Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Sett fra krakken min

Blant biler og helter i Ystenesgata

”I Ystenesgata holdt mange av heltene i Ålesund til. Og heltene var bilfolket. De som skrudde opp og skrudde igjen, de som hadde fjes som glinsa om kapp med de blanke kjeledressane demma.”

Sett fra krakken min
Tekst Harald Grytten   
(26/10/2011)
Vi befinner oss utenfor Ystenesgata 26. Året er mest sannsynlig 1946. Bilene på bildet er fra venstre: Volkswagen (Kubelwagen, tysk feltvogn, tilhørte Einar Steffensen), så følger en Mercedes Benz, en Opel Admiral og til slutt en Opel Blits, seinere ombygd til kranvogn. – Opplysninger gitt av Petter Oksebås.
 
- - -
 
I Ystenesgata holdt mange av heltene i Ålesund til.
Og heltene var bilfolket. De som forsto seg på biler. De som skrudde opp og skrudde igjen, de som teita og lytta, de som likte å gå med olje og anna smørelse til langt over albuene og som hadde fjes som glinsa om kapp med de blanke kjeledressane demma.
Dette er i den første etterkrigstida, da biler var ei stor mangelvare. Det var ikke bare å gå sta og kjøpe seg en bil, slik man gjør i våre dager – som om man kjøper seg ei skjorte.
 
”Krigsbytte”
- Fra tida like etter 1945 – etter siste verdenskrig var slutt – var ofte bilene å betrakte nærmest som et krigsbytte.
Det forteller Petter Oksebås, kjent for si lange arbeidstid i bilfirmaet til Oscar Rørhuus. Han begynte i 1943 og arbeidde der heilt til han blei pensjonert.
- Jeg blei sendt opp i Trøndelag, til Øysanden flyplass, for å plukke ut biler. Tyskerne hadde en av flyplassene sine der, forteller han.
Derfra blei bilene slept til Trondheim og satt på tog som gikk til Åndalsnes. Og så blei de satt om bord på Åndalsnesbåten og fikk adresse Oscar Rørhuus i Ålesund.
- Prisen på en slik bil var cirka fem hundre kroner, minnes Oksebås.
 
Skraphandlerbevilling
- På grunn av at det ikke var mulig å skaffe nye biler rett etter krigen, fordelte myndighetene disse bruktbilene på bilforhandlere rundt om i landet.
Dette forteller Bjørn-Oscar Rørhuus. Han er dagens disponent i bilfirmaet Rørhuus, som i si tid holdt til i Ystenesgata 26.
- Forutsetninga for tildelinga var imidlertid at firmaet hadde skraphandlerbevilling, tilføyer han. – Det var ei ordning som varte heilt til inn på 1970-åra.

* * *

Takk til Odd-Arne Dalseth som har leita frem bilder og opplysninger!15 SISTE
  Bygdebok for Haram
  Blant biler og helter ...
  Et høyst aktuelt områd...
  Pivotkraner i Ålesund ...
  Kunstmalerne Ole Solba...
  En av de siste i faget
  Merkur Trykkeri 75 år
  Sand fra Sandingane i ...
  Fem brevhoder med buds...
  Svenskegrensa i havet ...
  Gutten som aldri ville...
  Svenskegrensa på Ørsko...
  Beslaglegging av radio...
  Jens Helgesen – en bes...
  17. mai-bildet er fra ...