Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Utbygger sjokkert over maktmisbruk

Senterpartipolitiker Kirsti Dale skal ha hindret arbeidere i å rydde på en tomt i hennes nabolag. Ifølge utbyggeren skal Dale ha sagt at hun representerte Ålesund kommune, og at ryddearbeidet var ulovlig. Dale skal også ha parkert bilen sin på en slik måte at arbeidsfolket ikke kunne fjerne et rotvelt.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(15/01/2019)
Bildetekst: Per Helge Westre i Buholmen Invest reagerer på det han mener er rolleblanding fra naboer til et byggeprosjekt i Øwregata. Westre ønsker å bygge 17 leiligheter på tomten, men naboene mener hagen på tomten er verneverdig. Westre står her foran den omstridte tomten.
 
 
. . .
 
 
Samtidig skal en annen nabo, Bjørg Stafseth Kristiansen, ha brukt sin posisjon i Aalesund historielag til å forsøke å stoppe byggeprosjektet. Det hevder Per Helge Westre i Buholmen Invest AS.
– Jeg er sjokkert over hvor langt enkelte er i stand til å gå for å hindre lovlig arbeid, sier Westre.
Striden er knyttet til utbygging i Øwregata 8 og 10 A. Westre har kjøpt to regulerte boligtomter i Øwregata. Området har i all tid vært regulert for boliger. 
Westre ønsker å bygge 17 leiligheter på tomta, men har møtt kraftig motstand fra naboene. Blant dem er Kirsti Dale som bor i Øwregata 10. Naboene og historielaget mener at tomten er en by-villahage, som bør tas vare på, og at bygget vil skille seg ut i forhold til annen bebyggelse i området. 
– Først fikk jeg melding fra en av naboene om at det var ønskelig at vi ryddet tomten. Blant annet var det en stor rotvelt som skjemmet området, samt busker som hang over et gjerde ned mot fortauet. Jeg sendte to arbeidere opp for å rydde området, på oppfordring fra andre naboer. Det var da Kirsti Dale dukket opp, forteller Westre.
Ifølge Westre parkerte Dale bilen sin slik at arbeidet med å fjerne rotvelten og busker ikke kunne fortsette.
– Mine arbeidere har fortalt at Dale kom ut av bilen. Hun presenterte seg som representant for Ålesund kommune, og fortalte at arbeidet de drev med var ulovlig. Resultatet var at de to arbeiderne forlot stedet, forteller Westre. 
Ifølge Westre snakker begge arbeiderne svært godt engelsk, og den ene snakker en del norsk, og de meldte straks fra til sin arbeidsgiver da Dale møtte opp og stoppet arbeidet.  
Kirsti Dale er medlem av Ålesund bystyre, og representerer Senterpartiet. Hun sitter også i kommunens byggesaksutvalg. Når utvalget har behandlet søknaden fra Westre, har Dale erklært seg inhabil.
 
Historielaget i et merkelig lys
Sammen med naboene i Øwregata er Aalesund historielag de eneste som har hatt innsigelser til byggeprosjektet.  Ifølge Westre er innsigelsene ført i pennen av daværende styremedlem i historielaget og nå medlem i valgkomiteen, Bjørg Stafseth Kristiansen. Hun er også nær nabo til det planlagte byggeprosjektet. 
Nytt i Uka er kjent med at byggesaken har ført til interne stridigheter i Aalesund historielag.
I en intern e-post til styremedlemmene i historielaget, skriver Torgeir Melsæther om byggesaken i Øwregata: 
«Slik jeg ser det har styret i et seriøst Historielag med vår formålsparagraf plikt til å påpeke mangler i regulerings- og verneplaner i byen basert på et objektivt faglig grunnlag. Dette er også en sak som direkte berører medlemmer av Historielaget, som har skrevet under på brevet vi fikk angående denne villaeiendommen.»
Dette medlemmet er Bjørg Stafseth Kristiansen. Historielaget har vært internt uenig om tomten er bevaringsverdig som villahage. 
I 2014 gikk Ålesund kommune gjennom alle potensielle villahager i Ålesund, med tanke på vern. Øwregata 10 ble da vurdert til ikke å være en villahage av Ålesund kommune.
Historiker Bjørn Jonson Dale var uenig med historielaget, og mente at argumentasjonen for å stoppe bygging av boliger ikke var god nok. Dale er også bror til bystyrerepresentant Kirsti Dale. Da Bjørn Jonson Dale tok dette opp i historielaget skrev leder Torgeir Melsæter følgende:
«Bjørn har tydeligvis sin egen forvrengte oppfatning av hvilke eiendommer som kan betraktes som verneverdige villahager og ikke. Det er betenkelig at han som styremedlem i Historielaget forsøker å motarbeide kulturminnevernet.»
 
