Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Politiet: Ungdomsrusen blir stadig mer skjult

Mens foreldre til elever på Skarbøvik ungdomsskole engasjerer seg mot økt drikkepress, er det en annen og mer alvorlig ungdomskriminalitet som skaper mest bekymring for Arild Helland i Sunnmøre politidistrikt.

Aktuelt
Tekst Willy Haram   
Foto Willy Haram   
(29/10/2014)
BILDET: FOREBYGGER: Arild Helland arbeider med forebyggende tiltak ved Sunnmøre politidistrikt.
 
– – –

8. oktober ble det arrangert et foreldremøte ved Skarbøvik ungdomsskole. Ett av temaene som ble tatt opp var det økte drikkepresset i miljøet. Ungdommer som ikke drikker blir ekskludert fra fester der det drikkes alkohol. Elevene må drikke for å være med på de kule festene.

Exit «Fjortistorget»
Arild Helland, som jobber med forebyggende tiltak ved Sunnmøre politidistrikt, var en av dem som holdt innlegg under foreldremøtet ved Skarbøvik ungdomsskole. Han forteller at de fleste av denne typen møter starter med at noen av foreldrene sier at det ikke er noe unormalt at ungdommen prøver ut alkohol, med referanse til egen ungdomstid.

– Og det er riktig, påpeker Helland.
– At ungdom drikker alkohol er ikke noe nytt fenomen i 2014. Men det er noen viktige endringer i dag som bekymrer oss i politiet.

– Noen husker kanskje «Fjortistorget». Stedet der ungdommer samlet seg på lørdagskvelden, gjerne etter å ha drukket alkohol. For de aller fleste er møteplassen mer kjent som Harald Torsviks plass. Det som en gang var et kjent navn på et samlingssted for ungdom, og for de som frekventerte utelivet i byen, har nå gått i glemmeboka.

– Før forsto alle hva vi mente når vi snakket om Fjortistorget. Slik er det ikke lenger. Nå kaller vi det bare for Harald Torsviks plass. Ungdomsfylla i Ålesund har flyttet seg bort fra åpne plasser og foregår nå mer i det skjulte, sier Helland.

Uten grenser
Internett og sosiale medier har spilt en viktig rolle i denne endringen. Ungdommene kommuniserer gjennom Facebook og andre plattformer. Ikke så mye i det åpne, men mest gjennom direkte meldinger, chat og hemmelige grupper.

Her kan venner og bekjente inviteres til fester eller sammenkomster. Geografiske skillelinjer som tidligere var et hinder for å bli kjent med andre, er brutt ned. En 15-åring på Blindheim kan i dag lettere komme i kontakt med en jevnaldrende i en annen bydel. Mobiliteten til ungdommene har økt.

– Ungdommene finner meningsfeller på nettet; noen de har sammenfallende interesse med. Og da er kommunikasjonen ikke lenger avgrenset til en skole. Men møtene skjer på tvers av lærestedene og geografiske områder, sier Helland.

Opererer skjult
Interesseområdene spenner seg selvsagt over et stort lerret. Det kan være alt fra dataspill til ulike former for rus. Men det er ikke drikkingen Helland og resten av politiet engster seg mest over.

– Det vi bekymrer oss for er ungdom som eksperimenterer med annen rus enn alkohol. Vi frykter overgrep, mobbing og stygge voldssaker, som skjer i det skjulte. Heldigvis er det ytterst få som går inn i disse miljøene, forteller Helland.

Stoppe rekruttering
Line Strømsvik er en av foreldrene som har engasjert seg ved Skarbøvik ungdomsskole. Hun opplever at informasjonen fra politiet og miljøterapeuten Pål Silseth under møtet tidligere i oktober, var svært nyttig.

– Vi må ta rus blant ungdom på alvor, og vise dem at det ikke er greit. Det er en skremmende tanke at noen kan havne utpå. Vi må se på hva vi kan gjøre for å hindre at barna våre blir rekruttert inn i et rusmiljø, sier Strømsvik.

I 2013 ble det publisert en Ungdata-undersøkelse som viste at drikking blant ungdom i Ålesund er et langt mindre problem enn i resten av landet. Undersøkelsen baserte seg på svar fra 1.841 elever fordelt på 8. til 10 trinn i ungdomsskolen, pluss VG1-elever. Bare seks prosent av elevene svarte at de hadde drukket seg beruset på alkohol de siste 12 månedene. Gjennomsnittet for landet lå på 16 prosent. Resultatet fra undersøkelsen har blitt kommentert i ungdomsmiljøet, ifølge Line Strømsvik.

–  Ungdommene sier at det som kommer fram om rus i undersøkelsen er betydelig underrapportert, sier Strømsvik.

Riktig retning
Rektor ved Skarbøvik ungdomsskole, Vidar Åkre, mener det ikke er noe stort problem med rus blant elevene på skolen hans.

– Jeg har jobbet ved skolen i 14 år og mener det går i riktig retning sammenlignet med hvordan det har vært her tidligere, sier Åkre.

Han refererer også til Ungdata-undersøkelsen og det at bare seks prosent av ungdommene krysset av for å ha drukket det siste året. Når vi konfronterer rektoren med at ungdommene selv mener at drikkingen er betydelig underrapportert, svarer han følgende:

– Det er over 1.800 ungdommer som har svart på denne undersøkelsen. Noe empiri må det da være. At det var mer fyll og rus blant elevene våre for 10 år siden enn det er her i dag, kjenner jeg meg ganske sikker på, sier Åkre.

Mer alvorlig i indre
Arild Helland ved forebyggende enhet i politiet, mener at elevene ved Skarbøvik ungdomsskole slett ikke er verre enn elever ved andre skoler i Ålesund. Sett med politiets øyne er det faktisk andre områder i byen som vekker større bekymring.

– Akkurat nå har vi større utfordringer i indre bydel, fra Nørvasundet mot Moa og Blindheim til Emblem. Da tenker jeg spesielt på alvorligheten av kriminaliteten som skjer blant ungdom. I ytre bydel er det ganske bra nå, sier Helland.

Han presiserer likevel at det er ingenting som er svart og hvitt. Det finnes mange gode krefter i indre bydel også. Pluss at miljøene stadig endrer seg.

– Men dette svinger veldig. Da jeg kom til byen i 1998 var det en periode med mye fyll blant ungdom i Hatlane og på Åse. Så kom en periode på Blindheim, og etter det var det ytre bydel som kom i fokus. Det går i bølger.15 SISTE
  Ålesund mangler enebol...
  Kan bli nærmere 40 000...
  Inger Harrington står ...
  Flere elever per lærer...
  Mer børsting og mindre...
  20 KJAPPE: Drømmer om ...
  20 KJAPPE: Stor fan av...
  Enormt engasjement for...
  Tipp slaktevekta til J...
  Politiet: Ungdomsrusen...
  Aksjen med størst pote...
  Får ikke lenger «lønn»...
  Grønne John John vil b...
  Eventyrlig bruktbilsal...
  Kristin klamrer seg fa...