Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Jod-tabletter på plass i alle barnehager og skoler

Nå har alle skoler og barnehager i Ålesund kommune fått utdelt sitt eget lager med jod-tabletter. Tablettene skal gis til barn og unge under 18 år, etter anbefaling fra myndighetene, ved et eventuelt atomuhell.

Aktuelt
Tekst Tina Kjensli Dyrseth   
Foto Tina Kjensli Dyrseth   
(06/03/2019)
Bildetekster: I Midtbyen barnehage er tablettene forsvarlig lagret, og virksomhetsleder Marianne Aasebø, håper i det lengste de skal slippe å sette i verk prosedyrene for utdeling som de jobber med i disse dager.
 
. . .
 
 
Kommunen har vurdert det slik, at dersom det blir gitt råd om å ta jod ved en atomhendelse, er det ikke nødvendig for barnehagene og skolene å innhente samtykke fra foreldrene for å dele ut tablettene. 
– En slik ulykke vil være en ekstremt kritisk situasjon, der hovedformålet vil være å redde liv og minimere skade, forteller Albert E. Gjørtz, beredskapssjef i Ålesund kommune.
 
Opp til hver enkelt kommune 
Høsten 2017 vurderte norske myndigheter faren for radioaktivt utslipp som økt, blant annet på grunn av eldre kjernekraftverk i Europa og reaktordrevne skip som seiler langs kysten. Statens strålevern anbefalte samtidig at alle kommuner skulle ha jod-tabletter tilgjengelig til den mest sårbare gruppen, barn og unge under 18, ammende og gravide, der de oppholder seg, også på dagtid, som på skoler og i barnehager. 
Bakgrunnen for anbefalingen er at et raskt tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og forebygger kreft i skjoldbruskkjertelen. 
Det er store forskjeller mellom kommunenes geografi og befolkningssammensetning, så det har vært opp til hver enkelt kommune å vurdere hvilken ordning de skal ha når det gjelder lagring og utdeling av tabletter. 
– Vi valgte å følge de anbefalingene som kom fra myndighetene, og bestilte tablettene i fjor. Nå har vi delt de ut til alle skoler og barnehager i kommunen, uavhengig av om de er kommunale eller private. I tillegg har vi en backup på legevakta og helsestasjonen, forteller Gjørtz. 
 
Lang holdbarhet
Tablettene som kommunene i landet har kunnet bestille fra hovedlageret i Oslo, og kun har betalt frakt for, er begrenset for oppbevaring i kommunene. Det vil si at de ikke kan eller har vært delt ut til enkelthusstander. Bakgrunnen for dette er at holdbarhetsdatoen på tablettene er overskredet. 
– Datostemplingen viser at de gikk ut for tolv år siden, men så lenge drasjering på tablettene ikke er brutt, så har vi fått beskjed om at de er fullt brukbare, forsikrer Gjørtz. 
Statens legemiddelverk tester tablettene fra lageret årlig, og dersom det viser seg at kvaliteten er redusert, kan tablettene tilbakekalles. 
Fra 1. november ble jod-tabletter tilgjengelig på apoteket, og som en del av egenberedskapen, anbefaler myndighetene at de som befinner seg i risikogruppen, har tabletter tilgjengelig hjemme. 
 
Egne prosedyrer for utdeling
Som virksomhetsleder i Midtbyen barnehage i Ålesund sentrum, er det Marianne Aasebø, som har ansvaret for jod-tablettene i barnehagen, og som vil bli oppringt dersom det blir nødvendig å dele dem ut. Barnehagen har i alt 46 barn, men har fått 80 tabletter utdelt. 
– I en krisesituasjon er barnehagen et oppmøtested. Ved et atomuhell vil den første anbefalingen være at man holder seg innendørs, men dersom det dukker opp foreldre her med søsken, så har vi anledning til å dele ut til disse også. 
Aasebø forteller at barnehagen følger retningslinjene som kommunen har delt ut med tablettene, og at de videre skal jobbe med egne prosedyrer for utdeling. 
– Det er felles føringer for blant annet oppbevaring av tablettene og dosering. Videre må vi få på plass interne prosedyrer for hvordan utdelingen praktisk skal gjennomføres. Et punkt i en slik prosedyre vil for eksempel være til enhver tid å ha oppdaterte navnelister eller kvitteringslister for utdeling liggende sammen med tablettene. Det er viktig å ha dette på plass, samtidig er jo håpet at vi ikke trenger å gjennomføre prosedyrene.
Hun lover at det vil komme mer informasjon til de foresatte om tablettene i løpet av de neste ukene. Hun forstår også kommunen, når det kommer til avgjørelsen om at det i en krisesituasjon ikke vil bli nødvendig å innhente samtykke fra foreldrene før utdeling. 
– Det kan være avgjørende at barna får dette raskt. Dette er den enkleste måten å gjøre det på, avslutter hun. 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag