per tusen snuter.
Det er interessant at Kristiansund og Molde spriker så stort i tallene, der de ligger i hver sin ende av fylkestabellen.
En må ha i minne at det stort sett er folk over 40 år som får diagnosen, så tallene hadde sett «styggere» ut om en bare tok med disse i beregningen.
 
Skyldes ofte røyking
– Over åtti prosent av kols-syke er eller har vært røykere, opplyser AAF. 
– Risikoen øker med økende tobakksforbruk og antall år med røyking. Langvarig røyking setter i gang en betennelsesprosess som skader slimhinnen i luftveiene. Dette resulterer i bindevevsdannelse og innsnevringer av luftveiene, legger forbundet til.

Av Yngve Johnsen
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag