Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Kommentar

Nye skritt mot røyking

Fra sist nyttår innførte Spania en av verdens strengeste røykelover. Det er ikke lenger lov å røyke inne i offentlige lokaler som kafeer og restauranter, men det er også blitt forbudt å røyke utendørs i nærheten av institusjoner som sykehus, skoler og lekeplasser.

Kommentar
Tekst Reidar Skarbø   
(27/04/2011)
Og nå har selveste New York, anført av den progressive borgermester Michael Bloomberg, lovfestet forbud mot røyking på steder som parker, badestrender, langs fortau, på offentlige plasser og torg. Loven trer i kraft allerede i mai, og da vil de som tenner seg en røyk i ”The Big Apple” gjøre seg fortjent til ei bot på 300 kroner.

Vi roper hurra for spanjolene, og for new yorkerne, men mener det er flaut for Norge, som liker å framstå som et foregangsland på de fleste av livets områder, å bli forbigått av disse utlendingenee. Vi etterlyser med andre ord ei innskjerping av den norske røykeloven, som har stått uendret siden juni 2004.

Det er snart sju år siden, og i mellomtida har folk fått atskillig mer kunnskap om røykens skadevirkning, også av passiv røyking, og det står enda klarere for folk flest at det på ingen måte er noen menneskerett å stå og blåse røyk opp i fjeset på sine medmennesker, heller ikke utendørs. Den norske røykeloven, som i 2004 var revolusjonerende, framstår i 2011 som konservativ og nærmest litt utdatert.

Så vår stemme – og forhåpentlig mange andres – ved neste stortingsvalg går til det partiet som har vett og mot til å foreslå forbud mot å røyke der det er alminnelig ferdsel av folk, for eksempel på fortau, gater og torg, bussholdeplasser, ved ferje- og hurtigbåtkaier, ved alle slags stevner, møter og arrangementer, og nærmere enn 200 meter fra publikumsinnganger og -utganger. Vi er trygge på at byråkratene i Justisdepartementets lovavdeling klarer å koke sammen en bra lovtekst som dekker det meste.

Det er jo ikke mening skapt i at man skal ha lov til å forpeste lufta for sine medskapninger, fordi om det har vært slik i noen få hundre år. Like lite logisk som om man skulle ha lov til å knabbe naboens cabincruiser, med belegg i at sjørøveri var tillatt før i tida.

Altså: Det bør ikke lenger få være slik at det er ikkerøykernes problem å komme seg unna røykernes helseskadelige og hensynsløse tobakksrøyk, men det må bli røykernes problem å finne et sted å dyrke sin uvane der de ikke sjenerer sine medskapninger. Røykerne må med andre ord ut i marka, ut på holmer og skjær, opp på hauger og knatter utenfor allfarveg før de tenner seg en røyk. Det bør de for øvrig ikke klage over, men takke for, siden de på den måten kan sies til en viss grad å motvirke det kroppslige forfall som røyken ellers sørger for. Svake sjeler som har trøbbel med å slutte, bør få offentlig hjelp og støtte til det, det vil være bra for såvel den enkeltes helse som folkehelsa og dermed samfunnsøkonomien.

En ny innstramming av røykeloven vil utvilsomt føre til enda noen prosents frafall i røykernes stadig minkende flokk, til folkehelsas forbedring, og til udelt glede for alle som har hatt den tvilsomme fornøyelse av og store oppofrelse ved å dele seng og bord med noen som stinker som et gammelt askebeger.

På litt lengre sikt kan du trøste deg med at en ny røykelov, slik vi skisserer her, er et bra steg på veien mot det totalt tobakksrøykfrie samfunn. Det kommer, det kommer...


15 SISTE
  Noen snille barn her?
  Etter smørkatastrofen
  Fram og tilbake
  Grenser for russemoro
  En viktig plan
  Bør bli obligatorisk
  Dyrt eller billig?
  Nye skritt mot røyking
  Lag et program!
  Passende anledning
  Tenk stort nok!
  Oss pirater imellom
  Monster uten grenser
  Boligmarked uten samvi...
  Politisk barnehageskir...