Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

- Bør stoppe barnehageplanen på Ellingsøy

– Administrasjonen i Ålesund kommune har begått feil på feil da de ga oppdraget til å bygge ny barnehage på Ellingsøy til Trygge barnehager. Kommunen var klar over at disse utbyggerne ikke ville klare å ha barnehagen ferdig til 1. august 2019 slik bystyret krevde, sier advokat i Sands, Henrik Grung.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(26/02/2019)
Bildetekst: Representanter fra Læringsverkstedet har vært i flere møter med advokater i Ålesund. Lasse Rosten og Kirsti Sætre ønsker fremdeles å bygge barnehage på Vik på Ellingsøy.
 
. . . 
 
 
Likevel fikk Trygge barnehager oppdraget med å bygge ny barnehage på Ellingsøy. Grung representerer Læringsverkstedet, en av de andre aktørene som søkte om å få drive en ny barnehage på Ellingsøy. 
Han mener Læringsverkstedet ble forbigått i konkurransen, og ber nå fylkesmannen om å gjøre om på vedtaket som ble fattet av administrasjonen i Ålesund kommune.
– Vi mener at Ålesund kommune har gjort en rekke saksbehandlingsfeil.  Administrasjonen har gått ut over sine fullmakter, og de visste at barnehagen ikke kom til å bli ferdig i tide. Det hadde Trygge barnehager selv opplyst, sier Grung.
 
Måtte vite at fristen røk
– Kommunen måtte vite at de ikke klarte å holde fristen.
Ålesund kommune varslet i forrige uke at byggingen av den nye barnehagen på Ellingsøy er utsatt med et halvt år.  Da bystyret vedtok utbyggingen hadde det et overordnet krav; at en ny barnehage skulle stå klar senest 1. august 2019.  
I februar 2018 gikk Ålesund kommune ut og inviterte private aktører til å bygge barnehage på Ellingsøy med 108 plasser. Fire aktører meldte sin interesse, blant dem Trygge barnehager som ønsket å disponere en tomt på Stokke, og Læringsverkstedet som allerede hadde tilgjengelig en tomt på Vik som kommune hadde regulert til barnehageformål.   
Trygge barnehager fikk avtalen med kommunen.
– I sin søknad skrev Trygge barnehager at de måtte få klarsignal senest 15. mars 2018 for å oppfylle tidsfristene satt av bystyret. Likevel behandlet ikke administrasjonen i Ålesund kommune saken før 9. april. Dermed visste kommunen da de valgte Trygge barnehager at de ikke ville klare å holde fristen, sier Grung.
Årsaken var blant annet at tomten på Stokke ikke var ferdig regulert, og dermed ikke byggeklar. Kommunens avgjørelse ble dermed fattet etter fristen som Trygge barnehager selv hadde satt for å rekke ferdigstillelse. 
– Kommunen traff sin avgjørelse vel vitende om at Læringsverkstedet allerede hadde en byggeklar og ferdigregulert tomt på Vik. Hadde Læringsverkstedet fått tilsagn om driftstilskudd hadde en splitter ny barnehage stått klar på Ellingsøy før 1. august 2019, sier Grung.
 
Ber fylkesmannen gripe inn
Advokaten har gjennomført flere møter med kommunen sammen med representanter for Læringsverkstedet.  Selskapet er Norges største på drift av private barnehager. De drifter i dag 232 barnehager over hele landet, og fire av dem er i Ålesund. 
– Vi bebreider på ingen måte våre kollegaer i Trygge barnehager, vi er med jevne mellomrom i slike anbudskonkurranser. Men her har Ålesund kommune gjort vesentlige feil. Alle kan gjøre feil, men da er det viktig at kommunen retter opp i dette, sier Kirsti Sætre og Lasse Rosten, som er prosjektutviklere i Læringsverkstedet.
Læringsverkstedet klaget allerede i fjor sommer. Fremdeles har ikke Fylkesmannen behandlet klagen. Advokaten har nå sendt et nytt brev til fylkeskommunen med ytterligere dokumentasjon, og bedt om en avgjørelse i saken.
 
Feil i saksbehandlingen
   – Vi har stor respekt for kommunens ansvar og prosesser, og vårt mål er alltid å være en god lagspiller for enhver kommune vi er etablert i. Men i dette tilfellet mener vi det er begått vesentlige saksbehandlingsfeil, derfor har vi bedt Fylkesmannen se på saken.  De største taperne i denne saken er alle de foreldrene og barna som har behov for barnehageplass. De kunne hatt en splitter ny barnehage på Vik og boltret seg i fra høsten av, sier Sætre og Rosten.
Dersom ikke fylkeskommunen kommer med en rask avgjørelse, kan kommunen selv komme seg ut av knipen ved å gi begge barnehageutbyggerne driftsstøtte.
– Jeg mener at kommunen kan løse denne saken enkelt. De kan tildele drifts- og kapitaltilskudd til begge. Det vil ikke koste kommunen noe mer, de betaler kun per barn. Da vil saken kunne løse seg selv uten videre tidsbruk og prosess og begge parter kan starte bygging etter egne vurderinger til det beste for kommunen, sier advokat Grung. 
 
 
 

Bør bygges på Vik

 
En barnehage på Vik ville vært mere nøytralt og solidarisk, og truffet hele befolkninga på Ellingsøy. Lokaliteten på Vik ville også gitt muligheter for samdriftslokaler og et nytt legekontor på Ellingsøy. 
 