Misbruk av posisjon og makt
– Jeg mener at Dale og Kristiansen misbruker offentlige verv og verv i frivillige organisasjoner til å male sin egen kake. Det er meget skremmende at fremtredende politikere og samfunnsaktører kan gjøre slikt, mener Westre.
– Jeg tviler på om historielaget hadde orket å engasjere seg i denne saken, om ikke Bjørg Stafseth Kristiansen var en av naboene. Kirsti Dales oppførsel taler for seg selv. At historielaget lar seg bruke slik, er bare trist for organisasjonen. Det er lov å protestere mot prosjektet, men en må være saklig og ikke blande rollene sine, sier Westre.
Per Helge Westre og Buholmen Invest har fått godkjenning til å bygge 17 leiligheter, men avventer en klagebehandling i både kommunen og hos fylkesmannen.
– Vi er trygg på at vi har gjort alt riktig, og vi har forholdt oss til reguleringsplanen. Vårt ønske er å starte bygging så raskt som mulig, sier Westre.
 
Avviser påstanden
– Jeg har aldri sagt at jeg representerer kommunen! Jeg er nabo. Disse arbeiderne snakket ikke norsk.
Det sier Kirsti Dale som er nærmeste nabo til byggeprosjektet, og en profilert politiker i Ålesund.
– De hadde saget ned alle rosebuskene, noen rognebærtrær, alle syrintrærne og de var i ferd med å sage ned to store fantastisk flotte kirsebærtrær da jeg kom. Jeg satte bilen min i gata, og ja, det var nedenfor der trærne ville komme til å falle hvis de saget dem ned. Jeg vil redde så mange trær som mulig i byen, og har gjort det til en av mine hjertesaker, sier Dale.
– Men hvilken rett har du til å gripe inn på privat eiendom og stoppe et pågående arbeid?
– Som sagt, jeg vil bevare mest mulig av trærne som er igjen i byen.
 – Jeg synes dette er et ondsinnet personangrep fra både Nytt i Uka sin side og fra utbygger. Vi er 40 naboer som forsøker å bevare en av de siste grønne lungene på Aspøya. Vi mener også at det er feil av Ålesund kommune å gi utbygger tilgang til Helleborgparken for å anlegge lekeplass der. Hva som kommer til å skje med vegetasjonen og trærne når det blir realisert er det bare trist å tenke på, sier Dale.
Bjørg Stafseth Kristiansen avviser også kritikken fra Westre.
– Enhver borger kan komme med sine synspunkter i forhold til alle offentlige saker til den bestemmende myndighet. Jeg er medlem av Aalesund historielag, men sitter ikke i styret, sier Bjørg Stafseth Kristiansen.
 
Historielaget tar selvstendige avgjørelser
– Historielaget har engasjert seg i mange saker i bysentrum. Det ligger i foreningens natur at våre medlemmer er historieinteressert, og alle medlemmene kommer med tips om saker vi bør se på. Bjørg Stafseth Kristiansen kom med et tips som hun mente vi burde se på. Jeg avviser at vi har engasjert oss på vegne av ett av medlemmene. Vi har engasjert oss fordi vi ønsker å bevare villahagen i Øwregata 10, sier Torgeir Melsæter som er leder i Aalesund historielag.  
Melsæter vet at dette er en vanskelig sak, og legger alt ansvar på Ålesund kommune.
– Politikerne og Ålesund kommune bør innrømme at de har gjort feil i reguleringsplanene. Vi har faglig kompetanse til å vurdere slike områder, og det er liten tvil om at dette er en villahage. Jeg mener det er rett at Westre ikke skal tape økonomisk, og kommunen burde kjøpe ut eiendommen, og dekke tapene som Westre får, sier Melsæter.
15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag