Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Kan bli nærmere 40 000 nye kvadratmeter på Amfi Moa

Når alle de tre planlagte utbyggingstrinna på Amfi Moa er ferdig, vil kjøpesenteret ha fått til sammen 40 000 nye kvadratmeter. Første byggetrinn er allerede i gang.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(03/12/2014)
Reguleringsforslaget som nå er sendt til Ålesund kommune for godkjenning, innebærer en utbygging i tre trinn på Amfi Moa øst og syd. Hoveddelen blir et helt nytt bygg på vestsida av Moavegen, der det såkalte Stokke-bygget ligger i dag
 
For det første bygget ble det gitt rammetilatelse i fjor sommer, og arbeidet der er nå i gang. Det dreier seg om et lite tilbygg på nordvestsida av Amfi Moa øst, ut mot Moavegen. De vel 3000 kvadratmeterne som kommer her, skal huse både butikker og kontor, men først og fremst skal det tjene som det østlige ankerfestet for ei gangbro over til det kommende nybygget på vestsida av veien.

Brofestebygget
Det fire etasjer høye brofestebygget skal etter planen stå ferdig om et års tid, opplyser eiendomsutvikler Else Andersen hos Amfi Utvikling. Deretter starter rivinga av bygningsmassen der administrasjonen til Stokke fabrikker holdt til i si tid – det som gjerne blir kalt Stokke-bygget. Her skal det altså settes opp et helt nytt bygg, som vil bli kobla sammen med resten av kjøpesenteret på vestsida av Moavegen.

Flerfunksjonsbygg
Byggetrinn to skal bli et flerfunksjonsbygg på fem etasjer, og vil få et totalt areal på godt og vel 35 000 kvadratmeter, inkludert en underetasje med parkeringsanlegg. I første og andre etasje blir det handel, toppetasjen settes av til kontorer, og i tredje og fjerde etasje planlegges et ganske uvanlig grep:

– Vi har søkt om regulering til et blandet formål med underholdnings-, sørvis- og tjenestetilbud, sier Else Andersen.

– Det har vi gjort fordi vi ønsker å tilføre Moa noe helt nytt, til glede for både kunder, besøkende og de som bor her.

Mer enn bare handel
Foreløpig er det ikke avgjort nøyaktig hvilke funksjoner som skal inn i tredje og fjerde etasje. Reguleringsformålet «privat og offentlig tjenestetilbud» åpner for det meste, fra frisør- og legevirksomhet til treningssenter, lekeland og kino.

Else Andersen bekrefter at det meste av dette KAN være aktuelt, men per i dag er ingen kontrakter på plass. Hvilke tjenester som faktisk kommer til å bli tilbudt her, gjenstår derfor å se.
– Vi har i hvert fall lyst å lage noe virkelig bra, noe som er mer enn bare handel og som kan begeistre og være til glede og nytte for mange.

– På tide med variert bruk
Byggetrinn to kan sannsynligvis åpne på tampen av 2017 eller begynnelsen av 2018. Det blir kanskje omtrent samtidig med at IKEA åpner, spekulerer hun:

– De tjenestene vi kommer til å tilby, skal ikke ha som formål å konkurrere med andre, men blir motivert ut fra hva som er bra for Moa. Med IKEA vil nok enda flere komme hit, både for å handle og å oppholde seg her. Da er det på tide at vi begynner å tenke på en mer variert bruk av bygningene, og ikke bare på handel.

Tørrskodd
Siste trinn i den planlagte utbygginga er altså ei gangbro mellom brofestebygget og nybygget på vestsida av Moavegen. Når den er på plass, vil man kunne bevege seg tørrskodd fra Amfi Moa øst til syd og videre til nord. Samtidig vil man da få redusert gangtrafikken på tvers av Moavegen, noe som vil bidra til bedre flyt i biltrafikken.

Også i selve gangbroa vil det bli noe salgsvirksomhet. I den østlige enden, rett ved inngangen til brofestebygget, kommer det også en kafé der man kan sette seg ned og nyte den spektakulære utsikten mot Sunnmørsalpene.

