Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Styringsgruppa har landa

Den administrative og tverrpolitiske styringsgruppa som har arbeidet med å implementere Brosundtunnelen i Bypakken, har konkludert og er klare til å presentere arbeidet.

Aktuelt
Tekst Maria Nerhus   
Foto Maria Nerhus   
(13/03/2019)
Bildetekst: Det er en samlet styringsgruppe som er klare for å presentere Bypakken Ålesund. Kompromissene er ferdig utarbeidet og det er en tverrfaglig og tverrpolitisk enighet, forteller (fra venstre) Øystein Tvedt (H), Tore Johan Øvstebø (KrF) og Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslista).
 
. . .
 
De fem bydelsutvalgene har i tur og orden blitt orientert og nå blir det invitert til et åpent folkemøte i bystyresalen, torsdag 14. mars, der blant andre Tore Johan Øvstebø, Øystein Tvedt og Hans Kjetil Knutsen vil presentere konklusjonen til styringsgruppa, både om Bypakken Ålesund og arbeidet med Brosundtunnelen. 
De tre lokalpolitikerne virker svært tilfredse over kompromisset som er inngått og det tverrfaglige arbeidet som er landet. I tillegg til politikere og administrasjon fra Ålesund kommune er også Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune med.  Nå brenner de for at innbyggerne og brukerne av vegnettet skal tilpasse seg innstillingene. 
 
Langsiktig tenking
I korthet kan det oppsummeres som «To mål, tre stolpar». De to overordna utgangspunktene har vært at Bypakken skal styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne og styrke bysentrums attraktivitet. De to strekningene som er innbefattet i Nasjonal Transportplan (NTP), Vegsund-Breivika og Breivika-Lerstad, samt realisering av Brosundtunnelen utgjør de tre «stolpene» i utredningen. Disse tre prosjektene kan være realisert innen ti år.
– Det er tatt ut to store prosjekter, det er Flisneset og sanering av Puskhola-krysset, samt planene om firefeltsveg fra Lerstadtoppen til campus, sier de tre politikerne, på vegne av styringsgruppa. Blant annet har Statens vegvesen verifisert innholdet, og med det beløpene det dreier seg om.
At Flisneset er tatt ut av Bypakken har vekket størst protester.
– Det betyr bare at vi må finne løsninger utenfor Bypakken, argumenterer Øvstebø.
 
Vurderinger fremover
– Det er viktig å nå ut med informasjonen før bystyrevedtaket, syns de tre. Ved å avholde informasjonsmøtet nå, kan innbyggerne gi innspill til sine politikere før maimøtet til Ålesund bystyre. Men dette er det forslaget det er enighet om. 
En problemstilling i dagens bomsnitt, er at man må vurdere trafikken østover over Ellingsøya fortløpende. Slik bomsnittene er lagt nå, kommer man seg nemlig bomfritt til sentrum av Ålesund. Selv om store samferdselsløsninger er langsiktig, tenker styringsgruppa fremover og ser blant annet for seg en satellittbasert vegprising.
 
 
 

Videre tidsplan og ambisjon

9. mai Ålesund bystyre
Mai: Samferdselsutvalget, 
fylkeskommunen
Juni: Fylkestinget, Møre og Romsdal
Vår/høst 2020: Bompengeproposisjon, Stortinget
Vår 2021: Byggestart
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag