Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Slik vokser befolkningen de neste 25 årene

Beregninger fra SSB tilsier at Ålesund vil bikke 50.000 innbyggere i 2020. Veksten frem til 2040 vil dessuten være større enn snittet i Norge. Her er oversikten over de kommende milepælene for alle Nytt i Uka-kommunene. Giske er spådd best vekst i hele fylket.

Aktuelt
Tekst Yngve Johnsen   
(06/08/2014)
Dersom Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger slår til, vil folketallet i Ålesund kommune passere 50.000 i løpet av 2020, og kommer til å runde 55.000 i 2031. Dette er basert på en middels vekst innen fruktbarhet, levealder og netto innvandring.

– Veksten avtar på sikt
SSB lager flere ulike alternativer for befolkningsutviklingen i Norge.

– Mellomalternativet er vårt hovedalternativ. Der legger vi til grunn middels utvikling i de tre komponentene som styrer utviklingen. I dette alternativet vil den høye befolkningsveksten vi har sett de siste årene i Norge gradvis avta.

– Men det vil likevel være en klar befolkningsvekst i Norge gjennom hele dette hundreåret, særlig de nærmeste årene, opplyser SSB i sin artikkel om emnet.

I løpet av 2031 passerer vi seks millioner innbyggere i Norge, ifølge mellomalternativet.

Frem til 2040
Den 1. januar i år var det registrert 45.747 innbyggere i Ålesund kommune. Prognosen forteller oss at det 25 år etter vil bo 57.463 personer med adresse i kommunen. Det gir i så fall en vekst på rundt 11.700 personer, som er en økning på 25,6 prosent. Det må sies å være en nokså god utvikling, da det er beregnet en vekst i Norge på nær 24 prosent, mens det i Møre og Romsdal er ventet en økning på knapt 19 prosent i løpet av disse årene.

Nytt i Uka-kommunene
I Giske kommune vil det med normal middels utvikling bo 11.382 personer i år 2040, noe som her betyr en økning på voluminøse 47 prosent. Det er største vekst i hele fylket, etterfulgt av Skodje med sin forventede vekst på knapt 45 prosent.

Vi tar også med Sula, som vil vokse fra 8.651 til 11.865 på de 25 årene. Det er opp 37 prosent. Sula kan regne med å nå 10.000 innbyggere i 2023. Vi noterer også Haram med 10.000 i år 2032. Og vi bemerker Norddal, som er eneste kommune i vårt nedslagsfelt som forventes å få en nedgang i folketallet. 

Tetter seg til
– Veksten er forventet å bli særlig stor rundt byene, forklarer Statistisk sentralbyrå.

– I mellomalternativet har vi antatt at fruktbarheten på lang sikt vil ligge på rundt 1,8 barn per kvinne, at levealderen vil fortsette å øke, og da sterkere blant menn enn blant kvinner. Og at nettoinnvandringen vil være relativt høy, særlig i første del av fremskrivningsperioden, melder byrået.

Ifølge mellomalternativet vil befolkningen vokse i alle fylker frem til 2040. Veksten vil bli høyest rundt Oslo og på Sør- og Vestlandet. Fylkene Akershus, Oslo og Rogaland får den høyeste veksten, mens den blir lavest i Sogn og Fjordane.

Ålesund rangert
Det er Rennesøy i Rogaland som er spådd den største veksten i Norge, med en økning på hele 84,5 prosent. Deretter følger Meland i Nordhordaland (73,3 prosent) og Hemsedal i Buskerud (61,1 prosent). Det er spådd nedgang i 95 av dagens 428 kommuner.

I Møre og Romsdal vil folketallet med en middels vekst ligge på rundt 311.000 om 25 år. I følge beregningene vil Ålesund ha Norges 104. beste utvikling blant de 428 kommunene de neste 25 årene, mens Giske og Skodje vil lande på henholdsvis 25. og 32. plass.
 15 SISTE
  Andelen uføretrygdede ...
  2014 kan bli det varme...
  Nedgang i kriminalitet...
  Slik vokser befolkning...
  Varmeste noensinne på ...
  Kvinnene rykker fra me...
  Varmeste halvår noensi...
  69 prosent av gårdene ...
  Ålesund på handelstopp...
  Kraftig økning i felte...
  Hver femte bilkjøper i...
  Ålesund i bunnen på øk...
  Stordal på topp – Hare...
  Dette er bøndene som f...
  Norgesrekord i februar