Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Flere elever per lærer i Ålesund

I Ålesund kommune er det én lærer for hver 18,1 elever i grunnskolen. Lærertettheten anses som en av de viktigste faktorene for god undervisning.

Aktuelt
Tekst Yngve Johnsen   
Foto Illustrasjonsfoto   
(26/11/2014)
– Lav lærertetthet gjør det vanskeligere å tilpasse undervisningen til den enkelte elev, rett og slett fordi det blir mindre tid til individuell oppfølging, slår Roar Grøttvik fast. Han er politisk rådgiver i Utdanningsforbundet.

Tetthet i Ålesund
Nytt i Uka har fått tilgang til statistikk fra Utdanningsdirektoratet som viser lærertettheten i alle de 428 kommunene i Norge. Den plasserer Ålesund så langt nede som på 387. plass. Best av våre er Norddal med 11,6 elever per lærer. Hareid og Sula har nesten like liten tetthet som Ålesund.

Statistikken kommer i to ”utgaver”, der den ene inkluderer spesialundervisning. Ved sammenligninger er det imidlertid best å se på gruppen som gir lærertettheten i ordinær undervisning.

– Fordi retten til spesialundervisning utløses av at elever ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær undervisning, vil dette automatisk føre til press mot å bruke mer midler til spesialundervisning. Dette blir lett en selvforsterkende sirkel, minner Grøttvik om.

Siste fire år
Lærertettheten kan variere en hel del fra skoleår til skoleår. Vi har derfor sett på gjennomsnittet for de fire siste årene når vi her har sammenlignet og rangert kommunene. Dette gir et mer helhetlig bilde av situasjonen. Gjennomsnittlig er det 16,9 elever pr. lærer i Norge. Tettheten trekkes ned av de store byene. Om vi regner snitt for alle kommunene, så er tallet 14,6 elever per lærer.

Det er enorme forskjeller på lærertetthet i Norge, og vi finner de minste kommunene på toppen av listen, mens mange folkerike kommuner er i bunnen. Ytterpunktene er vesle Røst ytterst i Lofoten med 6,7 elever per lærer – mens Lørenskog i Akershus har hele 20,8 i snitt.

Tabellene viser at Ålesund de fire siste årene har hatt så mange som 18,1 elever pr. lærer. I Norddal var lærertettheten de fire siste årene på 11,6. Snittet blant kommunene i Møre og Romsdal er på akkurat 15 elever per lærer.

Prioriteringer
På spørsmål om lærertettheten forteller noe om kommunenes satsing på skolen, svarer Grøttvik at flere faktorer kan spille inn.

– Men det er ikke tvil om at deler av forskjellene bare kan forklares gjennom ulik prioritering av skole mellom kommuner. Valg av skolestruktur innebærer også en form for prioritering av lærertetthet dersom man satser på en desentral skolestruktur i stedet for en sentralisert, sier han.

– På den annen side finnes det eksempler på kommuner med sentral skolestruktur, som likevel prioriterer skole slik at lærertettheten er høy, forteller han.

– Tettheten kan også i noen grad knyttes til kommunenes generelle inntektsnivå, tilføyer han.

– Problemet er forskjellene
Grøttvik poengterer at det generelle nivået på landsbasis er høyt sammenlignet med tilsvarende i andre land.

– Hovedårsakene til det høye nivået er en desentral skolestruktur med mange små enheter. Hovedproblemet er altså ikke det generelle nivået, men de store forskjellene, understreker han.

Grøttvik viser til at det er sammenlignbare kommuner med forskjeller på over hundre prosent.

– Det betyr at det er over dobbelt så mange elever per lærer i en gjennomsnittlig undervisningstime i den ene kommunen i forhold til den andre, sier han.

Best ut i Møre og Romsdal kommer Aure med 11,4 elever per lærer, mens Molde er sist med 18,3 i snitt de siste fire årene.
 15 SISTE
  Ålesund mangler enebol...
  Kan bli nærmere 40 000...
  Inger Harrington står ...
  Flere elever per lærer...
  Mer børsting og mindre...
  20 KJAPPE: Drømmer om ...
  20 KJAPPE: Stor fan av...
  Enormt engasjement for...
  Tipp slaktevekta til J...
  Politiet: Ungdomsrusen...
  Aksjen med størst pote...
  Får ikke lenger «lønn»...
  Grønne John John vil b...
  Eventyrlig bruktbilsal...
  Kristin klamrer seg fa...