Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

– Den største forandringa siden bybrannen i 1904

Utbygginga på sørsida av Ålesund er så stor at den vil endre byens sentrum mer enn noen annen byggeperiode i byen historie. Bydelen vil dekke 204.000 kvadratmeter med sjø- og landareal.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(22/01/2019)
Bildetekst: Plan- og bygningssjef i Ålesund, Ole Søvik, håper planene på sørsida kan realiseres innen ti år.  
 . . .
  
– Dette er den største endringa av bysentrum siden 1904. Det er det ikke tvil om. Dette skal definere Ålesund de neste 100 årene.  Dette blir en stor byreparasjon som vil reparere et område som har vært asfaltørken de siste tiåra, sier plan- og bygningssjef i Ålesund kommune, Ole Søvik.
Det er enorme dimensjoner over det som nå planlegges i Ålesund sentrum. En helt ny moderne bydel med kulturhavn skal bygges. Det arbeides nå med flere modeller for utbygging, der den største dekker over 100 mål i bysentrum pluss 25 mål som kan fylles ut i sjøen. I kulturhavna er det også lagt inn 80 mål med sjøareal i bydelen. 
Dette kan gi plass til skole, bibliotek, havnegate, kulturtilbud, forretningsarealer, marina og boliger. 
Søvik mener at det er realistisk å forvente at sentrale deler av sørsida er ferdig utbygd innen ti år. Men han påpeker at det er mye arbeid som gjenstår før alle detaljer er på plass. Likevel er det mulig å starte deler av utbyggingen allerede i løpet av kort tid. Store arealer er allerede klar for utbygging.
 
Må etablere selskap nå
– Det viktigste nå er å etablere et utbyggingsselskap med både offentlige og private aktører og Ålesund kommune, og få på plass en organisasjon som aktivt kan arbeide med videre planer. I dag er det fire til fem store aktører som har meldt sin interesse. Vi ønsker gjerne at flere kommer på banen. Det øker gjennomføringskraften i prosjektet, sier Søvik.
Reguleringsplanen for området er i boks. Ålesund kommune har åpnet for justeringer, slik at utbyggingen kan tilpasses de behov som ulike interessenter har. Utfyllinga av sjøsida er kostbar, og det må etableres omfattende tekniske anlegg i den nye bydelen.
– Dette er saker som et eventuelt utviklingsselskap må ta fatt på. Utbygging av infrastruktur er viktig. Selv om sørsida bygges ut i flere omganger, må de store linjene uansett være klare. En kan splitte området i delområder, men forutsetning er at et felles selskap legger de store linjene, og planlegger alt fra vei, vann, avløp og ledningsnett. I utgangspunktet er dette en kommunal oppgave å løse. Men her må vi samarbeide med private, sier Søvik.
Et av de viktige punktene i sørsideplanen har vært bygging av ny videregående skole. Det er nå sådd tvil om fylkeskommunen har råd til dette, etter vedtaket om å bygge Nordøyvegen.
– Dersom dette skulle vise seg å bli et problem, bør en se på andre løsninger. En løsning er at private, eller kommunen står for byggingen, og at lokalene leies ut til fylkeskommunen, sier Søvik.
 
Brosundtunellen avgjørende 
– Brosundtunellen må komme på ganske kort sikt. Det er det liten tvil om. Det vil gjøre området mye mer attraktivt, og en kan enklere få tak i masse til sjøutfylling. Men det er viktig å understerke at her er et potensiale til betydelig byutvikling, uten utfylling i sjøen. Da starter vi på et mindre område, og venter til fyllmasse blir tilgjengelig, sier Søvik.
Søvik sier at kommunen må være innstilt på å justere planene. Det er allerede kjent at for eksempel Momentium ønsker større lokaler enn hva som i dag er tegnet inn i planene. 
– Vi må ta vare på aktiviteten som allerede er i området. De er svært viktig for å lykkes med å utvikle den nye bydelen. Skal bygninger der det allerede er aktivitet fjernes, må en ha alternativer klar. Men den overordna planen åpner for slike tilpasninger, sier Søvik.
Søvik påpeker at reguleringsplanen legger føringer for at det skal bli en bydel med høy kvalitet. 
– Dette skal bli noe Ålesund sentrum er stolt av. Høyhus her vil bryte med intensjonene i planen, mener Søvik.
 
