Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

– Positiv lederskap gir en vinn-vinn-situasjon

Ålesunder Merethe Drønnen viser til ny forskning når hun med stor overbevisning snakker om innvirkningen av positiv psykologi i lederskap.

Aktuelt
Tekst Maria Nerhus   
Foto Maria Nerhus   
(10/04/2019)
Bildetekst: Store og små arbeidsplasser, med ledere, kan bli utstyrt med verktøy for å drive en positiv lederstil, ivrer Merethe Drønnen. 
 
. . .
 
 
Og hun har en sterk bakgrunn for å uttale seg. For ganske nøyaktig fem år siden, 11. mars 2014, disputerte Merethe Drønnen for doktorgraden sin i organisasjonsledelse som tok utgangspunkt i positiv psykologi i ledelse. Innen samme tema, positiv psykologi, har hun skrevet boka PowerUp, som tar for seg endring av atferds- og tankebaner.
– Positiv psykologi er litt i startgropa her i Norge enda, sier hun og viser til land som USA og Australia der dette er mer utbredt:
– Men det er aldri for seint! Alt som er lært kan avlæres. Har man gått seg inn i et mønster, kan teknikker brukes til å endre dette.
 
Forskningsbasert foredrag
Forskning viser at ansatte får det bedre under ledere som utøver positivt lederskap på arbeidsplassen. Det er ikke bare en tanke Drønnen har, hun viser til undersøkelser som er gjennomført og som hun samler og viser til i foredrag. De ansatte får det bedre og lederne får det bedre. Det igjen, vises igjen i resultatet. 
– Ledelse handler ikke om å sjefe, og utøve makt. Den lederen som tror det har i utgangspunktet misforstått sin lederjobb. Ledelse handler om å få ansatte til å dra samlet mot et gitt mål. Det handler om å få kunnskap om hvordan man motiverer mennesker og hvordan legge til rette for at alle ansatte yter sitt best mulige på arbeidsplassen, ivrer Drønnen. 

Blir viktigere fremover
Positiv psykologi kan brukes i ledelse, i organisasjoner, i skoler samt i utvikling av mennesker. Det handler om å fokusere på hva som går rett med mennesker, hva som bidrar til vekst, glede, prestasjoner - rett og slett forske på, og senere iverksette, kunnskapen om dette i praksis. I bedrifter eller i organisasjoner eller i skoler. Drivkraften hennes ligger djupt, hun elsker å jobbe med menneskelig utvikling!
– Det er ikke snakk om å hugge ned lederne, men det handler om å gi dem et verktøy. Man kan endre tankesettet. Det er mange ledere som har god fagkompetanse, som kanskje trenger en påminnelse om at alle ansatte er mennesker.
På spørsmål om hvem som trenger et ledelseskurs, svarer Drønnen, ikke så veldig uventa at hun syns alle har behov for det. Det gir også et budskap til de ansatte om at man satser på menneskene. 
– Den nye generasjonen shopper mer. Gullklokka «mister» betydning i forhold til før, man vil ha meningsfulle oppgaver, understreker hun. Og med en ny plansje viser hun til undersøkelser som viser at halvparten av arbeidstakere slutter i en jobb grunnet ledelsen. 

Vil holde flere kurs
–  Nøkkelen blir å få kunnskap om hva som trigger enkeltpersoner og team til å optimalisere sin ytelse og hva som gjør at alle drar i samme retning for å nå virksomhetens mål. Det handler om hvordan ledere kan forløse humankapitalen; potensialet i sine ansatte i sin organisasjon, anbefaler Merethe Drønnen på rams.
Dette er hva positiv psykologi handler om. Ledere som gjør dette rett, kan få bivirkninger hos sine ansatte som også virker positivt inn på helsen til sine ansatte. 
På et kurs med Merethe Drønnen deler hun mange teknikker, enten på individnivå eller til hele avdelinger. Det er helt ufarlig og kan være avgjørende for å øke trivselen og engasjementet på en arbeidsplass. I motsatt ende kan det redusere sykefraværet og minke turn-overen. 
– Man kan måle effekten i kroner, smiler hun. Det må jo sies å være en positiv effekt i enhver bedrift. 
 Deltakerne får en masse teknikker og har konkret overføringsverdi. Selv om Drønnen er svært aktiv og liker å holde et høyt tempo, har hun vært tilbakeholden med å tilby kurs lokalt. 
– Nå tenker jeg at tiden har kommet for å tilby kurs for bedrifter, sier Merethe Drønnen.
 
 
 

Om Merethe Drønnen

Har psykologi grunnfag, embedseksamen i pedagogikk og har studert bedriftsutvikling, lederskap og business.
Disputerte med doktorgraden i organisasjonsledelse ved School of Business and Leadership, Regent University, USA.
Var personalsjef i Kystverket i åtte år. Jobbet som første-amanuensis på avdeling for Humanistiske fag og lærerutdanningen ved Høgskulen i Volda.
Er ansatt som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Ålesund kommune.
Var leder i Lederforum Sunnmøre.
Er tilknytta Confex, Skandinavias største kurstilbyder.
Har holdt foredrag og kurs i positiv psykologi blant annet for ledere på Oslo Universitetssjukehus, lederkonferanser, kvinnekonferanser og Institutt for Personalutvikling i tillegg til internasjonale fagkonferanser, blant annet i Toronto, Budapest, Miami, Oxford og Amsterdam.
Tilbyr kurs og foredrag gjennom firmaet sitt Positive Change. 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag