Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Høyaktuelt skredkurs

Skredet fra Overøyestolen aktualiserte skredkurset som ble holdt i Stordal sist helg. Kurset var et videregående skredkurs i regi av Ålesund og Sunnmøre Turistforening. Samme helg holdt Frode Færøy i Øvre Stordal et kort kveldskurs for folk som ville ha et bittelite innblikk i skredfarens verden.

Aktuelt
Tekst Linda Bakken   
Foto Linda Bakken   
(06/03/2019)
 
. . . 
 
 
– Vær forsiktig, det har gått et skred der oppe!
Damen roper til oss idet hun går forbi på veien nedenfor. Vi står noen meter lenger opp med ski på beina og sekker på ryggen. Snart er kameratsjekk av skredutstyr fullført, og vi kan tråkke oss opp mot Overøyestolen. Vi er deltakere på videregående skredkurs i regi av Ålesund og Sunnmøre Turistforening og skal undersøke snøen ved skredet. Grave, teste, se på snø med lupe og forsøke å forstå hvorfor skredet gikk. 
Mens vi tråkker oss oppover lia, tenker jeg på den vandrende damen og berømmer henne for å gi beskjed. Når man ser ei gruppe klar for tur, er det umulig å vite hvilken kunnskap de har og om forhåndsregler er tatt. Skredet fra Overøyestolen satte en støkk i mange. En advarsel om at fjell brattere enn 30 grader er skredfarlige, kan absolutt være på sin plass. 
 
Flaks det gikk bra
– Skredet på Overøyestolen skjedde lørdag morgen, første helg i vinterferien. Nede ved veien var folk i ferd med å gjøre seg klare for tur. Dersom skredet hadde skjedd noen timer senere, kunne fjellsiden i verste fall vært full av folk. Det var i grunnen bare flaks at det gikk bra. 
Det sier Frode Færøy i reiselivsselskapet Øvre Stordal. Overøyestolen er en populær fjelltopp mange går opp på. Han er ikke sikker på om alle har tilstrekkelig kunnskap til å vurdere skredfaren. 
– Den dagen skredet gikk, varslet skredvarslingstjenesten Varsom faregrad 2 på Sunnmøre. Mange oppfatter det som trygge forhold. Det er det ikke. Om man leser skredproblemet for den dagen, beskriver Varsom at det er fare for våte flakskred over 1000 meters høyde, særlig ved stigende temperatur. Det var jo akkurat det som skjedde. Skredet løsnet av seg selv på ca. 1000 meters høyde. Veldig mange er dyktige på vurdering av skredfare. Andre går på kjente topper «alle går på» og tror det er greit uansett forhold. I denne gruppen må bevisstheten for skred og skredfare økes, sier Færøy, som holdt et kort to timers skredkurs etter forespørsel lørdag kveld.
 
Lagdelt snø
Vi er fem deltakere på videregående skredkurs, et kurs som forutsetter god toppturerfaring og basiskunnskap om skred. Jeg er en av dem som følte det var på tide med oppdatering og oppgradering av egen skredkunnskap. Kvelden før brukte vi til å studere kartet. Nå stopper vi opp, vurderer og diskuterer veivalg. Snart ser vi skredet foran oss. Det er ei uke gammelt, men fortsatt mektig. 
– Etter så lang tid kan vi ikke si med sikkerhet hva skredet skyldtes, sier skredinstruktør Jonny Kvistad. Han har satt oss i gang med å grave en profil i ei lita helning like nedenfor skredet. Snømassene er kompatible med snøen der skredet gikk. Vi graver 240 centimeter før vi når ned i bakken. Nå leter vi etter lagdelinger i snøen, tvinger fram brudd og studerer bruddflater. På bakgrunn av systematisk snødekkeundersøkelse og værforhold da skredet gikk, får vi snart en formening om hva som har skjedd. I dag – ei uke etter – er forholdene annerledes. Mildvær er en av faktorene som øker skredfaren, men stabiliserer snøen over tid. 
– Så, hva tror dere? Er det trygt å gå videre, spør Kvistad etter en time med graving og diskusjoner. Gruppa er samstemt. I dag er det trygt å gå gjennom skredet og opp bratthenget. 
 