 

-Enormt potensiale i området

 
Gründer Ante Giske-ødegård i Momentium er svært positiv til utviklingen på sørsida. Selskapet er i dag etablert med selskapet Molo Brew og konsertscena Terminalen på sørsida. De vil gjerne være med videre, men advarer utbyggerne mot å gå i kostnadsfella.
 
– Det er noen fallgruver i forhold til å etablere kulturtilbud på sørsida. Et ekspempel er vår egen konsertscene Terminalen. I dag er dette den mest aktive konsertscena utenfor Oslo. Den ligger i et bygg som er vekkregulert og skal rives. Vi er veldig positive til å etablere en ny scene, men da må en rekke forutsetninger være på plass, sier Giskeødegård.
Og det er først og fremst kostnadsnivået og arealstørrelsen på de inntegna bygga som bekymrer gründeren.
– Vi må ha omtrent de samme rammebetingelsene som i dag. Terminalen har plass til 640 gjester, og dette er et absolutt minimum av hva vi trenger. Det betyr at vi trenger et større bygg enn hva som er inntegnet i dag.  Den andre forutsetningen er at husleien ikke kan være så mye større enn i dag. Dersom det bygges for stort og for fint, kan en risikere at det rett og slett blir for dyrt for oss å leie lokaler, advarer Giskeødegård.
Han er ikke fremmed for tanken om å samlokalisere Molo Brew og Terminalen i et fremtidig kulturbygg.
Momentium-gründeren advarer også mot å rive, for deretter å starte planlegging og bygging.
– Rekkefølgen blir veldig viktig for oss. Dersom Terminalen og Molo Brew skal overleve, er vi avhengig av å flytte rett inn i nye lokaler. Dersom byggene rives, og det går flere år før nye bygg er på plass, så er det game over for våre konsept, sier Giskeødegård.
Har dere vurdert å bygge og eie selv?
– Vi er ikke i en posisjon til å eie hele bygget selv.  Men det kan være aktuelt å bli deleier, sier han.
 
 
 

–Vi må komme i gang raskt

 
Albert Krohn-Dale Aarøe er talsmann for en rekke private eiendomsutviklere som er interessert i sørsida.
 
– Det er stor interesse for dette prosjektet, men en må gå sammen for å få fortgang. Investorene ønsker fortgang og handling, sier Aarøe.
Han forteller at investorgruppen nå venter på et initiativ fra kommunen. 
– Vi ønsker å komme i gang raskt med utbygging og realisering av prosjektet. Men det er et godt stykke arbeid som må gjøres før den tid. Tomtene må gjøres utbyggingsklare, og dette må kommunen finne ut av. 
Aarøe sier at det er opplagt at bygningene i eksisterende områdeplan er for små i forhold til eksistrenede behov.  
Men han er glad for at kommunen har signalisert at områdeplanen både kan endre innhold og omfang. Aarøe er spesielt opptatt av at Momentium er med i første runde.
– Terminalen er absolutt viktigste funksjonen å finne plass til på kulturhavna. Å ivareta den funksjonen er livsviktig, og må dyrkes frem. Men dersom vi skal ha med en aktør som ikke betaler markedsleie, er det viktig at det legges til rette for andre aktører som kan betale markedsleie, sier Aarøe. 
Med andre ord. Aarøe mener en må være villig til at kulturhavna inneholder andre ting enn kultur. Han mener kulturhavna i seg selv ikke han drives lønnsomt. 
Også Aarøe understreker at bygging av Brosundtunellen er avgjørende for videre sentrumsutvikling. I tillegg må det legges til rette for 500-1000 nye leiligheter i sentrumsnære områder.
– I løpet av en tiårsperiode bør dette være på plass, mener Aarøe. 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag