Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i Tysklandsbrigaden
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort engasjement

Sett fra krakken min

Brunholmens viltre vekst

Om navn som legger ny grunn under seg:
”Brunholmen er et fint eksempel på et navn som har vokst langt ut over sine opphavelige grenser.”

Sett fra krakken min
Tekst Harald Grytten   
(16/06/2010)
BILDETEKST: Til venstre: Utsnitt av Baades Ålesunds-kart fra 1816. Vi ser Brunholmen litt under midten, litt av Aspøya til venstre. Oppe til høyre: Utsnitt av Torstrups kart fra 1844. Det er kommet fast forbindelse mellom holmen og Aspøya. Det står til og med et hus i den grunne fjøra mellom Aspøya og holmen. Nede til høyre: Utsnitt av Krums kart fra 1898. Brunholmen i midten i forgrunnen. Vi ser at Brunholmen og Aspøya så å si går i ett. (Alle originalkart i Aalesunds Museum.)
 
Brunholmen er et fint eksempel på et navn som har vokst langt ut over sine opphavelige grenser. Det er med andre ord et eksempel på et navn i ekspansjon.

Brunholmen, ikke Buholmen
Og dette gjelder altså Brunholmen. Det er imidlertid ikke rare forskjellen mellom Brunholmen og en annen holme i byen, Buholmen. Det er ikke mer forskjell enn de to bokstavene r og n.
Men de er absolutt virksomme…..

Holme
Det er den holmen som ligger ved nord-østre enden av Aspøya. Eller kanskje skulle vi heller si at den brukte å ligge der? Det er nemlig ikke mye holmepreg igjen, akkurat.
Det eineste som kan antyde at det har vært en holme her, er navnet på gata, Brunholmgata. Den begynner på den gamle holmen og går vestover til Aspegata ute ved Aspøyskolen.
Men at her har vært en holme, skal ingen være i tvil om. Du kan se det tydelig på kartutsnitta som er brukt som illustrasjon til denne artikkelen. Spesielt kan du se det på de to eldste karta.

Sundet fylles ut
Sundet mellom Aspøya og holmen blir utover på 1800-tallet mer og mer utfylt. Og når vi kommer litt inn på 1900-tallet, blir det vanskelig å se kor Aspøya slutter og Brunholmen begynner – (eller omvendt).

Dermed ligger veien åpen for at navnet Brunholmen skal bli brukt langt ut over sine opprinnelige grenser.

Vekst
Navnet Brunholmen er ålesundsk i den forstand at det hører hjemme i Ålesundet. Og det fins visst ikke særlig mange Brunholmer andre stessa i verden. Navnet klinger bra, og måtte det bare få evig liv i Ålesund.

Men det har som sagt vært en vilter vekst i navnet i den siste tida. Og det blir nå brukt langt ut over det området det skulle være bundet til.

Jo, vi må nesten ha lov å meine det, når folk sier de bor på Brunholmen, og så viser det seg at de bor ute i Prestegata!15 SISTE
  Bygdebok for Haram
  Blant biler og helter ...
  Et høyst aktuelt områd...
  Pivotkraner i Ålesund ...
  Kunstmalerne Ole Solba...
  En av de siste i faget
  Merkur Trykkeri 75 år
  Sand fra Sandingane i ...
  Fem brevhoder med buds...
  Svenskegrensa i havet ...
  Gutten som aldri ville...
  Svenskegrensa på Ørsko...
  Beslaglegging av radio...
  Jens Helgesen – en bes...
  17. mai-bildet er fra ...