Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Andelen uføretrygdede i Kristiansund dobbelt så høy som i Ålesund

Nye tall viser at hele 2.035 personer fra Ålesund var uføretrygdet. I Kristansund er andelen dobbelt så høy.

Aktuelt
Tekst Yngve Johnsen   
Foto Pressefoto   
(12/11/2014)
BILDET: Arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Joakim Lystad.
 
– – –
 
Tall fra NAV viser at 2.035 personer fra Ålesund var uføretrygdet, beregnet per 1. juli i år. Disse dataene sier ikke noe om hvor stor grad disse personene er uføre. Inntektsevnen må være nedsatt med minst 50 prosent for å få uføretrygd, og graden fastsettes ved å sammenligne en persons inntektsmuligheter før og etter uførhet. Har man tapt hele inntektsevnen, settes uføregraden til 100 prosent.

I hele Nytt i Uka-området (pluss Stranda og Vanylven) bor det 4.839 personer som er uføretrygdet.

Utviklingen siste året
I Norge har det vært en økning på 0,5 prosent i antall uførepensjonister det siste året. Totalt er det 308.678 personer i Norge som tilhører den aktuelle gruppen. I Møre og Romsdal er det totalt 14.121 personer som er uføre.

– Økningen er forventet, og skyldes økt tilstrømming av personer som har gått ut makstiden på arbeidsavklaringspenger, og som fyller vilkårene for uførepensjon, sier arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Joakim Lystad.

– Denne veksten er forventet å fortsette ut året, legger han til.

I Ålesund kommune har det derimot vært en nedgang på 48 uføretrygdede de siste tolv månedene. Det tilsvarer en reduksjon på 2,3 prosent. Det er også verdt å merke seg at de fleste kommunene i Møre og Romsdal har en reduksjon i antall uføre.

Også i Kristiansund har det vært en nedgang det siste året. Likevel er andelen langt høyere enn i Ålesund – nesten den doble. I Ålesund er folketallet på knappe 46.000, mens antall uføretrygdede er 2.035. I Kristiansund er det 25.000 innbyggere. Antall uføre er på hele 1.902.

Lav andel i Ålesund
Med over 308.000 uføretrygdede i Norge er det så mange som 9,4 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år som mottar uførepensjon. Denne andelen er en god del lavere i Ålesund kommune, da det viser seg at seks prosent av innbyggerne i denne aldersgruppen er uføretrygdet. Også Stranda, Sula og Giske har så lav andel.

Vestnes kommer verst ut blant våre, med ti prosent.

Geografiske ulikheter
Det er også verdt å merke seg de store geografiske forskjellene i Møre og Romsdal, der kommunene på Sunnmøre i regelen har en langt lavere andel uføre enn på Nordmøre. Av de ti kommunene med lavest andel uføre, er hele sju tilhørende på Sunnmøre, to i Romsdal og én på Nordmøre.

I den andre enden av skalaen er de ti kommunene med den høyeste andelen uføre nordmørskommuner, to er tilhørende på Sunnmøre og én i Romsdal.

Hemsedal kommune i Buskerud kan skryte over å ha lavest andel uføretrygdede i landet, da det her bare var tre prosent. Bærum og Asker følger så med fire prosent. I motsatt ende kommer Tranøy i Troms og Bindal i Nordland, begge med en andel på hele 21 prosent. På denne listen over 428 kommuner er Ålesund på 33. plass, noe som gir Ålesund den laveste andel uføretrygdede i Møre og Romsdal.

Snittalderen går ned
De siste årene har gjennomsnittsalderen blant uførepensjonistene gradvis gått ned. Dette skyldes både en økning i uføreandelen blant de unge og en nedgang i andelen blant de over 55 år.

– Nedgangen blant de eldre kan trolig forklares med bedre helse og høyere utdanning blant dagens 60-åringer. I tillegg har pensjonsreformen og ordningen med fleksibelt uttak av alderspensjon åpnet opp for flere alternativer for de som har fylt 62 år, sier Lystad.

Det er stadig flere menn enn kvinner som uførepensjoneres i ung alder, i motsetning til kjønnsfordelingen totalt, hvor kvinner utgjør en større andel av mottakerne enn menn.15 SISTE
  Andelen uføretrygdede ...
  2014 kan bli det varme...
  Nedgang i kriminalitet...
  Slik vokser befolkning...
  Varmeste noensinne på ...
  Kvinnene rykker fra me...
  Varmeste halvår noensi...
  69 prosent av gårdene ...
  Ålesund på handelstopp...
  Kraftig økning i felte...
  Hver femte bilkjøper i...
  Ålesund i bunnen på øk...
  Stordal på topp – Hare...
  Dette er bøndene som f...
  Norgesrekord i februar