Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i Tysklandsbrigaden
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort engasjement

Stadig flere låner bøker på biblioteket

Bevisst satsing på utadrettet formidling bærer frukter, og Ålesund bibliotek økte sine samlede utlån av bøker for barn og voksne med hele 5,4 prosent i fjor sammenlignet med året før. Det er biblioteksjef Mariann Schjeide glad for!

Kultur
Tekst Lars Olausen   
Foto Eldar Berg   
(11/05/2011)
–  Ja, tallenes tale er klare, og de viser at stadig flere benytter biblioteket. Statistikken viser også at den bevisste satsinga vår på utadrettet formidling har gitt frukter, noe som gjelder utlån både til barn og voksne, sier biblioteksjef Mariann Schjeide ved Ålesund bibliotek.

121 728 besøkende
Et nytt telleapparat gir også bedre informasjon om hvor mange som besøker biblioteket til enhver tid. I fjor var hele 121 728 innom biblioteket, om vi summerer tallene både for hovedbiblioteket i sentrum og filialen i Spjelkavik. Når vi nå refererer til utlånstallene, er det også summen av utlån fra hovedbibliotek og filial vi refererer til.

Barnebøker øker mest
Vi tar det mest gledelige først, og det er utlån av bøker til barn. I 2010 lånte de 56 614 bøker mot 52 702 året før. Økningen er på hele 7,4 prosent.

– Det er mange vi kan rose på biblioteket, for vi har flotte ansatte som gjør en god jobb. Likevel må jeg, når tallene for utlån til barn nå foreligger, få rose lederen i barneavdelinga, bibliotekar Ann-Mari Harkjerr som vi liker å kalle ”fenomenet fra Hareid”, sier Mariann Schjeide.

– Hun er svært opptatt av litteraturformidling til barn, og vi har lesestunder, eventyrsamlinger, forfatterbesøk og utstillinger. Det er noe av dette arbeidet vi nå ser igjen i tallene med hele 7,4 prosent økning i utlån for barn, forteller hun.

Mye å glede seg over
Men det er mer som øker når det gjelder utlån ved biblioteket. Utlån av bøker til voksne økte fra 74 226 i 2009 til 77 157 i 2010. (+3,9 prosent). Samlet utlån av bøker og andre medier (lydbøker, film og CD) var 193 554 i 2010, mot 187 760 i 2009. (+3,1 prosent).

Den eneste nedgangen vi kan registrere er 1,7 prosent, om vi ser isolert på utlån av andre medier – altså lydbøker, film og CD – både for barn og voksne, hvor utlånstallene for 2010 var 59 783 mot 60 832 i 2009. (÷1,7 prosent).

Førstelinjejobbing
– Men tallene er i hovedsak til å glede seg over, og viser at vi må gjøre ett og annet riktig. Formidlingen til voksne er også av stor betydning, og vi har vårt ”Litterære friminutt” annenhver onsdag der vi presenterer nytt og gammelt for publikum, forteller Mariann Schjeide.

– Det kan være et tema, et forfatterskap, ei enkelt bok eller et dikt. Vår tanke er at dette er det primære; vi skal presentere og gjøre kjent det vi holder på med. Dette er vår førstelinjetjeneste, sier biblioteksjef Mariann Schjeide.

Fortsatt mest populær
Tallene slår også fast at papirboka fremdeles er i skuddet, selv i en høyteknologisk og sterkt elektronisk verden. Og som statistikken viser, er det flere av kommunene i Nytt i Ukas nedslagsfelt som har gode utlånstall.

Eksakte besøkstall har alltid vært vanskelig å få til, og de har i mange år basert seg på anslag. Men nå er det flere, som biblioteket i Ålesund, som prøver å telle elektronisk for å få mer nøyaktige tall. Tallene fra Ålesund bibliotek for 2010 er bekreftet av biblioteket, mens tallene for biblioteker i de forskjellige kommunene ikke er endelig er bekreftet av Nasjonalbiblioteket. Men store avvik er det neppe.


15 SISTE
  Martine har lagt Milan...
  Maritim folkefest i by...
  Slaktar utviklinga i j...
  Kunstnerisk eldorado i...
  I BILDET: Sommeraktivi...
  I BILDET: Korpsentusia...
  Stadig flere låner bøk...
  Maleren Bjarte Ytterla...
  Takker ja til å lage G...
  Han står bak den størs...
  I BILDET: Vil ha kunst...
  Foreslår verdens høyes...
  I BILDET: En maler, me...
  Planlegger storslått G...
  Kristin med imponerend...
annonse   
Nytt i Uka Forlag