Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Mer børsting og mindre salting av vegene

Noen vegstrekninger i Ålesund og Sula kommer til å bli merkbart bedre å kjøre på i vinter på grunn av en ny snøryddingsmetode. Men de som går langs fortauene på Åse kan få seg en overraskelse.

Aktuelt
Tekst Willy Haram   
Foto Pressefoto   
(26/11/2014)
Etter prøveprosjektet Salt Smart i Ålesund – og flere års testing av utstyr hos leverandør – er Statens vegvesen endelig klar til å sette sin nye ”brøyte-baby” ut i verden. Det handler om å bruke mer børste og mindre salt under vintervedlikeholdet av vegene.

De som skal utføre arbeidet er Veidekke Industri AS. De tok innersvingen på Mesta og fikk femårskontrakten som startet 1. september i år. Kontrakten for snøbrøyting gjelder for områdene Ålesund, Giske, Sula, Haram fastland, Skodje, halve Ørskog, Ørsta og halve Volda.

Men det omtalte børsteprosjektet skal bare omfatte tre strekninger i Ålesund og Sula, de andre vegene skal brøytes på vanlig måte.

Inspirert av flyplasser
Noen av børstemaskinene og plogene som skal benyttes i det nye prosjektet kommer fra firmaet Øveraasen på Gjøvik. Salgssjef Mille Øveraasen forteller oss hvordan det nye brøytekonseptet fungerer.

– Vi har utviklet et produkt som er inspirert av brøytebilene som blir brukt på flyplassene. Det er i grunn det samme konseptet, forteller hun.

– Bilene er utstyrte med en plog foran som rydder 90 prosent av snøen. Bak plogen er det et slapseskjær, som går ned til sporene i vegen. Til slutt er det en etterhengt børstemaskin bak på bilen, som fjerner snø og slaps nede i sporene ved hjelp av en hurtigroterende og kraftig børste, forklarer hun.

– Og så har vi valget om vi vil legge på ei saltløsning til slutt. Den nye brøytemetoden sikrer en saltreduksjon på mellom 70 og 80 prosent, forteller Mille Øveraasen.

Reduserer miljøskader
Fagkoordinator hos Statens vegvesen, Kjell Haukeberg, sier at hovedmålet med børsteprosjektet er å skåne miljøet.

– Salting kan ha negative miljøpåvirkninger. Det kan dreie seg om skader på vegetasjon langs vegen eller forurensing av vannkilder. Det kan være strekninger som er særlig sårbar for salt hvor det er satt spesielle restriksjoner for bruk av salt, som for eksempel på E39 ved Brusdalsvatnet, opplyser han.

– Andre negative effekter kan være korrosjonskader på biler og vegutstyr, skader på betongkonstruksjoner eller på tilgrensende konstruksjoner til naboeiendommer, derfor er det viktig å begrense bruken av salt i vinterdriften, sier Haukeberg.

Utvider strekninger
Begrensing av saltmengden gjøres ifølge Haukeberg ved riktig valg av metode og riktig utførelse av metoden.

– Bruk av salt er bestemt gjennom saltstrategier og temperaturgrenser for de ulike vegene her i fylket. De erfaringene vi har fått gjennom Salt Smart-prosjektet overfører vi nå til snøryddingen her i Ålesund.

– Vi utvider strekninger hvor vi skal bruke kost i tillegg til plog og salt. Grunnkonseptet vil være frontmontert plog på kjøretøy med saltløsningsspreder. Det kan brukes både etterhengende kost og underhengende kost på bilen på de ulike strekningene, forteller Haukeberg.

I tillegg til E39 i Brusdalen vil den nye snøryddemetoden bli brukt fra fergekaia i Solavågen til Moa, og fra Moa til rundkjøringa på Åse. Fortau på den siste strekningen vil også bli børstet.

Kjører sakte
Hos Veidekke Industri AS er det driftsleder Anders Vadset som har kontroll på det som utføres ute i felten. Det bilistene først og fremst kommer til å merke, er bedre veger på strekninger der det blir børstet.

– Det vil bli mindre slaps og vann på vegene. Noen vil nok også legge merke til at brøytebilene kjører sakte. Den maksimale brøytehastigheten er satt til 40 km/t, og for «sweeperen» er grensen satt til 35 km/t. Dette er hastighetskrav som er bestemt av Statens vegvesen. Så vis hensyn, ikke bli irritert! De kjører sakte fordi det er krav om det, sier Vadset.

Skitt på fotgjengere
Kosting av vegbanen har som sagt blitt gjort i Brusdalen tidligere, men det nye i vinter er at dette også gjøres på veger der det er gang- og sykkelstier på den samme strekningen. Dette kan by på utfordringer, ifølge Vadset.

– På strekningen fra Moa til rundkjøringen på Åse er det gangveg på begge sider og til tider til og med mer trafikk enn i Brusdalen. Vi vet ikke helt hvilket utfall dette vil få for de som går på gangvegene. Det verste er om skitt fra børsten blir sprutet på de myke trafikantene, men dette vet vi ikke sikkert før vi har fått prøve det ut. Vi vet bare at det kan bli ei utfordring, sier Anders Vadset.


15 SISTE
  Ålesund mangler enebol...
  Kan bli nærmere 40 000...
  Inger Harrington står ...
  Flere elever per lærer...
  Mer børsting og mindre...
  20 KJAPPE: Drømmer om ...
  20 KJAPPE: Stor fan av...
  Enormt engasjement for...
  Tipp slaktevekta til J...
  Politiet: Ungdomsrusen...
  Aksjen med størst pote...
  Får ikke lenger «lønn»...
  Grønne John John vil b...
  Eventyrlig bruktbilsal...
  Kristin klamrer seg fa...