Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Lover nye skoler og idrettshall

-Nå kan vi endelig starte rehabilitering og bygging av nye skoler på Emblem, Hessa og Kolvikbakken. Dessuten kan vi også starte med realiseringen av Osane-hallen i Skarbøvika, sier Svein-Rune Johannessen, gruppeleder i Ålesund Arbeiderparti.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(19/02/2019)
Bildetekst: Svein Rune Johannesen i Arbeiderpartiet lover både skoler og idrettshall i Osane etter overskudd i Ålesund kommune.
 
. . .
 
Mandag presenterte Ålesund kommune resultatet for 2018, og for fjerde år på rad går kommunen med overskudd. Netto driftsresultat er på 55,5 millioner. Overskuddet som følge av mindre forbruk er på 27,5 millioner. 
Kommunen er i praksis ute av den såkalt Robek-lista som er en oversikt over kommuner som må søke fylkesmannen om godkjenning til å ta opp nye lån. I praksis var kommunens underskudd nedbetalt i juni i 2018, og kommunen fikk melding fra fylkesmannen om at de ikke ville legge hindringer i veien for nye låneopptak. Formelt sett blir kommunen utmeldt fra juni 2019. 
– Nå kan vi endelig lånefinansiere de tre skolene som ligger først inne i økonomiplanen til kommunen. Rehabilitering av Kolvikbakken ungdomsskole og Emblem skole kan starte opp allerede i år. Neste år tar vi Hessa skole, og Osane-hallen kan realiseres i 2021, sier gruppelederen i Arbeiderpartiet.
Vi kan også finne rom for oppstart av bygging av idrettshall i Osane, sier Johannessen som understreker at de skal i samtaler med sine samarbeidspartnere i Krf, SV og Mdg.
Men kommunen har også et hyggelig overskudd som skal disponeres.
– Nå går vi i dialog med våre samarbeidspartnere, og bestemme hvordan overskuddet skal disponeres, og det er viktig at det brukes på tiltak som kommer hele befolkningen til gode, understreker Johannessen, og trekker frem bedre velferdstjenester, kulturtilbudet  og utvikling av biblioteka. 
Mesteparten av overskuddet skal på fond for å møte fremtiden. Kommunen har vedtatt en strateg for å bygge opp en buffer, slik at en slipper Robek-listen. 
Johannessen understreker at dagens samarbeidskoalisjon i bystyret har fått kommunen til å gå med et overskudd på 200 millioner kroner til sammen de siste fire år. De har betalt ned gjeld på 145 millioner kroner, merforbruket som førte til at kommunen havnet på Robek-lista i forrige periode. 
– Dette tyder vel på at dere har hatt en generøs regjering som har styrket kommuneøkonomien?
– Arbeiderpartiet har styrket Ålesund kommune på flere områder. Men saken er at dersom en hadde fulgt Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett, hadde kommunen fått enda mer penger, påpeker Svein-Rune Johannessen, og legger til at det først og fremst eiendomsskatten som har sørget for at kommunen nå har sunn økonomi igjen og ikke dagens regjering.
– Vi skal ikke legge skjul på at de grep som er tatt i forhold til eiendomsskatt har hjulpet. Innbyggerne har bidratt her.  Arbeiderpartiet skal nå se på hvordan eiendomsskatten skal bli i nye Ålesund, sier Johannessen.
Et av forslagene som nå vurderes er å innføre bunnfradrag på minst en million kroner.  Det vil si at en slipper å betale eiendomsskatt for en million av boligens verdi.
Årlig tar Ålesund kommune inn 110 millioner i eiendomsskatt. 30 prosent av dette kommer fra næringslivet.
– Frp foreslår stadig å fjerne eiendomsskatten.  Det er, slik jeg ser det, et poeng at om det ikke hadde vært gitt skattelettelser på 20 milliarder kroner, så kunne kommuneøkonomien vært styrket av den sittende regjeringen. Da hadde nok mange kommuner valgt å ta inn mindre eiendomsskatt, sier han.
Likevel tror Johannessen at innbyggerne i Ålesund heller foretrekker gode velferdstilbud, nye skolebygg og idrettshaller, fremfor null i eiendomsskatt.
Veldig positivt at kommunen nå er ute av Robek-lista. Jeg vet det er jobbet hardt i de kommunale virksomhetene for å få en sunnere økonomistyring. 
 
 

Opposisjonen er ikke imponert

 
– Arbeiderpartiet og støttespillerne har tatt inn over 400 millioner i eiendomsskatt de siste fire årene. Er det da noen bragd at en har betalt ned underskudd på 146 millioner kroner, og fått til et lite fond? spør Geir Stenseth i Fremskrittspartiet seg. 
 
– De har firedoblet eiendomsskatten siden 2015, og økt driftsutgiftene tilsvarende. Æres den som æres bør, nemlig innbyggerne, sier Stenseth.  
Det er innbyggerne som har betalt, ikke Arbeiderpartiet.
– Arbeiderpartiet og koalisjonen har tatt inn flere hundre millioner i ekstra eiendomskattet i perioden, samtidig som forslag til kutt og besparelser fra de samme partiene beløper seg til kroner null. Da er det helt åpenbart at det først og fremst er eiendomsskatten som har brakt kommunen ut av Robek-listen. Det er ikke Johannesen og ordføreren som har spart, det er innbyggerne som har betalt, sier gruppeleder i Høyre, Øystein Tvedt.
Han er også forundret over ordføreren som i takketalen som ligger på kommunens hjemmeside, og som det er sendt ut pressemeldinger på, ikke nevner innbyggerne og huseierne med et eneste ord.
– Det er nok helt bevisst. Det helt åpenbart at det først og fremst er eiendomsskatten som har brakt kommunen ut av Robek-listen. Det burde han være raus nok ovenfor innbyggerne til å anerkjenne.
 
Ikke overrasket over sjølskryt
– Hva tenker du om påstandene fra Arbeiderpartiet, om at de har fått kommune på rett kjøl?
– Det er nok ikke overraskende at Johannesen, og Arbeiderpartiet, bruker anledningen til å skryte av seg selv. Og jeg skal være forsiktig med å svare, for det er lite som er mindre interessant for innbyggerne enn å lese om politikere som er opptatt av å krangle om ære og skyld bakover i tid. De skal ha honnør for at de for en periode nå har moderert seg som utgifts-parti. Men derifra til å ta æren for at kommunen er på rett kjøl blir å ta det vel langt. Sannheten er at ingen  har økt utgiftene i driftsbudsjettet mer enn Arbeiderpartiet i denne perioden, og det er ingen som tar opp mer i lån enn Arbeiderpartiet. Det syns jeg de kan være ærlige på, sier Tvedt.
– Er tiden kommet til å kutte eiendomsskatten fremfor nye store byggeprosjekt?
– Nødvendige investeringer i skolebygg kommer før kutt i eiendomsskatt for Høyre. Men vi har allerede vist at vi kan klare begge deler. Det er også litt ironisk at Arbeiderpartiet nå går ut og lover byggestart av Osane-hallen to måneder etter at de stemte ned et forslag fra oss i opposisjonen om byggestart i 2021 og kalte det vi drev med for valgflesk. At det nå endelig kan bli flertall for dette prosjektet er en utrolig god nyhet, så får vi heller leve med at Arbeiderpartiet er ute etter å ta æren for det, sier Tvedt.
 
 
 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag