Søkeord:  
Søk
Banner top 15.01.20

- Det finnes gode grunner

Mange foresatte ser sitt snitt til å søke barna fri fra skolen til ulike anledninger. En opptelling viser at grunnskolene i Ålesund kommune har mottatt over 480 søknader bare i løpet av månedene mars og april i år.

Aktuelt
Tekst Andreas G. Hesselberg   
Foto Andreas G. Hesselberg   
(02/05/2019)
Bildetekst: Teamleder for kultur og oppvekst i Ålesund kommune, Gøran Heimdal, lover en kartlegging av hvordan skolefriordningen fungerer. Målet er en politisk plan i løpet av juni.
 
. . .
 
Noen søkte om fri i tilknytning til påska, eller til tampen av skoleåret. Enkelte søker fri i opptil to uker sammenhengende, søknadene er ganske spredt ut over året og mange er i tilknytning til offisielle skoleferier. Nå skal ordningen med skolefri kartlegges og evalueres, og teamlederen for kultur og oppvekst i Ålesund kommune sier at det finnes gode grunner for å søke om fri.
 

Rektorer delegerer videre

Fraværsreglementet for grunnskolen sier at man kan søke om opptil 10 dager fri i løpet av året. Søknaden skal behandles av rektor ved hver enkelt skole. Nytt i Uka er imidlertid kjent med at noen rektorer har gitt myndighet til kontakt- og avdelingslærere ved enkelte skoler til å innvilge fri i eksempelvis to dager per elev per skoleår, selv om regelverket sier at rektor har ansvaret. Teamleder for kultur og oppvekst i Ålesund kommune, Gøran Heimdal, kan på generelt grunnlag fortelle at det er rektor som har myndigheten per i dag, men at ordningen skal kartlegges.

- Vi ønsker å vurdere hvorvidt vi anser det som hensiktsmessig å endre på delegeringen av dette ansvaret. Vi har selv vært inne på tanken at andre på skolene kan bistå i disse avgjørelsene, for eksempel ved at én dags fravær kan søkes direkte til kontaktlæreren, sier Heimdal.
 

- Ingen «slack»

Målet er å ha en politisk plan klar i løpet av juni.
- Dette er tematikk som stadig drøftes i skolelederfora. Derfor ønsker vi å legge fram en politisk sak, hvor vi har en grundig evaluering av hvordan ordningene fungerer og hva som kan forbedres. Kartlegginga vår vil belyse om det er forskjeller på skolenes praksis og om kontaktlærer kan behandle søknader, sier Heimdal.
Han er klar på at det ikke blir noen lempning i regelverket for å søke fri. Heller ikke i nye Ålesund kommune.
- Vi kommer ikke til å gi noe «slack», men vi ønsker å forbedre ordningen og gjøre den mer effektiv både for foreldrene og skolene, uten at vi tar bort viktigheten av det å være tilstede på skolen.

Teamlederen påpeker at søknadene per i dag uansett skal behandles av rektor, og han fremholder viktigheten av at vurderingene skal være så like som mulig fra skole til skole.
- Rektorene har generelt gode vurderinger og god kompetanse rundt dette, og vi har god kontakt med skolene hvor vi drøfter dette.

Justin Bieber-endring

Det ligger nå også et punkt i regelverket som sier at det ikke skal innvilges permisjon i perioder med statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver eller eksamens-/tentamensavvikling. Dette er et nytt punkt som ble utløst av Justin Biebers konsert i Oslo i 2013, der en rekke elever ville ha fri under tentamen for å reise på konserten. Heimdal sier han har inntrykk av at ordningen fungerer godt etter innskjerpingen:

- Ja, det ble mye bedre, og vi opplever at det er færre klager fra rektorer over for mange søknader om fri.
 

Tar med skolen til syden

Lisa Mari Remme Helle bor på Valderøya og har to jenter på Valderøy barneskole. Hun forteller at de søker begge ungene fri fra skolen i oktober, i tilknytning til høstferieuka. De har ikke hatt noen spesielle utfordringer knyttet til å søke barna fri fra skolen, og de leverer ofte søknaden tidlig, gjerne i starten av skoleåret.
- Vi tar med skolen til syden, på den måten at vi får med leksearbeid. Jeg har inntrykk av at lærerne tydelig ser at vi følger ungene våre ekstra godt opp når vi er på reise, sier Helle.

