Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Fortsatt usikkert når matavfallsdunkene er på plass i Ålesund

Mens utrullingen av de nye dunkene for glass- og metallemballasje og de røde boksene for miljøfarlig avfall går etter planen, er det fortsatt uvisst når ålesunderne skal starte sortering av matavfall.

Aktuelt
Tekst Tina Kjensli Dyrseth   
Foto Tina Kjensli Dyrseth   
(13/03/2019)
Bildetekst: Daglig leder i Årim, Øystein Solevåg, forteller at de er i rute når det gjelder utlevering av nye dunker for glass- og metallemballasje og miljøfarlig avfall i Ålesund kommune, men vil ikke spekulere i når matavfallsdunkene rulles ut.
 
. . .
 
 
Årsaken er at Ålesund kommune har en avtale med Tafjord Kraftvarme om levering av restavfall – en avtale der oppsigelsestiden er fem år. 
– Det stemmer, men avtalen er sagt opp og går ut i 2022. Kommunen og Tafjord ble i høst enige om at man ikke skal gjøre noen endringer med det første, forklarer Øystein Solevåg, daglig leder i Årim. 
Solevåg vil ikke spekulere i om ålesunderne er «fritatt» fra å sortere matavfall frem til 2022, men sier at det ikke er noen planer om å levere ut matavfallsdunkene i nærmeste fremtid. 
– Det er jo mulig at avtalen endres, men det ble ikke gjort i fjor, så da har vi det ikke med i planene for 2019. 
– Er det ikke tungvint å skulle gjøre dette i to omganger?
– Det er klart at vi gjerne skulle gjort alt på en gang. Det hadde vært det mest effektive, men dette er det eierkommunene som bestemmer. 
 
Skeptiske i starten
Samtidig som utrullingen av dunkene for glass- og metallemballasje og boksen for miljøfarlig avfall går etter planen i Ålesund, høster Årim erfaringer fra kommunene som allerede har holdt på med 
kildesortering i fire dunker en god stund. 
– Vi har blant annet gjort en holdningsundersøkelse i Giske med positive tilbakemeldinger. Folk var litt skeptiske på forhånd, men etter å ha fått dunkene – og dette var ganske entydig – så var tilbakemeldingene at «dette går fint» og at det ikke var så vanskelig, forteller Solevåg.
Årim opplever også store endringer når det kommer til mengden avfall folk kvitter seg med. Ved innsamling av miljøfarlig avfall tidligere i vinter, var det kø på Giske, og Årim måtte tilkalle en ekstra bil. 
– Det har vi ikke opplevd før. Veldig positivt med en så stor oppslutning. 
Mengden glass- og metallemballasje øker også, i tillegg forteller Solevåg at folk kommer fort i gang med sortering av matavfall. 
– Vårt anslag er at hver innbygger kaster mellom 70 og 80 kilo matavfall i året. Vi hadde som mål at i løpet av 2021 skulle mer enn 50 kilo matavfall være utsortert per innbygger i året. Det målet når vi nå.
 
Vinn–vinn ved å dele dunk
Årim har også høstet flere erfaringer når det kommer til antall dunker og plassering. 
– En av tingene vi har lagt vekt på i alle kommuner, er at det ikke er et mål for oss å dele ut flest mulig dunker. Vi har oppfordret folk til å se på om det er mulig å dele dunk med naboen. Erfaringsmessig ser vi at når de får levert dunkene i oppkjørselen, så begynner de å tenke på å dele og vi har nå en kraftig økning av folk som velger denne løsningen. Det er en vinn-vinn-situasjon – de får færre dunker i oppkjørselen sin, og vi får ett stopp i stedet for to. 
Selv om matavfallsdunkene lar vente på seg i Ålesund, er allikevel abonnentene bedt om å planlegge for at det kommer enda en søppeldunk etter hvert. Årim har vært føre var, og ringt rundt til flere av de største kundene i Ålesund, for å høre om «naboløsningen» er noe de kunne tenke seg. 
– I Ålesund, som er den kommunen der folk bor tettest, ligger det godt til rette for en slik løsning. Vi kjører også «opprydningsruter» både før og etter utrullingen, og samler inn dunker. Gratis, understreker Solevåg. 
–  Det tar gjerne litt tid før naboene får snakket sammen om deling.  
 
128 dunker til sameiet
Under den første dagen med utrulling på Ytterland, forteller Solevåg at et sameie med firemannsboliger til slutt endte opp med å ha til sammen 128 dunker. 
– Her spurte vi om de ikke kunne tenke seg å gå sammen og dele dunker. 
Resultatet ble ett sett med overflatecontainere der alle leverer avfall, mot at én parkeringsplass måtte vike. 
– Det har blitt litt lengre for beboerne å gå til søpla, men det er fortsatt kortere enn å gå til postkassa. 
Denne løsningen er det også flere som har valgt i Ålesund. Ellers kan man løse utfordringene knyttet til dunker og plassmangel med å gå sammen om større dunker, brønner eller en mellomløsning med containere. 
– Velger man å grave ned brønner, må man ta høyde for at det blir innsamling av matavfall. Fram til det skjer, kan brønnen brukes til noe annet – plast eller restavfall. De blir ikke stående tomme. 
 
Eget prosjekt på Aspøya og i sentrum 
Selv om ålesunderne til slutt skal ende opp med å sortere i fire ulike dunker og utrullingen av glass- og metallemballasje er godt i gang, er det fortsatt flere midlertidige løsninger som nå settes ut. 
–  På Aspøya, som er Norges tettest befolkede øy, har de lenge hatt utfordringer knyttet til renovasjon, så her har vi et eget prosjekt for samlepunkt for avfall generelt. De som planla bydelen på begynnelsen av 1900-tallet tenkte ikke på kildesortering. På tømmedagene går klagene gjerne på at søppeldunkene gjør fremkommeligheten på fortauene vanskelig. 
Utfordringer ser Årim også i sentrum.
–  Både på Aspøya og i de trangeste områdene i sentrum må vi jobbe i flere faser og over tid. Vi har en plan for å bli ferdige i år, men det vil for mange være midlertidige løsninger, avslutter Solevåg.
 
 
 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag