Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019

Leserne i fyr og flamme

Nytt i Ukas artikkel om bål og båltradisjoner i Ålesund har utløst et skred av henvendelser. At bål og båltradisjoner opptar mange er vi ikke i tvil om. Og nå ber vi om lesernes egne bålbilder. Har du gamle bålbilder gjemt i skuffen kan du sende dem til oss og dele dem med andre!

Aktuelt
Tekst Lars Olausen   
(10/06/2009)
BÅLENE PÅ KARTET: 1. Bollaren 2. Bossveibålet 3. Fjelltunbålet 4. Friggbålet 5. Giskegatebålet 6. Hessabålet 7. Keiseren 8. Kjerringa 9. Kleivabålet 10. Kliprabålet 11. Kolvikbålet 12. Korsvikbålet 13. Lampå 14. Moljebålet 15. Nybyggerbålet 16. Nørvebålet 17. Skarbøvikbålet 18. Skjervabålet 19. Skjervabålet/Skutvikbålet 20. Slinningsbålet 21. Stjernebålet 22. Sørnesbålet 23. Treffbålet 24. Vikanesbålet 25. Nesabålet 26. Volsdalsbålet 27. Fredsbergbålet. Klikk her for å laste ned utskriftsversjon av bålkartet.
 
Både til redaksjonen og til fagmannen Einar Gustafsson har henvendelsene fra leserne haglet. Noen savner sitt bål i oversikten og noen mener at enkelte bål var feilaktig plassert på vår kartoversikt. Vi vil forsøke å rette opp, men la det være sagt med en gang: Vår oversikt tar ikke mål av seg til å være fullstendig, men den gir et visst inntrykk over de mange større bål som har brent gjennom tidene i Ålesund.

– Det som ble skrevet om at gatekrigene i New York er smått å regne mot reaksjonene fra bålentusiaster i Ålesund, står ved lag etter dette. Maken til entusiasme skal en lete lenge etter. Jeg forstår at jeg må kikke meg over skuldra når jeg er oppholder meg utendørs i disse båltider, sier en både oppglødd og lattermild Einar Gustafsson.

Send oss dine bålbilder
Og har du bålbilder som du kan tenke deg å dele med andre, så sender du dem til oss i Nytt i Uka. Vi vil gjerne ha dem elektronisk, men er det papirbilder du har, så kan du også sende dem til redaksjonen. Husk også å sende med en kort tekst!

e-post: redaksjon@nyttiuka.no
Postadresse: Nytt i Uka, postboks 128, 6001 Ålesund.
 
 
--------------------------------------------------
 
Hvordan kunne vi glemme Volsdalsbålet? Det skal ha kommet til i 1954 og med sterke innslag av krefter fra Aspøy skolemusikkorps foreldreforening.

Feiringen gikk uavbrutt i mange år. Et unntak var i 1955 da værgudene slo seg aldeles vrange slik at Torghallen ble stedet for sankthansmoroa det året. Uten innendørs bål vil vi formode!

Hele Ålesunds Borchen
Reidar Borch Walderhaug – hele Ålesunds Borchen – var med på moroa her i mange år. Andre støttespillere var parksjef Njål Bele og byens tidligere ordfører Dagfinn Flem.
Bålet på Volsdalsberga begynte beskjedent i 1954 med et ganske lite bål, et par salgsboder, litt underholdning, og et par hundre mennesker som møtte frem for å feire St. Hans kvelden. I årene som fulgte ble rammen om St. Hans-feiringen utvidet og nye innslag kom til etter hvert. Vi nevner noen: St. Hans brudepar, Flåklypa hornorkester, Borchens intervju med hele byens hest Flora, ballongslipp, og sist, men ikke minst Aspøyguttene som naturligvis var med hvert år. Også ”barnetimeonkel” Arne Grimstad var primus motor under avviklingen i mange år.

Familiearrangement
St. Hans-moroa på Volsdalsberga kan karakteriseres som et stort familiearrangement og bålet ble tent tidlig for at også de yngste skulle få feire med bålbrenning. De større bålene ble jo som regel tent sent og da var de minste for lengst kommet seg i seng. Det kan også nevnes at det ved et par anledninger kom besøk av guttemusikkorps utenbys fra.

Andre bål
Det opplyses at bålet på Fredsberg bør være med i oversikten. Det er vi enig i!
Det var (og er) bål også på Emblem. Det har gledet mange både i fortid og nåtid.
Nesabålet er også et bål fra ytre bydel, nærmere bestemt i Skarbøvika. Bålet hadde tilhold rett over brua og brente (vekselsvis) både på sørsida av Steinvågsundet og på nordsida mot Valderhaugfjorden.

I vår omtale av Hessabålet er det kommet inn supplerende opplysninger: Det skal ha brent først på Lilleviklegda og siden i Lærerfjøra.

Keiserbålet hadde fått feil stedsangivelse på vårt kart og er flyttet på det nye kartet. Det fusjonerte med Lampå omkring 1960.

Da Stjernebålet sluknet, ble det hetende Nyklebålet. Det skal etter sigende ha brent siste gang i 1954 med Karten Myklebust som bålsjef.

Dette er bålene:

Bollaren
Et av de mest populære bålene som feiret 100-års jubileum i 1965. Sundgata, Røysa, Strandabakken og Buholmen. Brent på Bollholmen (også kalt Bålholmen), seinere til Tyskholmrumpa.

Bossveibålet

Dette bålet er lite omtalt i skriftlige kilder. Men bålet ble samlet av en entusiastisk bålgjeng med tilhold mellom Skarabroa og Kirkegata. Det ble brent i fjøra på nordsida mot Valderhaugfjorden. Dette bålet må ikke forveksles med Skutvikbålet som ble brent på sørsida i Skutvika ved Skutvikpiren.

