Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Nedgang i kriminaliteten på Sunnmøre

Både anmeldte og etterforskede lovbrudd har gått ned fra 2012 til 2013. Nedgangen var større på Sunnmøre enn i landet som helhet.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Illustrasjonsfoto   
(08/10/2014)
I 2013 ble det anmeldt 6 470  saker til politiet på Sunnmøre. Det var en nedgang fra 6 611 året før. Målt i prosent var nedgangen på 2,1 prosent, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.På landsbasis gikk tallet på politianmeldelser ned med 1,3 prosent, fra 393 674 anmeldelser til 388 506.

Kraftig nedgang i Oslo
Størst nedgang var det på Helgeland, som kunne notere seg for hele 12,1 prosent færre anmeldelser. Oslo hadde også markert nedgang i anmeldte saker i fjor; med en nedgang på solide 4,9 prosent i anmeldte saker, var det bare de tre nordnorske politidistriktene Helgeland, Midtre Hålogaland og Salten som kom bedre ut.

På den andre siden av skalaen var det også noen politidistrikt som hadde en økning i tallet på anmeldelser. Verst var utviklinga på Svalbard, der antallet økte med formidable 14 prosent. Nå må det selvsagt presiseres at talla var svært lave i utgangspunktet, slik at det ikke skulle så mange saker til for å gjøre store utslag. Alt i alt ble det anmeldt 106 saker på Svalbard i fjor.

På fastlandet var det Agder, Øst-Finnmark og Hordaland som hadde størst økning i anmeldte saker. Veksten var på henholdsvis 7,0, 6,9 og 4,0 prosent.

Større nedgang enn hos naboene
Om vi ser på de regionene som det er mest naturlig å sammenligne Sunnmøre med, Nordmøre og Romsdal og Sogn og Fjordane, så kom Sunnmøre svært godt ut. Begge de to nabodistriktene hadde nemlig en økning i tallet på anmeldelser. På Nordmøre og i Romsdal ble det anmeldt 2,8 prosent flere saker (til sammen 5 466) og i Sogn og Fjordane gikk tallet opp med 1,8 prosent (til 4 799).

Forbrytelser og forseelser
Fordelt på forbrytelser og forseelser, ble det anmeldt 4 022 forbrytelser og 2 448 forseelser på Sunnmøre i fjor. Faktisk står forbrytelsene for hele nedgangen i tallet på anmeldelser – og mer til: det var nemlig en liten økning i tallet på forseelser. Anmeldte forbrytelser gikk ned med 4,6 prosent, mens anmeldte forseelser gikk opp med 2,2 prosent.

Hos våre naboer i Nordmøre og Romsdal politidistrikt var det en ØKNING i tallet på forbrytelser med hele 4,5 prosent, mens forseelsene stod på null. I Sogn og Fjordane var det en moderat nedgang i tallet på forbrytelser på 1,1 prosent, mens det var en økning på hele 5,3 prosent når det kommer til forseelsene.

I Oslo var det forbrytelsene som hadde klart størst nedgang: Hele 5,9 prosent færre forbrytelser ble anmeldt i hovedstaden. På landsbasis gikk tallet på anmeldte forbrytelser ned med 1,9 prosent, mens tallet på anmeldte forseelser falt med 0,9 prosent.

Etterforskede saker
Nedgangen i tallet på anmeldte saker, gjenspeiler seg også i en nedgang i antall etterforskede saker. En noe større andel av de anmeldte sakene ble altså etterforska.

På landsbasis gikk tallet på etterforskede saker ned med 0,7 prosent fra 359 803 til 357 139, mens etterforskningsprosenten økte fra 47 til 48.

Sunnmøre og naboene
På landsbasis ble altså en noe større andel av de anmeldte sakene faktisk etterforska, men på Sunnmøre var det omvendt. Mens nedgangen i anmeldte saker altså var på 4,9 prosent, var det hele 5,9 prosent færre saker som ble etterforska. De faktiske tallene viser en nedgang fra 5 927 etterforskede saker i 2012 til 5577 i 2013.

I Sogn og Fjordane ble 4 352 saker etterforska – noe som faktisk var en oppgang på hele 6,4 prosent. På Nordmøre og i Romsdal ble 4 992 saker etterforska; det gav en nedgang på 1,8 prosent. Begge disse politidistriktene, men særlig Sogn og Fjordane, forbedret altså forholdet mellom etterforskede og anmeldte saker.

Forbrytelser og forseelser
De 5 577 etterforskede lovbruddene på Sunnmøre fordelte seg på 3 361 forbrytelser og 2 216 forseelser, og det var nedgang i begge disse hovedkategoriene.

Oppklaringsprosenten for forbrytelser på Sunnmøre var på 45 prosent (opp fra 43 prosent) og for forseelser var den 82 prosent (som året før). På landsbasis var disse prosentene henholdsvis 35 og 78, opp fra 34 og 77.

Sogn og Fjordane hadde en betydelig bedre oppklaringsprosent enn Sunnmøre når det gjaldt forbrytelser, der de havnet helt opp på 54 prosent. Bare Øst-Finnmark med sine 63 prosent var bedre. Nordmøre og Romsdal gjorde det litt svakere enn Sunnmøre og havna på 42 prosent.

Narkotika og trafikk
Om vi ser nærmere på ulike underkategorier av lovbrudd, viser det seg at det er klart best oppklaringsprosent for narkotika- og trafikkriminalitet. Dette gjelder over hele landet. 86 prosent av alle etterforskede narkotikaforbrytelser på Sunnmøre ble oppklart, mens tallet på landsbasis var 84. For trafikkriminalitet var tallet 86 prosent på Sunnmøre og 83 prosent i landet som helhet. Dårligst resultat har politiet for skadeverk, «annen» vinningskriminalitet og miljøkriminalitet.
 
Oppklaringsprosenten på Sunnmøre for disse tre kategoriene var 18, 26 og 35, mens den på landsbasis var 20, 20 og 45.

Volds- og seksualforbrytelser
Til slutt tar vi med noen tall for de mest alvorlige kategoriene, volds- og seksualkriminalitet: Etterforskede voldssaker på Sunnmøre falt fra 505 i 2012 til 451 i 2013, mens etterforskede seksualsaker gikk ned fra 140 til 109. Oppklaringsprosent var på 60 prosent for vold (likt med 2012) og 63 prosent (forbedring fra 56 prosent i 2012).

På landsbasis ble det etterforska 24 888 voldssaker og 4 171 seksualsaker i fjor. Begge disse tallene var omtrent uendra fra 2012. Oppklaringsprosenten var på 54 og 55 prosent; det første (voldssaker) var uendra fra året før, mens det siste (seksualsaker) var en liten forbedring fra 53 prosent i 2012.
15 SISTE
  Andelen uføretrygdede ...
  2014 kan bli det varme...
  Nedgang i kriminalitet...
  Slik vokser befolkning...
  Varmeste noensinne på ...
  Kvinnene rykker fra me...
  Varmeste halvår noensi...
  69 prosent av gårdene ...
  Ålesund på handelstopp...
  Kraftig økning i felte...
  Hver femte bilkjøper i...
  Ålesund i bunnen på øk...
  Stordal på topp – Hare...
  Dette er bøndene som f...
  Norgesrekord i februar