Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Sett fra krakken min

Svenskegrensa i havet på Harøy

Om nordisk dramatikk for 350 år siden:
”... i 1658, må avstå heile Trondhjems len til Sverige. Men i det lenet inngår også Romsdal, som dermed blir en del av Sverige.”

Sett fra krakken min
Tekst Harald Grytten   
Foto Harald Grytten   
(03/08/2011)
Før ferien i år var vi på Ørskogfjellet og fant den gamle svenskegrensa der. For fire år siden var vi på Midøy og fulgte den samme grensa.

I dag følger vi svenskegrensa over Harøy, til den går i havet.

Vi skal nordover på Sunnmøre denne gangen. Det vil si, vi skal enda ørlite lenger: Vi skal nord til Romsdals-grensa, til Sandøy kommune, heilt ute på kysten. Det er bare noen holmer og skjær og tare som skiller oss fra Storhavet når vi kommer dit.

Vi er da på Harøy, den største øya i Sandøy kommune. I det vi stiger i land fra ferga fra Brattvågen, eller fra snøggbåten fra Ålesund, kommer vi til Myklebust på den sørvestlige spissen av Harøy.

Myklebust brukte å være en del av Haram kommune. Det var Myklebust til 1. 1. 1965. Fra den dagen av blei grensa mellom Haram og Sandøy kommuner flytta ut i sjøen mellom Harøy og Fjørtoft.

Svenskegrensa
Den gamle grensa mellom Haram og Sandøy har også danna grense mellom Sunnmøre og Romsdal i uminnelige tider. Og da vi kommer til de store nordiske krigene, og vi får fredsslutninga i Roskilde mellom Sverige og Danmark-Norge i 1658, er det at Danmark-Norge må avstå heile Trondhjems len til Sverige.
Men i det lenet (”fylket” eller ka vi nå skal kalle det) inngikk også Romsdal. Og dermed blir Romsdal en del av Sverige.

Grenseoppgang
Grenseoppgang blir foretatt. Grensa mellom Sverige og Norge blir stadfesta til å gå etter grensa mellom Sunnmøre og Romsdal.

Så derfor kan vi her ute på kysten følge denne delen av svenskegrensa på land mellom gardene Myklebust og Huse, mellom Myklebust og Røsok. Og fra Røsok går grensa i havet med den avfolka øya Uksnøy trygt på sunnmørssida av grensa.

Denne ordninga varte i to år. Bare i to år. Og på den tida var det liten fare for at romsdalingene skulle bli svensker.

Skjønt hvem vet? Det var nok  en del implikasjoner ved en slik grensefastsettelse som vi i farten ikke kan gjøre fullt rede for…..?

Småkjent historie
Det fins ei historie om grensa her på Harøy som ikke har så mye med Sverige og Norge å gjøre. Heller har den å gjøre med grensa mellom Romsdal og Sunnmøre. Den gikk jo i samme traseen.

Jo, det fortelles om denne grensa mellom Romsdal og Sunnmøre at den gikk rett gjennom et hus som sto mellom Myklebust og Røsok. Og den gikk ikke bare rett gjennom huset, den gikk rett gjennom ektesenga til ekteparet som bodde der. Derfor sa man at ungene til paret godt kunne vært avla på Sunnmøre og født i Romsdal – eller omvendt!

Dette holder imidlertid ikke ved nærmere ettersyn. For det er dessverre noen hundre meter mellom det sørligste huset på Røsok i Romsdal og det nordligste på Myklebust på Sunnmøre...
 
Kartskisse som viser svenskegrensa over Midøy og over Harøy. Den er markert med ei linje av røde kryss. Vi er – som den klarsynte leser vil forstå – i grenselandet mellom Sunnmøre og Romsdal. Det har vært slik at Myklebust, sørvestligste delen av Harøy, hørte med til Haram kommune (og Sunnmøre) frem til 1.1. 1965. Fra den dag hører heile Harøy med til Sandøy kommune . – Grensa er også ei dialektgrense (mellom sunnmørs-mål og romsdals-mål), men det er et fenomen som må tas opp en annen gang.
 
 15 SISTE
  Bygdebok for Haram
  Blant biler og helter ...
  Et høyst aktuelt områd...
  Pivotkraner i Ålesund ...
  Kunstmalerne Ole Solba...
  En av de siste i faget
  Merkur Trykkeri 75 år
  Sand fra Sandingane i ...
  Fem brevhoder med buds...
  Svenskegrensa i havet ...
  Gutten som aldri ville...
  Svenskegrensa på Ørsko...
  Beslaglegging av radio...
  Jens Helgesen – en bes...
  17. mai-bildet er fra ...