Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Varmeste halvår noensinne på Sunnmøre

De som synes det har vært unormalt varmt i år, er ikke alene og tar definitivt ikke feil. Det har aldri tidligere vært målt høyere gjennomsnittstemperaturer for årets seks første måneder på Sunnmøre.

Aktuelt
Tekst Willy Haram   
Foto Alf Reitan   
(02/07/2014)
Forsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt har gitt oss temperaturdata for de første seks månedene i år, og de levner ingen tvil. Første halvår 2014 er det varmeste som er målt ved værstasjonen i Tafjord siden 1931. Gjennomsnittstemperaturen på 7,9 grader for januar til og med juni er mellom to til tre grader høyere enn det som tidligere har vært normalt. Også på Vigra har temperaturene vært høye. 2014 er det nest varmeste året i stasjonens historie.

– Hovedbidraget er den milde vinteren, spesielt februar. Generelt for perioden har det vært mye sørlige og dermed milde vinder. Det ga seg utslag i at vinteren både var mild og tørr, forteller Mamen.

I Tafjord endte målingene i januar på 2,2 grader over normalen, februar 6,1 grader, mars 2,8 grader, april 2,8 grader, mai 0,7 grader og foreløpig i juni 0,7 grader.

Soleklar rekord
En annen forsker som følger utviklingen tett er Borgar Aamaas i Cicero Senter for klimaforskning. Cicero driver forskning på internasjonale klima- og miljøspørsmål og sprer informasjon om klimaproblematikken. Den frittstående stiftelsen er i dag tilknyttet Universitetet i Oslo.
Aamaas mener årets varmetopp skiller seg fra tidligere rekorder.

– Det er en klar rekord. Den forrige toppnoteringen var på 7,5 grader og ble satt i 2002. Ofte øker slike rekorder med 0,1 eller 0,2 grader, men årets økning på 0,4 grader er mye, sier Borgar Aamaas.

Og på spørsmål om hva denne varmerekorden er et uttrykk for, har forskeren følgende svar.
– Det passer inn i framskrivingene vi har laget. Det skal bli varmere i Norge de neste årene.

Varmt århundre
Med bakgrunn i FNs klimapanels femte hovedrapport har Borgar Aamaas sett på hvordan temperaturene vil endre seg for oss som bor på Sunnmøre.

–  I middelscenarioet vil det i Møre og Romsdal bli omtrent tre grader varmere i perioden 2071 til 2100 sammenlignet med 1961–1990.

–  Det vil bli to grader varmere om sommeren, og fire grader varmere om vinteren. Så langt i år har temperaturen i Møre og Romsdal vært omtrent tre grader over normalen. Poenget mitt er altså at de svært høye målingene i januar til juni i år vil være den nye normalen mot slutten av dette århundret, sier han.

– Varme år i perioden 2071 til 2100 vil da naturligvis være enda varmere, mener Aamaas.
Og så var det dette med årsaken da:

– Økningen i temperaturene vi ser nå skyldes en kombinasjon av global oppvarming og naturlige variasjoner, forteller forskeren.

Tegn på global oppvarming
Tallene fra Tafjord viser at det har vært en høyere gjennomsnittstemperatur de to til tre siste tiårene enn det som var tilfelle fra 30-tallet og opp til 70–80-åra. De høyest målte temperaturene kommer også fra denne perioden.

– Det bildet passer veldig godt inn i den globale oppvarmingen vi ser. Det var i 70-åra at den globale oppvarmingen begynte å ta av, men det kan også skyldes naturlige variasjoner. Samtidig er ikke dette noe spesielt bare for Sunnmøre. Temperaturøkningen har skjedd i hele landet, påpeker forskeren fra Cicero.

Tar vi for oss de ti høyeste gjennomsnittstemperaturene som er målt i Tafjord første halvår, ser vi at åtte av dem stammer fra 70-tallet og fram til våre dager. Mens bare to av dem ble satt tidligere, og da på 30-tallet.


15 SISTE
  Andelen uføretrygdede ...
  2014 kan bli det varme...
  Nedgang i kriminalitet...
  Slik vokser befolkning...
  Varmeste noensinne på ...
  Kvinnene rykker fra me...
  Varmeste halvår noensi...
  69 prosent av gårdene ...
  Ålesund på handelstopp...
  Kraftig økning i felte...
  Hver femte bilkjøper i...
  Ålesund i bunnen på øk...
  Stordal på topp – Hare...
  Dette er bøndene som f...
  Norgesrekord i februar