Søkeord:  
Søk
Banner top 13.11.19

– Alkolås er fremtiden

Foreløpig monteres ikke alkolås i nye personbiler, men et ferskt EU-vedtak gjør at dette kan bli en realitet i nær fremtid. Trygg Trafikk ønsker regulering fra EU velkommen.

Aktuelt
Tekst Andreas G. Hesselberg   
Foto Andreas G. Hesselberg   
(24/04/2019)
Bilde: Aktivitetsleder i MA Rusfri Trafikk Nordre Sunnmøre, Jarle Ekroll, viser hvor han kunne tenke seg å ha alkolås i bilen sin.
 
. . .
 
Jarle Ekroll, som brenner for rusfri trafikk, skal vise frem en rød Toyota Yaris med alkolås under fritidsmessen Fritid2019, som arrangeres i Sparebanken Møre Arena kommende helg. 
EUs trafikksikkerhetsråd (ETSC), som presenterte en ny liste med 15 sikkerhetstiltak for personbiler i fjor, har alkolås på nye personbiler som ett av punktene. De ønsker at de nye sikkerhetstiltakene skal gjelde fra 2022. I løpet av september i år skal EUs medlemsland vurdere tiltakene for å se om det er hensiktsmessig med påbud. ETSC viser til at antallet drepte i trafikken i EU kom opp i 25.250 i 2017 og hevder at over 10.000 europeiske liv kan spares i året med de nye tiltakene som i tillegg til alkolås involverer fartssperre og nødbremsesystem.
 
Ikke politisk mål ennå
Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet bekrefter til Nytt i Uka at en EU-regulering vil bli fulgt i Norge.
– Det pågår nå en prosess i EU, og målet er at bilfabrikanter skal pålegges å legge til rette for et standard påkoblingspunkt for alkolås i nye personbiler, sier han, og legger til at Norge vil følge opp EU/EØS’ regelverk på dette området. 
Samtidig er det ikke et mål for regjeringen å innføre alkolås for personbiler på det nåværende tidspunkt. 
– Alkolås er et egnet tiltak for å forhindre promillekjøring, men regjeringen vil avvente prosessen i EU. Dessuten behandlet Stortinget en innstilling i 2018 om å foreslå at alle nye norskregistrerte kjøretøy skal ha alkolås, men det ble ikke vedtatt, påpeker Skjervold. 
 
Mye lidelse og nød
Fra 1. januar 2019 er det påkrevd at alle nye busser og minibusser leveres med montert alkolås. Alle eldre kjøretøy av denne typen skal ettermontere alkolås før 2024. På spørsmål om hvorfor eksisterende busser har fått så lang tid på seg, svarer statssekretæren at dette handler om forutsigbarhet for bransjen og en større fleksibilitet med tanke på utskifting av kjøretøy. 
Ekroll, derimot, skulle gjerne sett at ettermonteringen av alkolåser i busser ble gjort raskere. 
– Mange liv kan jo gå tapt på grunn av dette, når fristen er satt til 2024. Det er så mye lidelse, nød og sorg for de som sitter igjen etter en tragisk ulykke. Vi som ikke opplever disse tragediene forstår ikke hvor vondt det er, påpeker han og tilføyer at 14.000 potensielt færre rusturer per dag er et veldig høyt tall når man ikke ønsker å miste noen liv. 
 
140.000 rusturer i døgnet
Beregninger fra Folkehelseinstituttet, utført på grunnlag av en europeisk studie i 2017, viser at det kjøres 140.000 rusturer hver dag i Norge. 86.000 av disse har rus som følge av legemidler, 40.000 som følge av narkotika mens bare ti prosent gjelder promillekjøring.
Jarle Ekroll, som er aktivitetsleder i MA Rusfri Trafikk Nordre Sunnmøre, kjemper for at trafikken skal bli så rusfri som mulig.
– Alkolås er viktig, rett og slett fordi vi ikke ønsker at folk skal bli drept i trafikken på grunn av rus, uansett rusmiddel. Noen tar også medisiner som kan slå ut i rus, og da er man ikke skikket for å kjøre i trafikken, sier han. 
Poenget er ikke å legge seg borti hvorvidt enkeltmennesker ruser seg, men han ønsker så langt som mulig å henstille til at rusede personer ikke skal kjøre bil. 
– Vi ønsker å «låse de av» og vi tenker at tiden er moden for å fortelle hva som er akseptabel oppførsel i trafikken. 
 
– Rus ville stoppet meg
Aktivitetslederen i MA er avholds selv. 
– Hadde du hatt samme engasjement for alkolås dersom du ikke var avholds? 
– Det er vanskelig å svare på, men jeg tror det, svarer han etter å ha tenkt seg litt om: 
– Dette med alkohol i trafikken er en naturlig «sperre» for meg, så jeg ville nok aldri vært en stor alkoholforbruker som kunne kommet ut for ruskjøring selv. I meg ligger det naturlig at rus er noe som ville stoppet meg fra å kjøre. 
Han drar gjerne en parallell til sportens verden og sier at man neppe kan lykkes som toppidrettsutøver hvis man har mye fokus på alkohol. 
– Det er idrettstoppene som er avholds eller har drukket lite alkohol som har kommet seg lengst. De som «super» alkohol utover kvelden er ikke de som gjør det godt i idrett, sier han og poengterer at flere idrettshelter har brent seg på diverse pub-besøk og andre episoder.
Ekroll mener det nå begynner å bli en god smitteeffekt i deler av transportbransjen, der noen drosje- og langtransportbedrifter monterer alkolås. 
– Alkolås er absolutt fremtiden, avslutter han og ønsker folket velkommen til å se alkolåsbilen på MA Rusfri Trafikks stand på Fritid2019. 
 
5 millioner færre rusturer årlig
Fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, er enig med Jarle Ekroll og mener at det er en stor fordel å kunne utelukke 14.000 rusturer fra trafikken daglig, selv om dette gjelder «bare» ti prosent av ruskjørerne.
– Tallet utgjør potensielt over fem millioner kjøreturer i Norge årlig, så EUs ønske om alkolås i nye personbiler fra 2022 applauderer vi, sier han og legger til: 
– Alkolås bidrar helt klart til at vi kommer et skritt nærmere færre drepte i trafikken. Dette er noe vi jobber for. 
– Hva med ettermontering i eldre personbiler? 
– Vi ser for oss at slik ettermontering kan være en ganske krevende prosess, så vi er i første omgang fornøyd med at dette kan komme til å gjelde nye personbiler. Det er et veldig godt tiltak som gjør at det blir færre rusturer på veiene, avslutter han. 
Trygg Trafikk ser i likhet med Ekroll gjerne at eldre busser og minibusser ettermonterer alkolås lenge før fristen i 2024. 
 
 

Fakta: 

- Hva er alkolås? 
Alkolås er en teknisk enhet som vanligvis kobles til tenningssystemet og som skal hindre at føreren skal kunne starte kjøretøyet med promille.
 
- Hva er hensikten? 
Alkolås i kjøretøy er et trafikksikkerhetstiltak som skal redusere risikoen for at sjåfører kan kjøre under påvirkning av alkohol.
 
- Er det påbud? 
Fra 1. januar 2019 ble alkolås påbudt i nye busser og minibusser. EU ønsker innføring i nye personbiler fra 2022. Mange drosje- og transportselskaper har allerede valgt å montere alkolås. 
 
 
 
 15 SISTE
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
annonse   
Indremisjon
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag