Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Seks NAV-kontor blir til to

Innbyggerne i nye Ålesund har de siste årene kunnet bruke seks ulike NAV-kontor. I dag er tallet fem, og når nye Ålesund er en realitet, skal NAV sin virksomhet samles i to lokaler. Ett i Ålesund og ett i Brattvåg.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(26/02/2019)
Bildetekst: Ørjan Haram og Gunn Randi Harjo i NAV mener at servicen fra NAV skal bli enda bedre selv om avdelingskontor forsvinner. Mer aktivitet på nett, og mer oppsøkende virksomhet er løsningen.
  
. . .
  
– Jeg mener at vi ikke blir mindre til stede enn før. Men vi blir til stede på en annen måte en brukerne er vant til, sier Ørjan Haram, leder for NAV Ålesund.
I dag kan innbyggerne i nye Ålesund oppsøke NAV-kontor både på Sjøholt, Harøya, Brattvåg, Skodje og Ålesund. Før kunne også innbyggerne besøke NAV sitt kontor på Moa.
Nå skal NAV sin virksomhet samles i to bygg. Ett i Ålesund sentrum, i den nye blokken ved Kremmergården, og i Brattvåg.
 
Mer på nett og telefon
– Stikkord for oss i fremtiden er aktive veiledere. Med mobiltelefon og lap-top kan både jeg og veilederene avtale møter med bruker på kafé, hjemme eller ved innbygger-torgene i alle de nye bydelene, sier Haram.
Han understreker at fellesnemnda for den nye kommunen har uttalt at det skal være «lys» i alle gamle rådhus. Det betyr at NAV kan avtale å møte brukere ute i bydelene. De ønsker også å møte brukere på ulike arenaer, i næringslivet, på innbyggertorg, kaféer og lignende.
– Men det er kjempeviktig å påpeke at det alle største NAV-kontoret i Norge er NAV.no. Folk skal kunne finne informasjon på nett, og dermed slippe å ta direkte kontakt. Gjennom ditt.nav har vi mulighet til interaksjon på en helt annen måte enn før, sier Haram.
 
Skal få møte saksbehandler ved behov
– Men hva med alle de som ikke er datakyndig, og ikke har tatt i bruk de nye digitale løsningene, for eksempel de innbyggerne med behov for personlig oppmøte. 
– De kan få avtale med NAV-veileder på NAV-kontoret i Ålesund eller på ett av de fire innbyggertorgene. NAV skal bli mer mobil. Vi skal legge til rette for at de som har behov for å møte oss ansikt til ansikt, får dette. De kan også oppsøke kontoret i Ålesund, og vi skal også bruke innbyggertorget i Brattvåg, sier Haram. 
Men målet er at mer aktivitet skal over på nett. Haram understreker at det allerede i dag er stor aktivitet på nett.
–  Når det gjelder arbeidsrettet brukeroppfølging, får 95 prosent digital oppfølging.  Av disse bruker 25 prosent nettet aktivt til å legge inn egne tiltak. Her er rom for økning, sier han.
–  Vi mener at vi skal klare å tilby like gode tjenester og oppfølging som før, selv om vi reduserer antall kontor. Vi har forståelse for at enkelte mener at slike endringer er krevende. 
 
Slik blir NAV
I dag er det samarbeid med Stordal, Ørskog, Norddal og Skodje. Hovedkontoret ligger i Skodje, men med besøksmuligheter og åpningstider i Ørskog og Norddal og tidvis ved servicetorget i Stordal. Brattvåg har i dag eget kontor. Planen er å bygge nytt servicebygg i Brattvåg, der en skal avholde møter når det er behov.  
På Harøya har NAV også eget kontor. Dette skal avvikles, men brukere i Sandøy får muligheten til å møte veilere ute på øya. Det er også usikkert om Norddal og Stordal i nye Fjord kommune fortsetter samarbeidet med nye Ålesund, eller om de etablerer en egen tjeneste
Det er Astrid Eidsvik i nye Ålesund som har laget forslaget til ny organisering. Nå skal forslaget diskuteres 20. mars i arbeidsutvalget til den nye kommunen, og 4. april i fellesnemda.
FFO Møre og Romsdal er skeptisk til reduksjonen i antall NAV-kontor. 
– Vi er opptatt av at NAV skal levere bedre tjenester og dersom færre kontorer betyr nedbemanning, bekymrer det oss. Imidlertid er vi positive til oppsøkende virksomhet til de brukere som ønsker det. Det vil også være en del brukere, eksempelvis sosialhjelpsmottakere, som vil foretrekke å komme til et NAV-kontor fremfor et annet sted, og de vil med dette få et dårligere tilbud, frykter fylkessekretær i FFO, Tove Andreassen.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag