Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Kommentar

Passende anledning

Ålesund kommunes plan- og bygningssjef, Lars Vartdal, planlegger å få av med avtalefestet pensjon når han runder 65 år i løpet av høsten. Det er ham vel unt. Han har bak seg en nesten 30 årig arbeidsdag i Ålesund kommune, siden han kom hit i 1982 som avdelingsingeniør i prosjekteringsavdelinga.

Kommentar
Tekst Reidar Skarbø   
(06/04/2011)
(BILDETEKST:) GYLLEN ANLEDNING: Når det gode mennesket Lars Vartdal, her fotografert på Rådhusplassen, går av som plan- og bygningssjef til høsten, er det en gyllen anledning for Ålesund kommune til å omorganisere avdelinga, og skaffe rom for en instans som mer systematisk og dedikert skal passe på at byen ivaretar sin verdifulle bygningsmesige arv. Den som er årsak til at Ålesund er blitt kåret til landets vakreste by.
 
– – –
 
Men dette skal ikke være en personalianotis om den kommende jubilanten og pensjonisten. Det skal være en påminnelse til de kloke hoder i kommunen om at et skifte alltid også byr på muligheten til ei aldri så lita nyorientering.

Til høsten har kommunen i praksis to valg (bortsett fra kommunevalget. Det var en vits; haha). Det eine er å ansette en ny plan- og bygningssjef for å erstatte han som går av, og fortsette i samme tralten. Det andre er å benytte anledninga til å omrokkere litt i kommunens øverste byråkratiske ledelse, med det formål å finne rom til en byantikvar/ byarkitekt/ byplansjef. Poenget er for så vidt ikke hva vi kaller stillinga, men hvilket mandat den gis. Og formålet med ei slik ny stilling må enkelt sagt være å styrke bevisstheten om og vernet av byens historiske arv.

At behovet er presserende, er hevet over enhver tvil. Det er bare å gå historia etter i sømmene, og det trenger man ikke å ha bodd her i mange år for å kunne gjøre. Det er nok å gå gjennom det rikholdige bildematerialet som heldigvis fins i vår gjennomfotograferte by. En slik gjennomgang er en ganske forferdende opplevelse, ut fra ethvert bevaringssynspunkt.

Sett bort fra det andre verdenskrig og Den røde hane har sørget for ødelegge av byens bygningsarv, har den fremskrittsvennlige by og dens styre og stell fart fram med ofte hard hånd og liten eller ingen respekt for historia og dem som var her før oss. Det er slett ikke sikkert at Tyskebryggen hadde overlevd, om den hadde ligget i Ålesund og ikke i Bergen, for å si det slik. Kanskje ikke Slottet heller, om det tilfeldigvis hadde havnet i Ålesund.

Fortsetter det slik, vil det meste av gjenreisingsbebyggelsen fra 1904 – 1910 være borte om nye femti år. For ikke å snakke om de få restene vi ennå har igjen fra førbranns-Ålesund.
Vil vi at det skal skje, er det bare å gå videre i samme sporet. Vil vi bevare restene av byens enestående arkitektoniske arv, begynner vi å planlegge å få på plass i rådhuset en instans som skal stå for en mer kyndig og myndig og systematisk finger på byplan-politikken. Slik at vi kan utvikle byen, samtidig som vi bevarer det bevaringsverdige.

Når Ålesund i diverse kåringer er blitt utropt til landets vakreste by, er det ikke bare på grunn av den heldige plasseringa i landskapet, mellom himmel og hav og fjord og fjell, som det sto på Fjellstua før i tida. Når turister i økende skarer strømmer til byen, er det neppe for å beundre rådhuset, Idunbygget, Vesta Hygea-huset, telebygget, Jangaard-bygget, Fiskernes hus eller byens kjøpesentre, det være seg i byen eller på Moa. Det er nok byens rester av jugendstilbebyggelse som først og fremst er gjenstand for beundringen, og årsaken til at de kommer.

Det er på høy tid at folkets kårne begynner å ta dette faktum ordentlig inn over seg, for å si det på politikerspråket.15 SISTE
  Noen snille barn her?
  Etter smørkatastrofen
  Fram og tilbake
  Grenser for russemoro
  En viktig plan
  Bør bli obligatorisk
  Dyrt eller billig?
  Nye skritt mot røyking
  Lag et program!
  Passende anledning
  Tenk stort nok!
  Oss pirater imellom
  Monster uten grenser
  Boligmarked uten samvi...
  Politisk barnehageskir...