Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Forsiktig sjukehus-optimist

Kuttene i Helse Møre og Romsdal blir mindre omfattende enn de 200 årsverka som er meldt. Helse Midt-Norge har kommet til en erkjennelse av at dette trolig blir for dramatisk. Det sier ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(15/01/2019)
Bildetekst: Ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord tror at en kan redusere kuttene i Helse Møre og Romsdal. Han er positiv etter at ledelsen i Helse Midt-Norge kom på banen. 
 
 
. . .
 
 
Mandag ettermiddag satt lederne i de tre regionrådene i Møre og Romsdal i møte med ledelsen i Helse Midt-Norge. Det var Tennfjord som tok initiativet til et hastemøte. 
Det var Torgeir Dahl fra Molde, Jan Ove Tryggestad fra Stranda og Kjell Nergaard fra Kristiansund som møtte helseledelsen.
Resultatet av møtet gjør at Dag Olav Tennfjord ikke er like pessimistisk til situasjonen som han var før helgen.
– Signalene fra Helse Midt-Norge tyder på at de har forståelse for den situasjonen som Helse Møre og Romsdal har havnet i. De er innstilt på å bidra til en løsning, men vi må fortsatt følge situasjonen tett, sier Tennfjord. 
De tre regionrådene på Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre har fått en grundig innføring i økonomien i Helse Møre og Romsdal, og hvorfor helseforetaket har havnet i den situasjonen de har. Tennfjord har prioritert å være på sentralstyremøte i Høyre, der han også har tatt opp bekymringene rundt Helse Møre og Romsdal.
 
Pasientlekkasje koster dyrt
– En stor andel pasienter på Nordmøre og i Romsdal drar til St. Olavs hospital i Trondheim for å få behandling som de kunne fått i Molde, Kristiansund, Volda eller Ålesund. Dette tapper økonomien i Helse Møre og Romsdal ganske kraftig. Det er snakk om ganske mange pasienter, og når pasientene forsvinner, forsvinner pengene, sier Tennfjord. 
Han mener det er mulig å gjøre noe med dette.
– Det er for dårlig utnytting av behandlingsplassene ved mange enheter i vårt fylke. Alle som er pasienter må bruke lokalsjukehusene sine, når de kan. Om vi ikke bruker våre egne sjukehus, så kan tilbud forsvinne, sier Tennfjord. 
 
Løpende dialog fremover
I tiden fremover skal det være løpende dialog mellom Helse Midt-Norge og regionrådene. Ledelsen i Helse Midt-Norge er klar på at det fremdeles er behov for omstillinger i Helse Møre og Romsdal, og at det har vært en spesiell stor vekst i administrative stillinger. 
Partene er enige om at en omstilling ikke skal gå ut over det som beskrives som et likeverdig tilbud og forsvarlig drift i Helse Midt-Norge. 15. februar skal Sunnmøre regionråd ha styremøte, og det jobbes med å få til ett nytt møte med Helse Midt-Norge.
 
Kampen ikke over
Tennfjord mener de nå har en god dialog med Helse Midt-Norge. Men kampen er ikke over.
– Styret i Helse Møre og Romsdal har klare krav til seg, og det er forventet at de skal drive et helseforetak i balanse. For oss blir det viktigste nå å sikre oss at det ikke blir kutt i psykiatrien eller reduksjon i tilbudet til de somatiske pasientene. Det vil vi sloss sterkt mot. Likevel vil jeg påpeke at jeg oppfatter situasjonen som mindre dramatisk nå enn før møtet, sier Tennfjord.
– Høyre har ment at en bør omfordele innad i Helse Midt-Norge for at Helse Møre og Romsdal skal få mer penger. Står dere fast på dette?
– Det er Helse Midt-Norge som har ansvaret for å fordele innad. De har samlet sett en sunn økonomi. Dette har også helseministeren uttalt. Vi har nå startet en dialog med Helse Midt-Norge, og vi føler at våre argumenter blir hørt, sier Tennfjord.
– Men dette løser ikke de akutte problemene?
– Jeg mener det på kort sikt må mer penger fra Helse Midt-Norge til Helse Møre og Romsdal.
Flere har også spekulert i tanken på å splitte Helse Møre og Romsdal i Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal igjen for å sikre sjukehuset i Ålesund. 
–Dette har vært nevnt, men dersom skiller Helse Møre og Romsdal, vil en få enda større økonomiske utfordringer. Det høres lettvint ut, men er definitivt ikke lønnsomt, sier Tennfjord. 
Tennfjord har hatt kontakt med helseministeren flere ganger i løpet av den siste tiden. Høie er godt informert om hva som skjer i Møre og Romsdal, og følger med på utviklingen. I utgangspunktet mener ministeren at det er Helse Midt-Norge sin oppgave å ordne opp i dette.
 
 
 
 

Helse Midt-Norge med store overskudd

 
Helse Midt-Norge går med store overskudd år etter år. Alle de tre store foretakene i Midt-Norge har krav til sparing, og et krav til å levere et økonomisk resultat i tråd med vedtaket i Helse Midt-Norge. 
 
De siste årene har Helse Møre og Romsdal gått med store underskudd. Fra 21 millioner kroner i 2015, til 176 millioner kroner i 2018 (per november). I samme periode har St. Olavs hospital i Trondheim gått med mellom 204 og 259 millioner kroner i overskudd.
Her er konsoliderte resultat for hele foretaksgruppen:
2015: 393 millioner
2016: 363 millioner
2017: 307 millioner
2018: 329 millioner  (prognose per november -18)
– Egenkapital til framtidige investeringer bygges opp gjennom overskudd fra drift. Helseforetakene får sine resultatkrav i budsjettene. De bygger på vår langtidsplan og behov for likviditet i regionen. Prioriterte investeringer de nærmeste årene er nå Helseplattformen og nytt sjukehus på Hjelset i Molde, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Tor Harald Haukås.
 Pengene som St. Olavs hospital nå sparer skal blant annet gå til bygging av nytt sjukehus i Molde. Det betyr i realiteten i dag at det er St. Olavs som «sponser» Helse Møre og Romsdal med penger, all den tid de går med underskudd. 
– Bruk av felles regional likviditet er noe alle helseforetakene har og har hatt nytte av, sier Haukås.
Helse Midt-Norge har et totalbudsjett i 2019 på 20,55 milliarder kroner.
 
Ekstraordinært styremøte
Helse Møre avholdt ekstraordinært styremøte tirsdag 15. januar. Her ble det diskutert å  justere ordlyden i vedtaket om nedbemanning. 
Samtidig er det varslet fakkeltog utenfor sjukehuset den 21. januar. Det ordinære styremøtet i Helse Møre og Romsdal er planlagt til 24. januar.
Da skal etter planen direktør Espen Remme legge frem administrasjonens forslag til kutt. 
 
 
 
 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag