Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Kommentar

Bør bli obligatorisk

Forrige lørdag var 92 festkledde nye landsmenn fra 26 kommuner i Møre og Romsdal, og mange andre gjester, samlet til statsborgerseremoni i Molde. Den høytidelige seremonien ble ledet av statens øverste embetsmann her på berget, fylkesmann Lodve Solholm, for anledningen iført kledelig bunad.

Kommentar
Tekst Reidar Skarbø   
Foto Foto: Imdi.no   
(11/05/2011)
Fylkesmannen ønsket alle velkommen som gode nordmenn, og minnet om at det følger både rettigheter og plikter med statsborgerskapet.

– Nå skal dere være med og prege framtida i Norge, som heretter er hjemlandet deres, sa Fylkesmannen.

Norge innførte en slik statsborgerseremoni i 2006, i forbindelse med at det kom ny statsborgerlov 1. september det året. Seremonien skulle være både for nye statsborgere, og for de som ønsket det av nye landsmenn som allerede hadde fått innvilget norsk statsborgerskap.

En viktig del av seremonien er troskapsløftet. Det lyder slik:

”Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover.”

For dem under 18 år er det frivillig å avlegge troskapsløftet. For dem som er over 18 er løftet obligatorisk. Vel å merke gjelder denne plikten bare dem som velger å delta i en slik statsborgerseremoni. Sjølve seremonien er nemlig ikke obligatorisk, men høyst frivillig.
Vi er tilbøyelig til å rubrisere dette faktum i klassen ”utrolig, men sant”: Nye statsborgere over 18 år må love troskap til Norge og det norske samfunnet, at de vil støtte demokratiet og menneskerettighetene og respektere landets lover. Men hvis de velger å skulke / sløyfe / droppe / skippe heile seremonien, slipper de altså å avlegge troskapsløfte til sitt nye hjemland!
Som sagt; utrolig, men sant.

Heldigvis har seremonien, som etter behov arrangeres årlig eller halvårlig, fått større og større oppslutning. Men imponerende stort er ikke frammøtet. Her i fylket er det 290 innvandrere som har fått innvilget norske statsborgerskap fra mars 2010 til mars 2011. Av disse 290 var det altså 92 som møtte fram til statsborgerseremonien i Molde forrige lørdag – og all ære til dem. De må regnes som gode nordmenn, alle som en. Men det var altså bare 31,8 prosent av de aktuelle som gadd, eller hadde anledning til å møte opp. Og det er faktisk ny rekord. Ikke mindre enn 195 av de 290 – 68,2 prosent – møtte ikke fram. To av tre glimret ved sitt fravær. Noen var kanskje syke, eller fikk ikke fri fra arbeid, eller hadde andre tungtveiende fraværsgrunner, de møter kanskje opp til neste seremoni, om et år. Men likevel, to av tre kom ikke til den seremonien som ifølge IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – ”...skal være en høytidelig og verdig markering av overgangen til norsk statsborgerskap.”

Videre på nettsida til IMDi står det bl.a.: ”Seremonien skal gi nye statsborgere anledning til å vise offentlig sin tilknytning til Norge. Den vil også gi lokalsamfunn og storsamfunn anledning til å ønske nye statsborgere velkommen. Det å skifte statsborgerskap er ofte et stort valg, og det tar tid å få norsk statsborgerskap. Det er et livsvalg som fortjener å bli markert.”

Vi synes dette er både godt og klokt og riktig sagt. Og derfor burde statsborgerseremonien, og troskapsløftet, sjølsagt være obligatorisk for alle nye norske statsborgere.

Ikke fordi vi nødvendigvis tror at alle nye landsmenn vil bli snille og lydige, om de tvinges til å være med på seremonien, og avlegge dette troskapskløftet. De som måtte komme hit med ondt i sinne, vil sjølsagt ikke automatisk bli omvendt til glødende norgespatrioter av et bestemt seremoniell. Vi tror likevel at det å gjennomgå en slik seremoni, et slikt rituale i høytidelige former, og framsi høyt og klart et troskapsløfte til sitt nye hjemland i mange menneskers nærvær, vil ha en positivt dannende effekt på de fleste av dem som deltar. At de som gjennomgår seremonien gjennomsnittlig blir litt bedre nye landsmenn enn de som ikke gjennomgår den. At å delta derfor også er viktig for en god integrasjon av våre nye landsmenn.

Vi kan ikke se noen god grunn til at mennesker som – de fleste av dem – kommer hit til landet fordi det ikke er særlig framtid der de kom fra, og mange fordi de var nødt til å søke trygghet i et nytt hjemland – skal ha noen som helst aktverdig grunn til å nekte å møte fram, delta i statborgerseremonien og framsi troskapsløftet til Norge. Derfor burde også statsborgerskapet enkelt og greit gjøres avhengig av at folk møtte fram til statsborgerseremoni innen en rimelig frist.

Til de 92 som deltok på seremonien forrige lørdag, og til dem som har deltatt tidligere: Velkommen som gode, nye nordmenn!

Og på Norges grunnlovsdag 17. mai, kommende tirsdag, er sjølsagt alle ute i finstasen, vinker med norske flagg og roper hurra for sitt nye hjemland. Gratulerer med dagen!


15 SISTE
  Noen snille barn her?
  Etter smørkatastrofen
  Fram og tilbake
  Grenser for russemoro
  En viktig plan
  Bør bli obligatorisk
  Dyrt eller billig?
  Nye skritt mot røyking
  Lag et program!
  Passende anledning
  Tenk stort nok!
  Oss pirater imellom
  Monster uten grenser
  Boligmarked uten samvi...
  Politisk barnehageskir...