Mange fotballbaner stort
Det er med en viss ærbødighet man beveger seg inn i et skred. Området er flere fotballbaner stort og ville revet med seg alle skiløpere i henget og utløpssonen under. Hvis et helt turfølge blir begravd, er det ingen til å varsle, søke eller berge. Eventuell livreddende hjelp må være i umiddelbar nærhet for å kunne redde livet til en nedgravd person. Statistisk sett faller overlevelsessjansene drastisk etter mer enn 15 minutter under snømassene. Derfor kommer hjelp utenfra ofte for sent. 
– Formålet med skredkurset er å få lærdom nok til å ikke sette seg og sine turkompiser i en slik situasjon, presiserer kursleder Kvistad. Med god turplanlegging og bevisste valg underveis, skal farene unngås. Når forholdene er ugunstige, skal man kunne lese signalene og snu i tide. Gruppedynamikk er også viktig. Når ei gruppe har satt seg et mål, må man tørre å være den som stiller spørsmål dersom man er uenig i valgene som tas. 
 
Skredvarsling og kunnskap
Flakskred er den typen skred som tar flest liv. Ofte trigges skredene av den ekstra belastning en eller flere skiløpere gir til snødekket.
– Man må unngå heng og fjellsider brattere enn 30 grader dersom man er usikker på skredfaren, forklarer Kvistad. Man må også være oppmerksom på utløpssoner fra fjellsider man passerer, samt skavler og terrengfeller som for eksempel dype bekkedaler. Går du på topptur i brattere terreng, må du ha kunnskap og egnet utstyr for turen. Sender/mottaker, søkestang og spade er essensielt tilbehør. Du må også kunne å bruke utstyret riktig. 
– Uansett utstyr, er det dager i året man må styre unna de bratte partiene. Ingen topp eller nedkjøring er verdt å dø for! Med god kunnskap, kan man finne både trygge dager og god snø. Velg slakkere fjell hvis du er usikker, råder Kvistad.
 


Skredkurs

Det er viktig å huske at skred kan gå i alle heng/fjellsider brattere enn 30 grader. Dersom du ferdes i skredterreng, bør du sette av tid til å sette deg grundig inn i skredproblematikken. Korte kurs kan gi et innblikk i farer man skal unngå, men faget er komplisert. Men faget er komplisert. Folk som går på toppturer uten guide, bør ta et kurs over flere dager for å få tilstrekkelig kunnskap om snø, skred, vegvalg og kameratredning.  Den Norske Turistforening/Ålesund og Sunnmøre Turistforening er medlem av Norsk Fjellsportforum (NF) og tilbyr kurs med innhold i tråd med NFs nasjonale standard. Grunnkurs tilbys den som har skiferdigheter og ønsker seg basiskunnskap innen skred. Videregående kurs tilbys den som har skiferdigheter og basiskunnskap, men som ønsker ytterligere fordypning.Etter gjennomført grunnkurs og videregående kurs i NF-regi, sammen med mye egenerfaring, kan man også  fortsette kursstigen innenfor NF for selv å bli instruktør. 
 
Skredfarevarsling
Varsom gir deg en daglig vurdering av skredfaren. Varsom beskriver også hvilke spesifikke skredproblem som er mest aktuelle. Husk at det kan være store lokale variasjoner innen området varselet gjelder for. For eksempel kan ei sørvendt fjellside ha helt andre forhold enn ei vestvendt fjellside. Dette er nyttig kunnskap for sikker ferdsel. 
 
Skredfaregrader
Skredfaren vurderes i en skala fra 1 til 5,5 er ekstremt skredfarlig, og varsles uhyre sjelden. Ved grad 4 vil det gå flere store skred. De fleste skredulykker i fjellet skjer på faregrad 3 og 2, når folk gjerne tror at forholdene er i ferd med å stabilisere seg. En vanlig misforståelse er at 2 betyr trygge forhold. Det gjør det ikke. 
 
Slå av mobiltelefonen!
Sender-mottaker-utstyr gjør det mulig å søke fram en skredtatt. Uten slikt utstyr, er det vanskelig å finne folk tidsnok til å kunne redde liv. Sender-mottaker-utstyr bør testes idet turen starter. Alle i gruppen må kunne bruke utstyret. I realiteten kommer ekstern hjelp som regel for seint til å redde liv dersom noen blir tatt av skred. Mobiltelefon i nærheten av sender/mottaker kan forstyrre signal. Hold alltid mobiltelefonen godt adskilt fra skredsøkeren, og slå av mobiltelefonen de minuttene søket varer. 

 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag