Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

69 prosent av gårdene med husdyr borte på 25 år

Bøndene har brutt forhandlingene i årets jordbruksoppgjør etter at partene ble stående svært langt fra hverandre. Siden 1989 har hele 69 prosent av gårdene med husdyr forsvunnet i Nytt i Uka-området, og nå frykter Bondelaget at nedleggingstakten vil øke over hele landet.

Aktuelt
Tekst Yngve Johnsen   
(21/05/2014)
BILDET: Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke (pressefoto) og landbruksminister Sylvia Listhaug (pressefoto: Torbjørn Tandberg).
 
– – –
 
– Hvis en har tenkt å øke matproduksjonen her i landet, så er det dårlig strategi å svekke rammevilkårene for små og mellomstore gårder. Tilbudet fra Staten viser tydelig at bønder med mindre bruk ikke skal prioriteres i fremtiden. Dette kan vi ikke godta, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, til Nytt i Uka.

Han gjør det helt klart at bekymringen er like stort over hele landet, også blant bøndene i vårt nedslagsfelt.

Flere nedleggelser lokalt
– Det må lønne seg for bøndene å produsere mat, og vi må ha et levende landskap. Regjeringen legger opp til et alvorlig angrep på distriktsjordbruket og familiebrukene som utgjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. En slik politikk kan vi ikke akseptere, understreker Bjørke.

– Dette legger grunnlaget for flere nedleggelser av små og mellomstore bruk, og det vil sannsynligvis gjelde nesten alle norske kommuner. I tilbudet fra Staten prioriterer regjeringen noen få store bruk på bekostning av storparten av bøndene. Når det gjelder bidraget til norsk matproduksjon vil ikke disse kunne kompensere for de mange som nå vil møte en vanskeligere hverdag, sier han.

– Redusert lønnsomhet vil svekke rekrutteringen og gi flere nedleggelser, fastslår Bjørke.

Utviklingen lokalt
Det er ikke noe nytt at antall gårdsbruk med husdyr blir redusert i Norge. Det har egentlig vært en solid nedgang de senere årene, og vi har sett litt nærmere på utviklingen i kommunene knyttet til nedslagsfeltet til Nytt i Uka. I statistikken har vi også regnet inn kommunene Stranda og Norddal som ikke har ordinær distribusjon av Nytt i Uka.

 Ifølge Statistisk sentralbyrå finnes det nå 508 gårdsbruk med husdyr i de tolv kommunene som er med i statistikken. Dette er så mye som 69 prosent færre enn det var for 25 år siden. SSB-tallene viser nemlig at det i 1989 var registrert 1.626 gårder som drev med husdyr i vårt område. Det har altså blitt lagt ned 1.118 bruk i løpet av disse årene.

Størst prosentvis nedgang blant våre, har Skodje og Sula, som begge har hatt en reduksjon på voksne 89 prosent i denne perioden. Best stand har bøndene i Stordal holdt, hvor nedgangen ”bare” er på 52 prosent.

Brudd
– Landbruket i Norge må være tilpasset det landet vi bor i. Bruk av gress, korn- og beiteressurser danner grunnlag for de positive særpregene ved det norske landbruket. Bruk av arealene er samtidig avgjørende for et bærekraftig og klimasmart landbruk, slår Bjørke fast.

Det er nå brudd i forhandlingene. Avstanden er stor, da næringen krever en inntektsvekst på 35.000 kroner per årsverk, mens tilbudet utgjør 10.700 kroner. Videre innebærer også tilbudet fra regjeringen en omdirigering av midler fra små og mellomstore bedrifter til de store gårdene. I følge landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) vil tilbudet nå bli forelagt Stortinget i uendret form den 23. mai. Så må Stortinget bli enige om et nytt tilbud innen juni.

– Bønder over hele landet mobiliserer nå til aksjoner, melder Norges Bondelag på sine nettsider.
– Det er mange frustrerte bønder der ute, men jeg har ikke oversikt over hva de vil finne på. Men at det vil merkes, det har jeg rimelig tro på, sier Bjørke.

Flest i Stranda
Det er Stranda kommune som har flest gårdsbruk med dyrehold i Nytt i Uka-området. Her er det 96 slike bruk igjen. Deretter følger Vestnes med 83 bruk, mens Haram har 68 gårdsbruk med dyrehold igjen. Færrest er det i Sula kommune, hvor det kun er seks bruk igjen. I 1989 var det til sammenligning 54.
15 SISTE
  Andelen uføretrygdede ...
  2014 kan bli det varme...
  Nedgang i kriminalitet...
  Slik vokser befolkning...
  Varmeste noensinne på ...
  Kvinnene rykker fra me...
  Varmeste halvår noensi...
  69 prosent av gårdene ...
  Ålesund på handelstopp...
  Kraftig økning i felte...
  Hver femte bilkjøper i...
  Ålesund i bunnen på øk...
  Stordal på topp – Hare...
  Dette er bøndene som f...
  Norgesrekord i februar