Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i Tysklandsbrigaden
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort engasjement

I BILDET: – Ålesund trenger byutvikling

Navn: Albert Krohn-Dale Aarøe
Alder: 36
Gift med: Beate
Barn: Marius (11) og Sander (9)

Aktuell som: Daglig leder i Skansekaia Utvikling, selskapet som har lansert et stort næringsbyggprosjekt på 15 000 kvadratmeter på Skansekaia. Albert er også leder for en rekke andre eiendomsutviklingsselskaper, deriblant Keiser Wilhelm Kvartalet AS og Ålesundterminalen AS, som i sin tid stod bak det private reguleringsforslaget for sørsida.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(26/01/2011)
Etter at sørside-utbygginga ble lagt på is i påvente av arkitektkonkurransen, har Albert Krohn-Dale Aarøe brukt tida på andre og mer umiddelbart gjennomførbare utviklingsprosjekter – først og fremst Skansekaia. Der er planen å få opp et kontorbygg på 15 000 kvadratmeter, med plass til omkring 600 ansatte. Blant dem som allerede har tilkjennegitt sin interesse for å flytte inn i lokalene, finner vi STX OSV og Farstad, i tillegg til flere andre bedrifter, særlig tilknyttet den maritime klyngen. Til sammen er det allerede på plass interessenter for to tredeler av det planlagte arealet.

– Dette er et stort og spennende prosjekt, som er godt gjennomarbeidet og som har møtt stor interesse fra potensielle brukere. Kommunen har også stilt seg velvillige til å få dette realisert, noe som er svært positivt, og dersom dette fortsetter å gå på skinner, kan det bli byggestart allerede i år, forteller Albert.

Kontorbygg.
Utbyggingsplanene var opprinnelig et resultat av en offentlig konkurranse fra Havnevevesenet, og som Skansekaia Utvikling vant. Noen vil nok kritisere at det ikke ligger noen boliger inne i prosjektet, men dette var nettopp en av forutsetningene fra Havnevesenet, fordi Skansekaia fortsatt skal være ei kai med aktivitet:

– Dersom man skulle bygget boliger her, ville de blitt svært få og ekstremt dyre. Derfor tror jeg byen er bedre tjent med et kontorprosjekt som kan bidra til å skape mer aktivitet i byen, sier Albert.

Han forklarer at de store aktørene som nå ønsker seg inn i et nybygg, er i ferd med å vokse ut av de byggene der de holder til nå og trenger mer plass. Ved å samle en del store aktører i et nybygg i sentrum, mener han dette også vil gjøre resten av byen mer attraktiv for andre bedrifter. De lokalene som eventuelt blir forlatt, vil også være attraktive for mange aktører, tror han.

Sørsida. Når det gjelder sørside-utbygginga, uttaler Albert seg forholdsvis diplomatisk: Han synes en arkitektkonkurranse kan være fint for å få inn gode ideer, men advarer mot å låse seg fast til spennende luftslott som ingen vil gjennomføre:

– Man får ikke gjennomført noe som helst dersom prosjektet ikke er interessant for dem som skal bygge. Derfor er det bedre å områderegulere enn å detaljregulere, slik at man lettere kan tilpasse seg det markedet som er der. Uansett må de store rundkjøringene vurderes på nytt, mener han.

Eiendomsutvikler. Albert er egentlig statsautorisert eiendomsmegler, men de siste fem årene har han vært hos Giørtz, der han har ansvaret for forvaltning og utvikling av eiendom. Det er gjennom dette arbeidet han har vært involvert både i sørside-prosjektet og Skansekaia. (Skansekaia Utvikling AS eies med en tredel hver av H I Giørtz Sønner AS, Tyrholm og Farstad AS og Brødrene Jangaard AS, mens Ålesundterminalen er heleid av Keiser Wilhelm Kvartalet AS, som igjen er eid med 20 prosent hver av de tre forannevnte aktørene.)

Som eiendomsutvikler og ålesunder er Albert opptatt av at sentrum får mulighet til å utvikle seg. Dersom dette skal skje, er man helt avhengig av et samspill mellom næringslivet og det offentlige, mener han:

– Må tenke framover.
– Ålesund er en spesiell by, fordi nesten hele sentrum er verna. Dersom man skal stoppe utviklinga med at stadig flere bedrifter flytter til Moa, må kommunen bli flinkere til å tenke framover ved å grovregulere og legge til rette for framtidige behov. I dag er det dessverre slik at kommunen i stor grad driver og regulerer på etterskudd; det virker som der er svært mange saksbehandlere, men få og ingen planleggere og utviklere, sier han og utdyper:

– For å bedre dette, kunne jeg tenke meg at kommunen ansatte to-tre nyutdanna personer – for eksempel byutviklere, ingeniører og arkitekter – som kunne drive med utvikling og områderegulering i grove trekk, i nært samarbeid med næringslivet. Når det oppstår et behov, kunne så de aktuelle tomtene lyses ut til høystbydende. På den måten ville kommunen sette seg selv i førersetet for utviklinga, samtidig som man også kunne få noen kroner til for eksempel idrett og kultur, forklarer Albert.

Bompengepakken.
Når man først snakker om byens utvikling, kan man selvsagt ikke unngå spørsmålet om bompenger og bypakken. Albert har sine meninger også om dette, sedvanlig innpakket i forholdsvis diplomatiske ordelag:

– Jeg er sterk tilhenger av forslaget om en tunnel under byen, men jeg kan ikke se at trafikkavviklinga er noe stort problem i dag. Når man bor i en by, må man tåle å bruke litt tid gjennom sentrum. At det tar en halvtime å kjøre en mil i rushtida, er også langt mindre enn man må regne med i de fleste andre byer, mener han.

–Dessuten er jeg skeptisk til at en firefeltsvei inn til sentrum vil løse dette; det er ikke på innfartsveien køene oppstår. På den annen side synes jeg det er svært positivt at kommunen faktisk tenker langsiktig, for det er ikke tvil om at trafikken bare vil øke og øke i årene som kommer, men jeg tror man bør vurdere dimensjonene i bypakken og velge ut de mest effektive tiltakene, mener Albert Krohn-Dale Aarøe.
15 SISTE
  – God sørvis skal gi e...
  I BILDET – Sunnmøre mi...
  I BILDET: Hjem som kon...
  Engasjement på lerret
  Søndagsskulekonsulente...
  – Born og unge treng s...
  Vil gje borna spenning...
  Stortalentet frå Stord...
  Brikkene falt på plass
  I BILDET: Når enden er...
  I BILDET: Glede i bøke...
  I BILDET: Mørk, rar og...
  I BILDET: Når kroppen ...
  I BILDET: Kjærlighet e...
  I BILDET: En brennende...