Dette er den beste løsningen for Ellingsøy, og jeg tror nok et stort flertall i befolkninga er enig i det. Det sier Henning Hogset som står bak en større boligutbygging i Hovlia, vest på Ellingsøy. 
Hofset er svært kritisk til at en ny barnehage skal bygges på den enden av Ellingsøy der det er minst folk og minst boligbygging. Han ønsker at barnehagen skal ligge nærmest mulig der folk faktisk bor, og i den retning folk reiser. Barnehagen må være så kortreist som mulig for flest mulig folk.
 
Folket pendler vestover
– Over 85 prosent av innbyggerne på Ellingsøy pendler vestover mot bysentrum. Av øyas 2500 innbyggere, bor 2000 av dem vest for Vik. Derfor var det i utgangspunktet galskap å legge en ny barnehage på østenden av øya, sier Hofseth. 
Han mener også at muligheten til felles barnehage og nytt tiltrengt legekontor burde friste kommunen til å gi grønt lys også til Læringsverkstedet på Vik. 
– Lander vi ikke en barnehage på Vik nå, frykter jeg vi også mister muligheten for et fremtidsrettet legekontor på Ellingsøy. Da blir nok dette innlemmet i det nye på Kremmergården. Dette vil være et kjempetap for Ellingsøy, sier Hofseth. 
I forslaget til ny barnehage fra Læringsverkstedet er det avsatt areal og lokaliteter til nytt legekontor på Vik, som gir plass for 3-4 fastleger.
– Som utbygger i Hovlia håper jeg nå kommunen kan gjøre et forsøk i å rette opp denne saken, og umiddelbart gå i dialog med aktøren på Vik som eier den godkjente barnehagetomten der. 
 
Dårlig miljøpolitikk
Ellingsøy har vokst og vokser fortsatt. Bare i Hovlia er det nå på få år kommet 500-600 innbyggere. Det er videre planlagt store nye utbygginger som i fremtiden vil gi over 1000 innbyggere helt i vest på Ellingsøy ved Hovlia, Remavika, Hoffland og Kverve.
– Så velger kommunen altså en barnehageplassering motstrøms vekst, bosetting og arbeidsplassene. Kommunen har rett og slett ikke vurdert Ellingsøys demografi i denne saken, sier Hofseth og legger til.
– 80-90 % av småbarnsforeldrene/brukerne må kjøre 40 km unødvendig daglig til barnehagen. Det å kjøre bil i dag koster 40 kroner mila, så her må småbarnsforeldrene bruke unødig 160 kroner dag i ekstra og unødig transport, sier utbyggeren.
Han mener at det i et 40 års «miljøperspektiv» betyr 24 millioner ekstra kjørte kilometer, på en ellers sterkt trafikkert strekning på Ellingsøy.
– I samme perspektiv er det 100 millioner kroner i ekstra transportkostnader for de småbarnsforeldrene dette rammer.  Dette forstår jeg ikke, og det er rett og slett en dårlig beslutning av kommunen etter mitt skjønn! sier Henning Hofseth.
 
 

Kommunen avviser påstandene

 
Trygge barnehager har helt fram til desember 2018 arbeidet ut fra at barnehagen på Stokke skulle være driftsklar i august 201, det sier kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal i Ålesund kommune.  Han mener at kommunen ikke visste at fristen kom til å bli brutt.
 
– I søknaden til Trygge står det at de trenger svar innen 15. mars 2018 for å kunne garantere oppstart 1. august. Vedtaket i kommune kom i midten av april.  Dermed visste kommunen at Trygge hadde ryggdekning for ikke å åpne 1. august . Hvilken vurdering gjorde kommunen knyttet til dette vilkåret fra Trygge? 
– Trygge barnehager fikk tilsagn og offentlig tilskudd den 5. april 2018. Det ble lagt vekt på barnehagens profil, byggets fleksibilitet, opptakskriterier og oppstartstidspunkt.  Trygge barnehager ga ikke tilbakemelding om avvik på at barnehagen skulle være ferdig til 1. august 2019, selv om fristen gikk noen uker utover 15. mars 2018.
– Advokat Grung mener kommunen var klar over, og har visst lenge, at fristen ikke kunne overholdes. 
– Det er ikke riktig. 
– Når ble dere klar over at de ikke klarte å ha ferdig barnehagen i tide?
– Ålesund kommune fikk via e-post 21. januar 2019 melding fra Trygge barnehager om at fristen ikke ville holde. 
Læringsverkstedet og dere advokat mener at Ålesund kommune burde gitt tilsagt om drifts- og kapitaltilskudd til to barnehager.  Da ville de som satte spaden i jorda først vinne konkurransen.
– Ålesund kommune har vurdert behovet for nye barnehageplasser på Ellingsøy med utgangspunkt i hvor mange barn som bor i Ålesund kommune og har barnehageplass i Giske kommune. Med dette som utgangspunkt har kommunen vurdert at det ikke er behov for flere barnehageplasser enn til en driftsenhet, sier Rødal. 
– Kan det være en løsning å gjøre dette nå?
– Vi har vurdert det slik at det vil svekke kommuneøkonomien å drive med overkapasitet.  Vi har derfor vurdert det slik at behovet nå vil være å gi driftstilskudd til en driftsenhet.  Læringsverkstedet har klaget på avslag om offentlig tilskudd. Klagen ble ikke tatt til følge  av Ålesund kommune og ligger hos fylkesmannen til behandling og vi avventer svar derifra, sier kommunalsjefen.
– Hvorfor legger dere en barnehage i et område der barna ikke bor? Folkeveksten på øya er på vestsida, og 85 prosent pendler vestover.  
– Ålesund kommune har vurdert befolkningsveksten og utbyggingsplaner på Ellingsøy i forkant av utlysing av bygging av ny barnehage og har sett behovet for å øke barnehageplassene i  indre del av Ellingsøy, sier Rødal. 
 
 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag