Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Stenges igjen neste vinter: Uvisst når

Fylkesveg 656 mellom Magerholm og Valle er vinterstengt for kjøretøy lenger enn 15 meter frem til 1. mai.

Aktuelt
Tekst Andreas G. Hesselberg   
Foto Andreas G. Hesselberg   
(03/04/2019)
Bildetekst:Noen biler med tilhenger var det nærmeste man kom lengre kjøretøy da Nytt i Uka var på Valle.
 
. . .
 
 
Fra neste vinter er planen at veien fortsatt skal være vinterstengt for nevnte kjøretøy, men det er foreløpig usikkert hvilke tidspunkter som gjelder. Overtredere kan uansett vente seg forelegg. 
–  Nå er i hvert fall skiltingen på plass, slik at vinterstenging denne sesongen gjelder til 1. mai, forteller seksjonssjef ved Plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen Møre og Romsdal, Lisbeth Smørholm. 
Det tas forbehold om at veien kan åpnes for kjøretøy over 15 meter før 1. mai dersom langtids værprognoser tilsier at det er fornuftig. 
– Da dekker vi i så fall til skiltene. Vi skal også evaluere årets vintersesong for å se på hvilket tidspunkt som er mest fornuftig for stenging kommende vinter. Vi ønsker å gå bredt ut for å innhente innspill, sier Smørholm. 
 
Høringsrunde
Før stengingen inneværende vinter har Statens vegvesen hatt høringsrunde med politiet og kommunen, og Smørholm sier at begge instanser er enige om behovet for vinterstenging og den type skilting som nå er satt opp. Politiet har ikke oversikt over hvem som har uttalt seg til Statens vegvesen, men trafikkoordinator ved Møre og Romsdal politidistrikt, Steven Blindheim, bekrefter via telefon fra Sykkylven at politiet forholder seg til skiltingen som nå er gjort. 
– Her vil det nok ikke være snakk om forenklede forelegg dersom overtredelse oppdages på stedet, men får vi inn informasjon om overtredelse vil forholdet bli anmeldt og man kan vente seg et normalt forelegg, sannsynligvis på flere tusen kroner, sier Blindheim. 
Skrives det ut normalt forelegg, havner man også i bøteregisteret, noe man ikke gjør ved forenklede forelegg. 
– Vi kommer uansett til å ha fokus på dette fremover, så lenge det er et forbud, presiserer trafikkoordinatoren, uten å gå nærmere inn på spesifikke tiltak.
 
Lokal bekymring
Enkelte beboere på og rundt Glomset har uttrykt bekymring for at det ikke er fortau eller gangvei langs store deler av veien, og noen er redde for at barn skal bli utsatt for farer på sin skolevei. Enkelte sjåfører har gitt uttrykk for at man ikke kan stenge alle veier med høy vanskelighetsgrad og at transportbransjen trenger å ha tilkomst til veiene. 
–  Noen vil ha vinterstenging for tungtransporten og noen vil ikke ha det, sier Smørholm i Statens vegvesen. 
Enkelte har også tatt til orde for lavere fartsgrenser, men Statens vegvesen hevder å ikke ha mottatt innspill om fartsbegrensning. 
– Vi har ikke diskutert fart her ennå og har dermed ingen vurderinger på det. Om dette blir et tema vil det være naturlig å sende også dette ut på høring, påpeker hun.
 
Innspill er velkomne
–  Vi anbefaler uansett folk å kjøre aktsomt, etter hensyn til vær- og veiforhold. Det foreligger for tiden ingen planer om utbedringer, kurveutretninger, ekstra skilting eller liknende her, sier Smørholm. 
På Valle opplever noen skiltingen som litt kaotisk, men skiltingen skal være i tråd med retningslinjene.
– Vi ønsker alle innspill velkomne, også når det gjelder skilting, erklærer hun.
 