Buholmbålet
Ett forsøk på å lage eget Buholmbål omkring 1920.

Fjelltunbålet
Samla av tilflyttere og brent på Volsdalsberga.

Friggbålet
De som hørte til her var folk fra innerste del av Ysteneset. Brente på Skrivaren øst for Kjerringbålet.

Giskegatebålet
Bål i flere perioder. Folk fra Aspegata, Giskegata, Markveien og Moloveien. Brente på Kverve.

Hessabålet
Dette sto sist: Brente i Hessaskaret mot Aspevågen. Noe senere også i fjøra nord for Skaret. På begynnelsen av 1950-tallet et av de største bålene.
Nye opplysninger: I vår omtale av Hessabålet er det kommet inn supplerende opplysninger: Det skal ha brent først på Lilleviklegda og siden i Lærerfjøra.

Keiseren
Dette sto sist: Samla på Grimmerhaugen av folk fra Kipervika, Storgata og Keiser Wilhelmsgate. Noen fra Løvenvoldgata og Grimmergata hadde også tilhørighet. Brente på Volsdalsberga. (Etterkrigsfenomen med kort levetid).
Nye opplysninger: Keiserbålet hadde fått feil stedsangivelse på vårt kart og er flyttet på det nye kartet. Det fusjonerte med Lampå omkring 1960.

Kjerringa
Kjerringa holdt til på Gassverkområdet og brent på Skrivaren. Opprinnelig bålplass var på selve Kjerringa på den vestligste pynten på Volsdalsneset.

Kleivabålet
Dette bålet ble brent i Kleivane i fjøra ved Sukkertoppen.

Kliprabålet
Samleplassen var den såkalte Sjøbana like innenfor Fagervika og bålplass innerst på
Skrivaren.

Kolvikbålet
Tradisjoner fra 1920 til tidlig i 1960-åra. Brente i fjøra i Kolvika.

Korsvikbålet
Samla og brent i Korsvika på sørsida av Hessa. Ei tid et av de store båla.

Lampå
Dette bålet oppsto i midten av 1930-åra. Samla i mange år på Øvre Utstilingsplass og brente på Lampholmen, rett sør for Volsdalsberga. Hovedgensa for tilhørighet gikk øst for Vervgata, fra Borgundvegen og opp til fjellfoten. I vest Buholmgata fra Keiser Wilhelmsgate og opp til fjellfoten. Brente siste gang i 1968.

Moljebålet
Dette ble samla på selve Moljå, fra rota og utover piren. Brente opprinnelig på Kverveodden, men flytta senere til Tyskholmrumpa. Døde omkring 1960.

Nesabålet
Nesabålet er også et bål fra ytre bydel, nærmere bestemt i Skarbøvika. Bålet hadde tilhold rett over brua og brente (vekselsvis) både på sørsida av Steinvågsundet og på nordsida mot Valderhaugfjorden.

Nybyggerbålet
Samla og brent i Korsvika på sørsida av Hessa. Ble slått sammen med det eldre Korsvikbålet.

Nørvebålet
Tradisjoner fra om lag 1920-åra. Brente på Lilleholmen i Nørvevika. Flytta senere til Volsdalsberga.

Røysabålet
Bålet er bare for en ”episode” å nevne, da det ble oppslukt av Bollaren.

Skarbøvikbålet
Brente først på fjellet Pilen, senere i Kleivane.

Skutvikbålet
Hadde samlingsplass under Skarabroa (Brooklynbroa) og brente både på nordsida og på Langepiren.

Slinningsbålet
Slinningsbålet er i dag bålet med stor B og har overlevd alle andre. Har nå fast plass på Slinningsholmen, men var før den tid på forskjellige plasser i fjøra på nordsida av Hessa. I dag bygges bålet hovedsakelig av paller, kasser og tønner. Ifølge Wikipedia er det høyeste bålet som er bygget 35 meter. Andre kilder sier 38 meter.

Stjernebålet
Dette sto sist: Det er to bål på hver sin kant av byen som har hatt dette navnet. Ett av dem hørte hjemme i Ivar Aasensgate og tilhørende gater. Det ble brent i Kleivane ved foten av Sukkertoppen. Har også blitt brent på Kvennaneset. Det andre Stjernebålet ble samla i Verpingsvika og brent på Nykleholmen.
Nye opplysninger: Da Stjernebålet sluknet, ble det hetende Nyklebålet. Det skal etter sigende ha brent siste gang i 1954 med Karsten Myklebust som bålsjef.

Sørnesbålet
Ingen lange tradisjoner. Hadde tilhørighet på Sørneset og skal ha blitt brent på Hundsvær noen ganger.

Treffbålet
Det brente første gang i 1965. Mesteparten av tilhengerne kom fra blokkene i Nørvegata 5. Brente på Volsdalsberga, rett vest for Gutavika.

Vikabålet
Navn på både bål i Skarbøvika og i Verpingsvika. Bålet i Verpingsvika ble også omtalt som Stjernebålet.

Vikanesbålet
Dette bålet skal ha hatt tilhold i Skarbøvikane.
 15 SISTE
  Ålesund mangler enebol...
  Kan bli nærmere 40 000...
  Inger Harrington står ...
  Flere elever per lærer...
  Mer børsting og mindre...
  20 KJAPPE: Drømmer om ...
  20 KJAPPE: Stor fan av...
  Enormt engasjement for...
  Tipp slaktevekta til J...
  Politiet: Ungdomsrusen...
  Aksjen med størst pote...
  Får ikke lenger «lønn»...
  Grønne John John vil b...
  Eventyrlig bruktbilsal...
  Kristin klamrer seg fa...
annonse   
SIT stilling