Broa vil bli 60 meter lang og 10 meter bred, og skal bygges i en rimelig nøytral stil for ikke å forstyrre trafikantene. Materialet blir i hovedsak glass, slik som den eksisterende broa mellom nord og syd.

Større Rema 1000
Foreløpig er det bare i brofestebygget at de fleste leietakerne er på plass. I stor grad vil de bestå av butikker som allerede finnes på Moa øst, men som får nye lokaler som ledd i en intern rokering; formålet med dette er blant annet å gi Rema 1000 mer plass.
 
 
– – – 
 

– Et mer bymessig preg

 
 
Sivilarkitekt og daglig leder for Slyngstad Aamlid Arkitekter AS, Ivar Aamlid, forteller at arkitektkontoret har forsøkt å etterkomme kommunens ønske om at Moa skal begynne å få et mer bymessig preg.

Mer bymessig
– Ved flere anledninger, blant annet på Moakonferansen i fjor, har representanter for kommunen uttrykt ønske om at Moa skal utvikle seg i en mer bymessig retning. Det innebærer blant annet å bygge mer i høyden, at vi lar bygningsmassen følge gateløpet, og at vi kler fasaden med noe tyngre og mer ordentlig enn bare blikkplater, forklarer han.

Den tradisjonelle måten å bygge kjøpesenter på, har gjerne vært å slenge ut noen lave klosser på et jorde. Fasaden har ofte vært sjelløse blikkplater – først og fremst for å gjøre det hele så billig som mulig.

– Det er egentlig ikke så mye dyrere å bruke et godt materiale i fasaden, men litt koster det jo, og de fleste utbyggerne prøver jo å spare der de kan spare, poengterer Aamlid.

Gul murstein
I reguleringsforslaget som Slyngstad Aamlid har laga for Amfi Moa og sendt til kommunen for godkjenning, er nybygga kledd med en gul murstein á la den som kler Høgskolen i Ålesund (som også Slyngstad Aamlid står bak). Dette er imidlertid på langt nær et endelig valg, og kledningen kan fort bli annerledes. Poenget er uansett at fasaden skal få et mer tiltalende og bymessig preg, med tyngre materialer som murverk, stein eller puss i kledningen.

Fem etasjer
Når det gjelder høyden, blir altså brofestebygget på fire etasjer, mens det er søkt om fem etasjer for hovedtrinnet på vestsiden av Moavegen.

– Moa kommer aldri til å bli noen by – til det er blant annet gateløpene for trange. Men jeg mener det er rett å gjøre området mer bymessig. Dessuten støtter jeg kommunens tanker om å se på Ålesund som en båndby, med Moa og sentrum som to tyngdepunkt i hver sin ende, og med høyskolen og sjukehuset som viktige mellomstasjoner, sier Ivar Aamlid.

Flerbruksfunksjoner
Ifølge Aamlid kjenner han ikke til andre kjøpesentre her til lands som har tenkt flerbruksfunksjoner på den måten som Amfi Moa nå gjør.

– At oppdragsgiveren vår ønsker et bygg som kan ha mer varierte funksjoner enn kjøpesentre tradisjonelt har hatt, synes jeg er spennende og viktig, sier Ivar Aamlid.

Slyngstad Aamlid Arkitekter AS er det største arkitektkontoret mellom Bergen og Trondheim, med 13 ansatte. For tida har kontoret en rekke større oppdrag, blant annet på Skansekaia, i sentrum (flere), i Ulsteinvik (Sjøsida) og i Trondheim (den nye høyskolen).
 15 SISTE
  Ålesund mangler enebol...
  Kan bli nærmere 40 000...
  Inger Harrington står ...
  Flere elever per lærer...
  Mer børsting og mindre...
  20 KJAPPE: Drømmer om ...
  20 KJAPPE: Stor fan av...
  Enormt engasjement for...
  Tipp slaktevekta til J...
  Politiet: Ungdomsrusen...
  Aksjen med størst pote...
  Får ikke lenger «lønn»...
  Grønne John John vil b...
  Eventyrlig bruktbilsal...
  Kristin klamrer seg fa...