Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Om Nytt i Uka

Postadresse: Kongens gate 13, 6002 Ålesund
Tlf: 70 16 19 19 Fax: 70 16 19 20

redaksjon@nyttiuka.no / annonser@nyttiuka.no

Trykk: Polaris AS, Ålesund
Utgiver: Media Vest AS

ISSN (nettutgaven): 1891-2907
ISSN (papirutgaven): 1891-2893

(01/02/2018)

 
Nytt i Uka kommer ut hver onsdag i et opplag på 40.000. Distribueres gjennom Norpost AS til alle husstander i kommunene Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Haram, Hareid, Ørskog, Sykkylven og Stordal. I tillegg distribueres avisen til poststedene Tomrefjord og Vestnes, og til abonnenter i inn- og utland.
 
Nedenstående historiske oppsummering ble skrevet og publisert i forbindelse med 25-årsjubileet høsten 2010:
 
Historien
Da konkursen i Sunnmøre Arbeideravis (SA) var et faktum i august 1985, var det en sorgfull og noe nedslått gjeng som satt sammen i redaksjonslokalene i Borgundfjordvegen. Men gjengen var vant til å takle utfordringer og ble ikke sittende lenge for å sture over situasjonen. En håndfull av dem bestemte seg for å overta konkursboet og starte en ny avis.

Nytt i Uka ble tuftet på det som hadde vært SAs ukentlige gratisvedlegg, og som gikk under navnet Midt i Uka. Det hadde i hovedsak vært et annonseorgan, fylt opp med ymse fyllstoff som det ikke var plass til i den ordinære avisa. Nytt i Uka skulle imidlertid bli en skikkelig og seriøs avis, med lokalt stoff av høy kvalitet og full redaksjonell frihet. Dekningsområdet skulle være Ålesund og omland med inntil en times reisetid til sentrum.

Ingen døgnflue
– Fra første stund forstod vi at et stort opplag var nødvendig for å hindre at vi ble en døgnflue. Det var ikke marked for to abonnementsaviser i Ålesund, og derfor måtte vi bli en gratisavis som ble distribuert til alle husstander i vårt nedslagsfelt, sier disponent Berit Fugelsø Nilssen.

– For å lykkes med dette, måtte vi også ha et bredt og stabilt annonsegrunnlag, og heldigvis forstod næringslivet hvor viktig det var å ha en konkurrent til Sunnmørsposten.

Omdiskutert
Den første utgaven av Nytt i Uka var på gata allerede uka etter konkursen i SA, og nyskapningen ble godt mottatt, både av lesere og annonsører.

Det var likevel ikke alle som så med blide øyne på etableringen av en gratisavis. Gratisaviser var i stor grad uglesett i det journalistiske miljøet, fordi det ble antatt at de ville være for bundet til annonsørene til at de kunne drive uavhengig journalistikk. Dette var den rådende oppfatningen helt fram til de store mediehusene begynte å gi ut sine gratisaviser på slutten av 90-tallet. Medieforsker Sigurd Høsts rapport om gratisavisene i Norge, ble det endelige dødsstøtet for denne myten.

Alltid overskudd
I løpet av Nytt i Ukas 25 år, har mange gratisaviser kommet og gått. Nytt i Uka har imidlertid alltid hatt en sunn økonomi, og med unntak av 1987, har avisa alltid gått med overskudd.

–Jeg skal ikke filosofere så mye over hvorfor, men heller konstatere at det vi gjorde, fungerte bra. Gjennom årene har vi hatt mange besøkende, fra alle kanter av landet, som har ønsket tips til å starte gratisavis. De som har fulgt tipsene, har det oftest gått bra med, mens de som har valgt andre strategier, i stor grad har blitt borte, sier Fugelsø Nilssen.

Den første tiden leide Nytt i Uka lokaler av bostyret til SA. Etter ei kort stund flyttet avisa til lokaler i Stokke Fabrikker på Moa. Der ble den heller ikke værende lenge, og i 1987, flyttet  avisa til Røysegata i sentrum. Samme år utviklet det seg en flørt med VG, og det ble inngått en intensjonsavtale om at stortabloiden skulle kjøpe seg inn i Nytt i Uka. Etter en rekke dyre (påspanderte) middager og ymse utredninger og rapporter, innså imidlertid ledelsen at flørten var i ferd med å sende avisa i grøfta. Intensjonsavtalen ble oppsagt, og Nytt i Uka-folket begynte igjen å konsentrere seg om å lage avis. Siden har ingen hatt behov for å se seg tilbake.

Datapionerer
Året etter VG-flørten, begav Nytt i Uka seg ut på en skikkelig nybrottsvei. Sunnmørstrykk hadde gått konkurs, og avisa ble nødt til selv å stå for både sats og montasje. Eneste mulige løsning var å gå pionerveien inn i dataalderen.

De ansatte fikk tre hypermoderne Windows 386-datamaskiner på deling, hver til en pris av 60 000 kroner og med harddisker på 30 fulle og hele Megabyte. En top of the art-server med lagringsplass på formidable 154 Megabyte ble også innkjøpt, sammen med tre (enda) mindre PC-er, en skriver, en liten skanner og et reprokamera (som ble brukt til å avfotografere bilder og lage rastrerte kopier, som kunne trykkes.)

Hele gildet – inkludert seks mus til den nette sum av kroner 10 740 (!) – kostet tett innpå en million kroner, og var nær ved å ta livet av hele avisa. Men for den summen hadde man tross alt fått utstyr som skulle kunne bygges ut og vare langt inn i neste århundre...

– To år senere, da vi så oss råd til å bygge ut datamaskinene våre, hadde teknologien allerede løpt fra oss... Maskinene kunne ikke bygges ut likevel, minnes Fugelsø Nilssen lattermildt.

Fulldigitalisert
På denne tida ble avisa delvis redigert i et program kalt Archetype Designer. (Tre programvarelisenser, hver til den beskjedne sum av 70 000 kroner, var en del av millioninvesteringen.) Dette gjorde jobben enklere enn det hadde vært tidligere, men ennå var det milevis igjen til dagens avanserte desktop publishing-programmer.

Stort sett var det ikke annet som kunne gjøres enn å regulere skriftstørrelsen gjennom en hel mengde koding. Tekstene måtte fortsatt skrives ut, klippes til og limes opp på det ferdige oppsettet, noe som var et svært tidkrevende arbeid.

Nytt i Uka fortsatte å investere i datautstyr, og i 1998 var avisproduksjonen fulldigitalisert. 10 år senere ble det mulig å sende Lesernes Marked-annonser inn via Internett, samtidig som det ble lansert en digital fullversjon av papiravisa på hjemmesidene våre.

I 1993 flyttet Nytt i Uka til Brunholmen, der avisa holdt til fram til 1. oktober 2009, da redaksjonen flyttet til nåværende adresse i Kongens gate 13 midt i bysentrum.

Viktigere enn noen gang
I august 2010 fylte Nytt i Uka sine første 25 år, og spørsmålet som da meldte seg, var:

– Hva så med fremtiden og de neste 25 år med Nytt i Uka?

– Vi vil fortsatt stå på, og jeg håper vi kan videreutvikle oss i tråd med vår filosofi. Med den utviklinga avisverdenen har hatt og har i dag, er jeg overbevist om at gratisaviser og måten vi tenker på, er viktigere enn noen gang. Skal en overleve som papiravis, må en ha et stort opplag for å få med annonsørene, og vi må ha redaksjonelle saker av høy kvalitet og som angår leserne, sier Berit Fugelsø Nilssen.  1 SISTE
  Om Nytt i Uka