- Vi liker å ha direkte kontakt med skolen, der vi får oppdateringer om hva som har skjedd i løpet av skoledagen hjemme. iPaden har vi også med, slik at vi får tildelt spesifikke arbeidsoppgaver som kan gjøres i løpet av reisen.
 

Greit med ti dager

Helle forteller at de ofte ikke har anledning til å ta så mye ferie på sommeren. Derfor ønsker de å legge reiser til andre tidspunkter.
- I høst er planen å reise til Gran Canaria. For oss passer det best. Vi tar heller to uker ekstra fri i oktober for å reise da, fordi det også er mindre kaotisk på feriestedene.
Hun tenker at det er viktig at ungene skal følge godt med på hva som skjer hjemme. Men det er ikke nødvendigvis slik at alle foreldre er like flinke til å følge opp skolearbeidet mens de er bortreist.
- Nei, det er nok ikke alle som er like opptatt av det, har Helle inntrykk av.
- Lærerne sier også at det er mange som ønsker seg ekstra ferie, men vi vil uansett at våre barn skal følges godt opp på våre reiser.
- Er det ikke nok med de offisielle fridagene og feriene skolen har?
- Jo, det er egentlig det, og det er egentlig ikke så veldig mange skoledager for eksempel mellom vinter- og påskeferie. Likevel synes jeg at man kan få reise hvis man har et godt grunnlag for det og er innstilt på å følge undervisningen og gjøre skolearbeid mens man er bortreist. Jeg synes opp til ti skoledager fri i året er helt passe, sier hun.

 

Passende håndtering
Helle tenker at opplegget på Valderøy barneskole er godt; hun må søke om fri både til avdelingslederen og til rektor. Søknad må godkjennes av begge, og man må søke i god tid i forveien.
- Jeg synes det er en ordning som fungerer godt, og jeg opplever heller ikke at noen forskjellsbehandles.

På spørsmål om hun synes 480 søknader om skolefri i Ålesund-skolene i mars og april er mye, svarer hun at det er et høyt tall, men ikke sjokkerende høyt.

- Ålesund kommune har mange skoler, men det er jo mange søknader. Jeg tror likevel ikke det trengs ytterligere innstramminger i regelverket. Det bør være opp til hver enkelt rektor hvordan det håndheves. Så er det viktig at foreldre ikke trår over rektors avgjørelser, presiserer Helle.
 

«Ferie» er ikke alltid ferie

Tilbake til teamlederen for kultur og oppvekst, som synes ordningen med mulighet for å søke ti dager skolefri er god.
- Vi har inntrykk av at mange har gode grunner til friperioder. Å få fri til ti dagers feriereise er en vurdering både opp mot elevens historikk, om man mister mye undervisning og om eleven henger med faglig. Det er mange faktorer å ta hensyn til, påpeker han.
Han nevner også psykososiale og familiære forhold.

- Det viktigste er å bevare elevens utbytte av opplæringen. Dessuten er ulike familiesituasjoner avgjørende for behovet om fri, tror jeg. Vi er mye mer reisende enn vi var tidligere, vi er mer internasjonale, vi har kanskje også familie på flere kanter enn tidligere, og noen foreldre må kanskje jobbe fra et annet sted en periode.
 
Tillit til foreldre
Han konkluderer dermed med at det er et definisjonsspørsmål hva «ferie» er.
- Skolene må ha en viss frihet til å vurdere hver enkelt elevs behov ut fra livssituasjonen. Om det er «ferie», kan det være at behovet for å ha et lite pusterom er stort for familien.
Som eksempler trekker Heimdal frem sykdomsprosesser og behov for ro i tøffe perioder.
- Noen ganger er det ekstra viktig for familien å være samlet. Det blir en type rekreasjon, men kanskje ikke en ordinær «ferie». Nettopp derfor er det vanskelig med svart-hvitt-linjer her, og man må ha rom for individuell vurdering uten for mye styring fra kommunens side.
Han avslutter med at tillit til foreldre og foresatte er essensiell med denne typen ordning.
- Vi har tillit til at foreldre ønsker barnas beste og at de forklarer hva som er viktig for familien i en søknad. Når livsmestring er like viktig som det skolefaglige, må vurderingene fra hver enkelte skole gjenspeile hensynet til dette.15 SISTE
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag