Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Kvinnene rykker fra mennene

I 1990 var det mennene som hadde høyeste utdannelse i Ålesund kommune og på Sunnmøre. Nå er dette snudd helt på hodet, og kvinnene har et klart høyere nivå. Avstanden ser ut til å øke mellom kjønnene.

Aktuelt
Tekst Yngve Johnsen   
Foto Illustrasjonsfoto   
(09/07/2014)
– Fra ett år til det neste skjer det ingen store forandringer i utdanningsnivået i befolkningen. Det er i et litt lengere tidsperspektiv vi ser endringer, konstaterer Statistisk sentralbyrå i sin ferske artikkel om utdaningsnivået i Norge.

Vi har sett nærmere på utviklingen lokalt siden 1990 og frem til i dag.

I løpet av de siste 25 til 30 årene har økningen i andelen kvinner med høyere utdanning vært betydelig større enn for menn. Befolkningen i Ålesund og Nytt i Uka-området bidrar helt klart til denne utviklingen.

Én av tre kvinner
Fra 1990 til 2013 har andelen høyt utdannede i Norge økt med 19 prosentpoeng for kvinner og 10,5 prosentpoeng for menn. I dag har hver tredje norske kvinne over 16 år en høyere utdannelse, mens litt mer enn hver fjerde norske mann har tilsvarende utdannelse.

Med høy utdanning  menes fullført universitets- og høyskolenivå med en varighet på minst fire år.

Andel i Ålesund
I Ålesund kommune er det i dag 28,5 prosent av menn over 16 år som har høy utdanning, mens 34,4 prosent av kvinnene har det. Tilbake i 1990 var det 18,1 prosent av Ålesund-mennene som falt innenfor denne kategorien, og bare 13,8 prosent av kvinnene. De reelle tallene for Ålesund kommune viser at 6.042 kvinner over 16 år hadde høy utdanning bak seg i 2013, mens 5.046 menn kunne skilte med slike papirer, viser SSB-tallene.

– Komplisert
– Hvorfor denne utviklingen har funnet sted er et stort og vanskelig spørsmål. Studier som helt til 70-tallet var sterkt mannsdominert er blitt balansert, som for eksempel juss og medisin. Det er nå nesten bare tekniske fag som er klart mannsdominert, sier forsker Per Olav Aamodt i NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

– Selve årsaksmønsteret er komplisert, men det har noe å gjøre med endringer i økonomien. Færre industriarbeidsplasser og flere i service, ikke minst i offentlig sektor. Det ser også ut til at gutter uten høyere utdanning har flere attraktive jobber å gå til, sier Aamodt.

Skillet mellom menn og kvinner i Norge er i dag på 5,9 prosentpoeng, i favør av det svake kjønn. Det er bare Kongsberg blant de 428 kommunene i Norge som har større andel menn med høyere utdanning enn  kvinner. Størst gap er det Kautokeino i Finnmark, med hele 22,2 prosentpoeng forskjell. Det er Stranda kommune som har minst forskjell (3,7 prosentpoeng) i hele fylket, mens Nesset og Rindal har størst (12,4).

I Ålesund kommune er avstanden på 5,9 prosentpoeng.

– Hvordan tror du denne utviklingen vil bli de neste 10 til 15 årene? Vil kvinnene “rykke fra”?

– Det er færre kvinner med høyere utdanning blant de eldste, og dermed vil de yngste sørge for at de fortsatt tar igjen mennene på yrker som er dominert av menn. Mest sannsynlig vil situasjonen stabilisere seg noe, kvinneandelen blant studentene har nemlig ikke økt så mye de seneste årene, sier Aamodt.

Det er Bærum kommune som har høyeste andel høyt utdannede i Norge, både blant kvinner og menn. Drøyt 49 prosent av befolkningen over 16 år har høyere utdannelse der.

– I Oslo har nesten annenhver person på 16 år eller mer høyere utdanning, og dermed har hovedstaden det høyeste utdanningsnivået av alle fylkene i landet. Dette er ikke noe nytt siden flere læresteder for høyere utdanning er samlet i hovedstaden, minner SSB om.

I Møre og Romsdal er det Volda kommune som har høyest andel høytutdannede kvinner, med 40,8 prosent. Blant mennene topper Molde kommune, med en andel på 30,8 prosent. 
 15 SISTE
  Andelen uføretrygdede ...
  2014 kan bli det varme...
  Nedgang i kriminalitet...
  Slik vokser befolkning...
  Varmeste noensinne på ...
  Kvinnene rykker fra me...
  Varmeste halvår noensi...
  69 prosent av gårdene ...
  Ålesund på handelstopp...
  Kraftig økning i felte...
  Hver femte bilkjøper i...
  Ålesund i bunnen på øk...
  Stordal på topp – Hare...
  Dette er bøndene som f...
  Norgesrekord i februar