Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Sett fra krakken min

Et høyst aktuelt område – for 43 år siden

”I det Herrens år 1968, altså da den siste grensereguleringa blei gjennomført, var mange av de byaktige institusjonene allerede anlagt.”

Sett fra krakken min
Tekst Harald Grytten   
(19/10/2011)

Det er i år 43 år siden Ålesund siste gang blei utvida. Da skjedde det en drastisk utvidelse. Så godt som heile Borgund kommune kom fra da av til å tilhøre Ålesund kommune.
Det var i året 1968 den store begivenhet fant sted. Fra 1. januar det året blei utvidelsen effektuert.
Men egentlig var det ingen utvidelse, dette. Det var ei SAMMENSLÅING som fant sted. Og resultatet var Ålesund over alt. I Ålesund, selvfølgelig, men også i Borgund.
Altså omtrent det samme som ville ha skjedd om det var en utvidelse som hadde funnet sted!


Godt forberedt
Man hadde vært godt forberedt på denne grensereguleringa. Det var i 1923 den forrige reguleringa fant sted. Da hadde bygrensa mot øst blitt flytta fra Volsdalen og innover til Fogdegården, til det området vi ser på bildet.
Og her begynte man å anlegge en del offentlige og halvoffentlige institusjoner: Gravsted, kapell, gamlehjem, fotball- og idrettsplass – og tomter til anleggelse av forskjellige skoler blei gjort klare.


Ferdig anlagt
I det Herrens år 1968, altså da den siste grensereguleringa blei gjennomført, var mange av de byaktige institusjonene allerede anlagt. Vi hadde fått skoler og gamlehjem for eksempel. Og flere skoler kom i tillegg etter hvert.


Bildet overtar
Men nå overtar bildet. Og med bildet ser vi kalla skoler og anna som er på plass i august 1968, da bildet blei tatt.
Det er allerede blitt et konsetrert område for læring og utdannelse her på den gamle Fogdegården og nærmest tilstøtende områder
 
Bildet viser
1.
Ålesund Yrkesskole fra 1961. Nå delvis revet for å gi plass til Kompetansesenteret, som er i særs god emning.
 
2. Nørve kirkegård.
 
3. Fogdegårdslåna, der fogd Jan Greve bodde, (siste fogd i Norge, til 1911), står ennå.
 
4. Café Nørvestua.
 
5. Litt av tomta til Fagerlihallen.
 
6. Nedre gravlund.

7. Øvre gravlund.
 
8. Gamlehjemma på Fogdegården.
 
9. Møre og Romsdal tekniske skole/ Ingeniørhøyskolen.
 
10. Tomta til Høyskolen i Ålesund.
 
11.
Møre Ungdomsskole/ Musikkskolen.
 
12. Bygrensa fra 1923 til 1968.15 SISTE
  Bygdebok for Haram
  Blant biler og helter ...
  Et høyst aktuelt områd...
  Pivotkraner i Ålesund ...
  Kunstmalerne Ole Solba...
  En av de siste i faget
  Merkur Trykkeri 75 år
  Sand fra Sandingane i ...
  Fem brevhoder med buds...
  Svenskegrensa i havet ...
  Gutten som aldri ville...
  Svenskegrensa på Ørsko...
  Beslaglegging av radio...
  Jens Helgesen – en bes...
  17. mai-bildet er fra ...