–  Sjåfører har ikke klaget
Jack Narve Sæther er leder i Møre og Romsdal Transportarbeiderforening, én av 20 fagforeninger under Norsk Transportarbeiderforbunds paraply. NTF har rundt 20.000 medlemmer på landsbasis. Sæther mener vinterstenging i utgangspunktet er unødvendig, all den tid norske sjåfører har kjørt der i alle år og er godt skodd for vinterføre. 
–De utenlandske sjåførene er dessverre ikke på samme nivå når det gjelder å sko seg korrekt. Mange av dem vet ikke hvordan de legger på kjettinger riktig, og de har ikke kjøretøy som har tekniske egenskaper som trengs for slike vinterlige forhold, fremhever Sæther. 
Han påpeker at bedrifter i Sykkylven har brukt veien i en årrekke uten nevneverdige problemer. 
– Vi registrerer absolutt ingen klager fra norske sjåfører vedrørende fylkesvei 656. Norske langtransportsjåfører er godt vant med norske forhold. 
 
Omveier en utfordring
Utfordringen for langtransportsjåførene er at marginene for kjøre- og hviletidsbestemmelser blir enda knappere ved vinterstengte veier. Det blir også vanskeligere å levere varer til rett tid. 
– Dette gir unødvendige omveier, og man tøyer grensene i regelverket for kjøre- og hviletid enda mer. Varene kommer ikke frem når de skal, påpeker Sæther, og anser hver lille halvtime med ekstra tidsbruk som negativt for bransjen. 
 
NTF ikke spurt
I forkant av vinterstengingen fikk ikke NTF mulighet til å uttale seg på samme måte som politiet og kommunen, ifølge Sæther.
Smørholm i Statens vegvesen sier at det denne gangen var politiet og kommunen som skulle få uttale seg:
– Det er ikke alltid vi kan gå bredt ut med høringer. I denne saken er det kommunen som skal ivareta innbyggerne, så det var naturlig å spørre dem i tillegg til politiet. 
Når det gjelder hensynet til kjøre- og hviletidsbestemmelser og forsinkelser, sier Smørholm at mange interessorganisasjoner gjerne skulle vært spurt, men at de ikke kan høre med alle. 
–  Vi tar sikte på å gå bredere ut med høringer i neste runde, altså når vurderingene rundt vinterstenging kommende sesong skal gjøres. 
Faktoren som er vektlagt ved vinterstenging, er utelukkende at trailerstopp hindrer fremkommeligheten for andre trafikanter. 
– Vi har ikke lagt spesiell vekt på myke trafikanter i disse vurderingene, avslutter Smørholm.
 
Utbedringer trengs
Veistandarden er som den er, og det finnes begrensede midler til vedlikehold og utbedringer, noe NTF har forståelse for. 
– Vi skulle gjerne sett at hele veistrekningen ble utbedret, men vi forstår at begrensningene ligger politisk, innrømmer Sæther. Han utdyper:
–  Strekningen Magerholm - Valle skulle jeg imidlertid gjerne sett høyere oppe på prioriteringslista. Veien er smal og svingete, og det er få muligheter til å kjøre til side. 
Sæther snakker varmt om at sjåfører av store kjøretøy som regel bruker sunn fornuft og avpasser farten uansett hvor de kjører.
– Dette er jo en vei som ikke er beregnet for 80 kilometer i timen for vogntog. Slik er det med veldig mange smale veier i dette landet. Det er kanskje et større problem at privatbilister kutter svinger og kjører litt uvørent der de ikke er kjent, men det gjelder jo overalt i Norge, avslutter han. 
 
Nakkedalen utbedret
En annen strekning som tidvis har hatt meldinger om ufremkommelighet på grunn av vogntog, er gjennom Nakkedalen på fylkesvei 147 mellom Vatne og Fiksdalen. Strekningen er ferdig utbedret, og Odd Einar Hjellen, prosjektleder i Statens vegvesen, er ikke kjent med at det skal være noen vinterstenging for kjøretøy her. Veien blir kun stengt dersom det er så mye snø at de ikke får brøytet skikkelig. 
– Her er målet så absolutt helårsåpent, sier Hjellen. 
Likevel er fast maksgrense 15 meter og åtte tonn akseltrykk fra Vatne og opp til Reset. 
Mandag ettermiddag, før Nytt i Uka gikk i trykken, meldte politiet på Twitter at en lastebil skled av veien i Nakkedalen. Denne sto ikke til hinder for annen trafikk, og gebyr ble utferdiget for manglende medbrakt kjetting. 19. mars skled en polsk trailer av veien i samme område. Her manglet det også kjettinger, og veien var stengt i nærmere to timer.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag